II Forum Glottodydaktyczne

Już 29 września odbędzie się Forum Glottodydaktyczne, drugie spotkanie o praktycznej formule, do udziału w którym zachęcamy specjalistów, nauczycieli oraz wszystkie osoby zainteresowane nauczaniem jpjo.

Celem Forum jest przede wszystkim wymiana spostrzeżeń i doświadczeń z zakresu metodyki języka polskiego jako obcego i kultury polskiej jako obcej, lingwistyki stosowanej, psycholingwistyki, psychologii, socjologii, kulturoznawstwa, kognitywistyki i edukacji międzykulturowej.

Program Forum znajduje się tutaj:

https://drive.google.com/file/d/1KLE6u02IX4HsXdUpows55sdN_RK0se2m/view

Serdecznie zapraszamy!

USOS
News
Recruitment
Calendar
Professors
FAQ