Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 – Podyplomowe Studia Glottodydaktyczne – nauczanie języka polskiego jako obcego

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność zaprosić Państwa na inaugurację XI edycji Studiów Podyplomowych Glottodydaktyka polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego, która będzie mieć miejsce  7 października 2017  r. o godz. 9.00 w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, przy ul. Krakowskie Przedmieście 32. Zajęcia odbywać się będą w czytelni im. Profesor Kulczyckiej-Saloni.

Porządek inauguracji:

  • Powitanie słuchaczy Studium
  • Wystąpienie Kierownik Studium Podyplomowego, dr Magdaleny Stasieczek-Górnej – przedstawienie programu studium, sprawy organizacyjne
  • Wykład inauguracyjny prof. dr hab. Elżbiety Sękowskiej
  • Warsztaty metodyczno-integracyjne „Zabawa może uczyć, a nauka bawić – wykorzystanie zabawy na lekcjach języka polskiego jako obcego” (poprowadzi mgr Agnieszka Jastrzębska)

Serdecznie zapraszamy!

USOS
Aktualności
Rekrutacja
Kalendarium
Wykładowcy
FAQ