II Forum Glottodydaktyczne

Serdecznie zapraszamy do udziału w II FORUM GLOTTODYDAKTYCZNYM, które odbędzie się już jesienią, 29 września 2018 roku w Centrum POLONICUM.

II Forum Glottodydaktyczne jest kontynuacją przedsięwzięcia, które odbyło się 5 lat temu w „Polonicum” i miało charakter konferencji. Pokłosiem tamtego spotkania jest e-book pt. Edukacja międzykulturowa, pod redakcją Anny Rabczuk. Tom można pobrać bezpłatnie, korzystając z zakładki: http://polonicum.uw.edu.pl/pracownia-glottodydaktyki-kulturowej.

Głównym celem II Forum Glottodydaktycznego jest wymiana spostrzeżeń i doświadczeń z zakresu: metodyki języka polskiego jako obcego i kultury polskiej jako obcej, lingwistyki stosowanej, psycholingwistyki, psychologii, socjologii, kulturoznawstwa, kognitywistyki i edukacji międzykulturowej.

Forum będzie miało charakter praktyczny, dlatego zachęcamy Uczestników do prezentowania konkretnych propozycji dydaktycznych i strategicznych. Do udziału w Forum zapraszamy zarówno bardziej, jak i mniej doświadczonych praktyków, specjalistów oraz osoby, które chciałyby pogłębić wiedzę i rozwinąć swoje umiejętności w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego – studentów glottodydaktyki polonistycznej i nauczycieli stawiających pierwsze kroki w karierze lektorskiej.

Proponujemy następujące tematy wystąpień:

– metodyka nauczania konkretnych zagadnień językowych (fonetycznych, gramatycznych, leksykalnych, frazeologii),

– programy, kolejność wprowadzania zagadnień, typy kursów,

– „nowe” technologie w praktyce nauczania języka polskiego jako obcego,

– autorskie materiały dydaktyczne,

– środki wizualne w nauczaniu JPJO,

– gry i zabawy na zajęciach z dorosłymi i dziećmi,

– sukcesy i porażki w procesie dydaktycznym,

– edukacja międzykulturowa – problemy na poziomie psychologiczno-społecznym (np. akulturacja, studenci z konkretnymi zaburzeniami), jak i dydaktycznym (np. analfabetyzm),

– specyficzne potrzeby studentów w praktyce glottodydaktycznej, poszukiwanie wsparcia (np. w działalności fundacji),

– język a norma użytkowa, wzorcowa i uzus, wpływ popkultury na polszczyznę.

Prosimy o przesyłanie formularza zgłoszeniowego wraz z abstraktem do: 03.06.2018 r. na adres: forumglotto@uw.edu.pl

KARTA ZGLOSZENIA UCZESTNICTWA

Planowany czas na wystąpienie z referatem: do 20 minut.

Informacja o zakwalifikowaniu abstraktów zostanie podana: 24.06.2018 r. Wtedy także podamy numer konta, na które należy wnieść opłatę konferencyjną. Organizatorzy konferencji nie zapewniają noclegu w trakcie trwania Forum.

Tom pokonferencyjny, opatrzony numerem ISBN, zostanie wydany w wersji elektronicznej.

Wybrane artykuły zostaną również opublikowane w Kwartalniku „POLONICUM”.

Opłata konferencyjna wynosi: 70 zł (obejmuje materiały konferencyjne, kawę i herbatę w czasie przerw oraz obiad w dniu konferencji).

W imieniu organizatorów:

prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński

dr Piotr Kajak

mgr Małgorzata Malinowska

mgr Agnieszka Wronowska

USOS
Aktualności
Rekrutacja
Kalendarium
Wykładowcy
FAQ