Nowe seminarium glottodydaktyczne

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauczaniem języka polskiego jako obcego magistrantów na nowe seminarium glottodydaktyczne prowadzone przez dra Piotra Kajaka.

https://drive.google.com/file/d/1foGU03lbB2WQdOk7pJAGKKcQfWZqdeSW/view

USOS
Aktualności
Rekrutacja
Kalendarium
Wykładowcy
FAQ