Nagroda „Polonicum” 2017

20 listopada br.,  w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich odbyła się, już po raz dwunasty, uroczystość wręczenia Nagrody „Polonicum” 2017.  Coroczna Nagroda przyznawana jest zagranicznym badaczom za krzewienie języka polskiego oraz kultury polskiej poza granicami naszego kraju.

W tym roku Nagrodę Polonicum otrzymała Biblioteka Polska w Paryżu, która jest usytuowana na Wyspie św. Ludwika, a zawiaduje nią Towarzystwo Historyczno-Literackie i Polska Akademia Umiejętności. Biblioteka jest prężną instytucją kulturotwórczą, cieszącą się ogromnym poważaniem Francuzów oraz Polaków, zamieszkałych na stałe za granicą. Posiada ogromne zbiory, ale przede wszystkim działa bardzo aktywnie w dziedzinie nauki i kultury. Organizuje wystawy, odczyty, jest także inicjatorem popularnych naukowych konferencji o zasięgu międzynarodowym oraz spotkań z pisarzami i wielkimi osobowościami ze świata kultury i nauki. Jest wzorcem propagowania kultury polskiej,  polskiej edukacji i oświaty, czytelnictwa i relacji międzyludzkich. Nagrodę, w imieniu Biblioteki Polskiej w Paryżu, odebrał Profesor Marek Tomaszewski.

 

 

Przyznano także dwa wyróżnienia, które otrzymali: Dr David Kolbaia oraz Polish Studies Center (PSC), Indiana University w Bloomington.

Dr David Kolbaia, pracownik Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, jest zasłużony pod wieloma względami dla relacji polsko-gruzińskich na płaszczyźnie dydaktyczno-kulturalnej. Szczególną zasługą dr. Kolbai jest odtworzenie zaginionego przekładu „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza na język gruziński z uwspółcześnieniem języka autora i wzbogacenie wydania o aparat krytyczny. Dr. Kolbaię uważa się za ambasadora kultury polskiej za granicą, jest inicjatorem założenia Sali Uniwersytetu Warszawskiego na Uniwersytecie w Gori.

 

Polish Studies Center (PSC) od 2013 roku jest częścią School of Global and International Studies, Indiana University (IU) w Bloomingtoon. Centrum prowadzi liczne badania, współpracuje z instytucjami naukowymi w Polsce (m.in. z Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem Jagiellońskim) i na świecie. Jest jednym z najważniejszych ośrodków polonistyki zagranicznej. Wokół PSC skupionych jest wiele różnorodnych osobowości naukowych. Oprócz działalności badawczej i wyjątkowych osobowości, Centrum wyróżnia się znakomitą tradycją nauczania języków obcych, jest też organizatorem licznych kursów oraz rozmaitych wydarzeń kulturalnych. Wyróżnienie odebrała Profesor Joanna Niżyńska – Dyrektor Polish Studies Center.

Laureatom składamy gratulacje!

Wszystkim gościom, którzy wzięli udział w Uroczystości, serdecznie dziękujemy!

 

USOS
Aktualności
Rekrutacja
Kalendarium
Wykładowcy
FAQ