THE POLONICUM AWARD 2016

1

April 8th, 2016, for a 10th time, the Polonicum awarded outstanding specialists who promote Polish language and culture in the world. This ceremony has started the 60th Anniversary of the Polonicum. 

The Polonicum’s Award was given to prof. Janusz Bańczerowski from ELTE University in Budapest. Also, both prof. Marta Pančíková (University of Ostrava) and dr. Małgorzata Majewska-Meyers (University of Potsdam) received honorable distinctions, for their lifetime achievements.

O historii Centrum Polonicum mówi dyrektor Andrzej Zieniewicz

O historii Centrum Polonicum mówi dyrektor Andrzej Zieniewicz

Od lewej: dziekan Wydziału Polonistyki, prof. dr hab. Zbigniew Greń, rektor UW, prof. dr hab. Marcin Pałys, Profesor Marta Pančíková i dyrektor Centrum Polonicum, prof. dr hab. Andrzej Zieniewicz

Od lewej: dziekan Wydziału Polonistyki, prof. dr hab. Zbigniew Greń, rektor UW, prof. dr hab. Marcin Pałys, Profesor Marta Pančíková i dyrektor Centrum Polonicum, prof. dr hab. Andrzej Zieniewicz

Za Wyróżnienie dziękuje Profesor Marta Pančíková

Za Wyróżnienie dziękuje Profesor Marta Pančíková

Dziekan Wydziału Polonistyki, prof. dr hab. Zbigniew Greń wręcza Wyróżnienie dr Małgorzacie Majewskiej-Meyers

Dziekan Wydziału Polonistyki, prof. dr hab. Zbigniew Greń wręcza Wyróżnienie dr Małgorzacie Majewskiej-Meyers

Dr Małgorzata Majewska-Meyers mówi o swojej pracy na Uniwersytecie Poczdamskim

Dr Małgorzata Majewska-Meyers mówi o swojej pracy na Uniwersytecie Poczdamskim

USOS
News
Recruitment
Calendar
Professors
FAQ