Konferencja UNHCR

„Edukacja dziecka cudzoziemskiego” – pod takim tytułem odbyła się w dniach 6-7 października w warszawskim Gimnazjum nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Bytnara ps. „Rudy” konferencja zorganizowana przez Przedstawicielstwo UNHCR w Polsce. Wśród zaproszonych instytucji znalazły się Centrum POLONICUM i Instytut Polonistyki Stosowanej UW.


Pierwszego dnia przedstawione zostały m. in. najnowsze trendy azylowe w Polsce i Europie, edukacyjna strategia UNHCR oraz plany dotyczące repatriacji Polaków ze Wschodu.
Wystąpienia drugiego dnia poświęcono nauczaniu języka polskiego jako obcego, w tym również dzieci uchodźczych w szkołach podstawowych. W ramach tej tematyki mgr Agnieszka Jastrzębska poprowadziła warsztaty skierowane do nauczycieli edukacji początkowej, języka polskiego i innych przedmiotów „Obraz, dźwięk, smak, zapach i dotyk – wykorzystanie zmysłów w nauce języka polskiego dzieci wietnamskich” oraz – dedykowane pedagogom, uczącym dzieci ukraińskie w polskich szkołach – „Zabawa może uczyć, a nauka bawić. Wykorzystanie zabawy jako formy integracji i nauki języka polskiego”.
Uczestnikom warsztatów zostały także zaprezentowane: podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci na Ukrainie Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz Ty! K. Kołak, M. Malinowskiej, A. Rabczuk i D. Zackiewicz pod redakcją P. Kajaka oraz wybrane pomoce dydaktyczne i zabawki sensoryczne.
W konferencji wzięły udział pracowniczki i współpracowniczki Centrum: dr Magdalena Stasieczek-Górna, dr Justyna Zych, mgr Katarzyna Kołak-Danyi, mgr Agnieszka Jastrzębska, mgr Sylwia Chrostowska i mgr Agnieszka Wronowska.

USOS
Aktualności
Rekrutacja
Kalendarium
Wykładowcy
FAQ