Ukazał się pierwszy tom serii ,,Studia Glottodydaktyczne”

Z przyjemnością informujemy, że nakładem Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego ukazał się tom Wyzwania glottodydaktyki polonistycznej. ,,Życie zaczyna się po sześćdziesiątce…”  pod red. Pauliny Potasińskiej i Magdaleny Stasieczek-Górnej.
Zawiera on artykuły z jubileuszowej konferencji w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum. Książka ta inauguruje serię wydawniczą Centrum Polonicum pt. ,,Studia Glottodydaktyczne” pod red. Justyny Zych.

,,Jest to zbiór studiów o bardzo szerokim horyzoncie wiedzy glottodydaktycznej, prezentujący kolekcję metod, stylów i problemów uprawiania nauczania jpjo dzisiaj, a także […] rozpoznanie coraz nowych problemów, z którymi glottodydaktycy, wraz ze zmieniającym się europejskim i światowym kontekstem nauczania polszczyzny, muszą się mierzyć.” (Fragment recenzji prof. dra hab. Andrzeja Zieniewicza)

Do nabycia w dobrych księgarniach. Zachęcamy do lektury!

http://www.wuw.pl/product-pol-8164-Wyzwania-glottodydaktyki-polonistycznej-Zycie-zaczyna-sie-po-szescdziesiatce.html

USOS
Aktualności
Rekrutacja
Kalendarium
Wykładowcy
FAQ