Wykład Pani Prof. Elwiry Grossman z University of Glasgow

12 kwietnia 2017 roku w Centrum Polonicum gościliśmy Panią Profesor Elwirę Grossman, inicjatorkę programu literatury porównawczej w School of Modern Languages and Cultures University of Glasgow, a także prowadzącą zajęcia w sekcji polonistycznej UofG.

Pani Profesor wygłosiła wykład pt. „Polonistyka interdyscyplinarna poza granicami kraju”, a następnie odbyło się seminarium poświęcone nauczaniu języka polskiego jako obcego w dobie globalizacji. Słuchaczami byli pracownicy, współpracownicy i doktoranci Centrum Polonicum. W swoim wykładzie Pani Profesor poruszyła problem polonistyki interdyscyplinarnej jako modelu alternatywnego wobec paradygmatu filologicznego. Zdała także relację z próby w prowadzenia polonistyki na orbitę światowej humanistyki i zainteresowania nią studentów poprzez to, co jest znane i rozumiane. W swoim wystąpieniu Pani Profesor prezentowała także odpowiedzi na pytania kluczowe wobec wyzwań i możliwości, jakie stwarza globalizacja: 1) jak wykorzystać tendencje globalizacyjne dla polonistyki?;
2) do jakiego stopnia przykłady polskiej literatury funkcjonują w obiegu badań komparatystycznych, których ambicją jest przedstawienie światowego przekroju „literatury dla całej planety”?

Po krótkiej przerwie kawowej Pani Profesor poprowadziła seminarium pt. „Język polski jako (nie)obcy w dobie globalizacji”. Dowiedzieliśmy się, jaka jest obecna sytuacja Polaków i ich dzieci mieszkających w Szkocji, zwłaszcza po 2004 roku, kiedy to Szkocja stała się dla naszych rodaków azylem zarobkowym. Ponad 13 tysięcy polskich dzieci uczęszcza do szkockich szkół. Bardzo przygnębiający jest fakt, iż wstydzą się one swojej polskości i czują się obywatelami drugorzędnymi. Pani Profesor opowiedziała nam o Polskiej Radzie Edukacyjnej, której jest członkiem, zajmującej się współpracą z polskimi i szkockimi instytucjami edukacyjnymi w celu wprowadzenia języka polskiego do systemu edukacji w Szkocji. Dowiedzieliśmy się m.in. o polskich szkołach w Szkocji, o kampanii promującej dwujęzyczność wśród rodzin polskich „Podaruj dziecku swój język ojczysty” i o problemach związanych z obecną sytuacją polityczną w Wielkiej Brytanii.

Spotkanie z naszym Gościem doskonale łączy się z tym, czego sami doświadczamy, ucząc polszczyzny w kraju i za granicą, krzewiąc wiedzę o literaturze polskiej. Cieszymy się, że dyskusja z Panią Profesor Elwirą Grossman była owocna.

USOS
Aktualności
Rekrutacja
Kalendarium
Wykładowcy
FAQ