Inauguracja roku akademickiego 2016-2017

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy słuchaczy Studium Podyplomowego „Glottodydaktyka Polonistyczna” na inaugurację  roku  akademickiego  2016/2017,  która odbędzie  się 1 października  2016 r.  o godz.  9:00  w Czytelni im. prof. Kulczyckiej-Saloni, Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum”, ul. Krakowskie Przedmieście 32, klatka B.

Porządek inauguracji:

  • Powitanie słuchaczy Studium
  • Wystąpienie Kierownik Studium Podyplomowego, dr Magdaleny Stasieczek-Górnej – przedstawienie programu studium, sprawy organizacyjne
  • Wykład inauguracyjny prof. dr hab. Elżbiety Sękowskiej
  • Warsztaty metodyczno-integracyjne „Zabawa może uczyć, a nauka bawić – wykorzystanie zabawy na lekcjach języka polskiego jako obcego” (poprowadzi mgr Agnieszka Jastrzębska)
USOS
Aktualności
Rekrutacja
Kalendarium
Wykładowcy
FAQ