Studia Podyplomowe „Glottodydaktyka polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego”

Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” informuje, że rekrutacja na Studia Podyplomowe „Glottodydaktyka polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego”, rozpocznie się 1 kwietnia 2018 r.  Prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji, opisanymi w zakładce „Studia Podyplomowe”. Zapraszamy!

USOS
Aktualności
Rekrutacja
Kalendarium
Wykładowcy
FAQ