Współpraca Zessko z Uniwersytetu w Poczdamie i POLONICUM

W ramach współpracy Zessko z Uniwersytetu w Poczdamie i POLONICUM UW w ostatnich miesiącach odbyły się spotkania, wymiany międzyuczelniane, wycieczki oraz warsztaty edukacyjne i kulturowe.

W Centrum wraz ze swymi studentami gościła dr Małgorzata Majewska-Meyers z Poczdamu, nasza wieloletnia współpracowniczka i serdeczna przyjaciółka.

Z kolei dr Anna Rabczuk u niemieckiego partnera przeprowadziła warsztaty dydaktyczne w ramach projektu „Polen – Deutschland so nah und so fern“

Więcej informacji na stronie:

https://www.uni-potsdam.de/…/archiv-2…/ein-starkes-team.html

USOS
Aktualności
Rekrutacja
Kalendarium
Wykładowcy
FAQ