Jubileusz Pani Mgr Teresy Iglikowskiej

9 grudnia 2016 r. świętowaliśmy uroczysty jubileusz Pani Mgr Teresy Iglikowskiej, wieloletniej i bardzo zasłużonej pracownicy Centrum Polonicum, jednej z prekursorek polskiej glottodydaktyki. Szacowna Jubilatka skończyła dziewięćdziesiąt lat, a przez kilka dziesięcioleci była związana z naszym ośrodkiem, a tym samym z Uniwersytetem Warszawskim.
Uroczystość ku czci Pani Teresy Iglikowskiej zbiegła się z Jubileuszem 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego. Obecny na uroczystości Dziekan Wydziału Polonistyki, prof. Zbigniew Greń, wręczył Jubilatce specjalny medal naszej uczelni, wybity właśnie z okazji dwóch wieków jej istnienia, a przyznawany wybitnym członkom społeczności akademickiej.
Pani Teresa Iglikowska z pewnością do nich należy. Środowisko polskiej glottodydaktyki zna ją i ceni przede wszystkim jako współautorkę pierwszego – i przez wiele lat jedynego – podręcznika do nauki języka polskiego jako obcego pt. Język polski dla cudzoziemców, wydanego w 1968 r. i opartego na nowatorskim wówczas funkcjonalnym podejściu do gramatyki.
Nazwisko Pani Teresy Iglikowskiej zapisało się złotymi literami także w historii polonistyki pekińskiej, którą współtworzyła w latach 50. ubiegłego wieku. Warto wspomnieć, że jednym z Jej chińskich wychowanków jest prof. Yang Deyou, tłumacz literatury polskiej, laureat Nagrody Polonicum.
Pani Teresa Iglikowska ma ogromne zasługi dla dydaktyki języka polskiego jako obcego, zarówno jako praktyk, jak i jako teoretyk tej dziedziny. Prowadziła lektoraty nie tylko dla studentów, ale też dla profesorów i tłumaczy, przyczyniła się w ten sposób do promocji literatury i kultury polskiej w świecie. Swoim imponującym doświadczeniem dydaktycznym dzieliła się chętnie z młodszymi kolegami. Wykształciła wielu lektorów w czasach, gdy nie istniały zinstytucjonalizowane formy edukacji nauczycieli języka polskiego jako obcego.
Na uroczystym spotkaniu na cześć Pani Teresy Iglikowskiej dostojna Jubilatka fascynująco opowiadała o początkach Centrum Polonicum i o zabawnych zdarzeniach z jego bogatej historii. Wśród gości – oprócz dyrekcji i zespołu Centrum Polonicum – byli dawni pracownicy naszego ośrodka: prof. Andrzej Bogusławski, prof. Krzysztof Wrocławski, dr Ewa Rohozińska, dr Eulalia Teklińska-Kotulska i mgr Anna Kiermut, oraz członkowie Rady Naukowej Centrum Polonicum, prof. Elżbieta Sękowska i prof. Andrzej Zieniewicz.
Od dyrekcji i całego zespołu Centrum Polonicum Jubilatka otrzymała list z gratulacjami i podziękowaniami w oryginalnej formie – został on mianowicie zapisany na symbolicznej płycie gramofonowej, co stanowiło nawiązanie do muzyki, która – podobnie jak glottodydaktyka – jest wielką pasją Pani Teresy Iglikowskiej.

USOS
Aktualności
Rekrutacja
Kalendarium
Wykładowcy
FAQ