Podziękowanie Pani Doktor Barbarze Janowskiej-Wierzchoń

W piątek 9 czerwca br., na specjalnym zebraniu, podziękowaliśmy za wieloletnią pracę na rzecz Polonicum odchodzącej na emeryturę Pani Doktor Barbarze Janowskiej-Wierzchoń, wieloletniej i zasłużonej pracownicy Centrum.  Na uroczystości zgromadzili się nasi pracownicy oraz przyjaciele.

Pani Barbara Janowska-Wierzchoń jest związana z naszym ośrodkiem od 43 lat. Ma ogromne zasługi dla dydaktyki języka polskiego jako obcego. Prowadziła lektoraty nie tylko dla studentów, ale także wykłady z metodyki nauczania języka polskiego jako obcego dla przyszłych lektorów. Pracowała na stanowisku starszego wykładowcy, a w latach 1993-2000 była dyrektorem „Polonicum”.  W kręgu zainteresowań Pani Barbary znajdują się: językoznawstwo ogólne, glottodydaktyka, szczególnie język polski jako obcy, kultura języka polskiego, polska poezja współczesna.

Pani Barbara Janowska przez dwanaście lat była kierownikiem Warszawskich Spotkań z Językiem Polskim i Kulturą Polską dla Cudzoziemców pt. „Jaka piękna jest w lipcu Warszawa” (Julia Hartwig, „Miejskie lato”), którego formułę wymyśliła i konsekwentnie realizowała. Jej gośćmi byli m.in.: Kira Gałczyńska, Krzysztof Zanussi, Piotr Parandowski, Marek  Bieńczyk, Sylwia Chutnik czy Beata Michalec.

Pani Barbara Janowska pisała artykuły popularyzatorskie do kilku rubryk Kwartalnika Polonicum. Jest autorką wielu tekstów, np.:

– „Jak być grzecznym po polsku”;

– „„Dokąd idziemy” i „gdzie jesteśmy”, czyli „ do”, „na”, oraz „w”, sprawiające wiele trudności cudzoziemcom uczącym się języka polskiego”;

– „Omletu czy omleta – trudny wybór końcowki –u lub –a w dopełniaczu liczby pojedynczej rodzaju męskiego” i innych.

Na uroczystym spotkaniu pani Barbara Janowska opowiadała o swoich początkach w Centrum Polonicum i różnych ciekawych zdarzeniach związanych z Jej ponad czterdziestoletnią pracą. Swoje przemówienie rozpoczęła bardzo wymownie:

„Mogę powiedzieć, że przybiłam bezpiecznie do brzegu. Bezpiecznie, bo w bezpiecznej łodzi i morze było spokojne. A tajemnicą tej bezpiecznej podróży była w moim życiu magiczna jedynka. Jedna szczęśliwa rodzina, jeden szczęśliwy dom rodzinny, jedyny brat, jedyna miłość – pierwsza i ostatnia, jedyny mąż, jedyna córka, jedyne studia na tym uniwersytecie, jedyny uniwersytet i jedyne Polonicum. 43 lata pracy, do tego 5 lat studiów – to całe moje życie, bardzo proste, bez żadnych sensacji”.

Ze wzruszeniem wymieniła nazwiska osób, które już odeszły, a której wniosły swój szczególny wkład w rozwój naszego ośrodka: mgr Danutę Wasilewską, prof. Cezariusza Rowińskiego, prof. Wojciecha Jekiela, prof. Witolda Cienkowskiego.

            Dziękujemy Pani Barbarze Janowskiej-Wierzchoń za wieloletni wkład w rozwój naszego Centrum: za promocję języka, literatury i kultury wśród studentów,  za szkolenie przyszłych kadr lektorskich, a także za dzielenie się swoim imponującym doświadczeniem z młodszymi kolegami.

USOS
Aktualności
Rekrutacja
Kalendarium
Wykładowcy
FAQ