ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Warszawskiego

According to the UW’s Rector decission (ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Warszawskiego), the Dean of our Faculty announced list of online classes at the Faculty of Polish Studies. Here is the link:

http://www.polon.uw.edu.pl/documents/9763960/16817973/Polonicum-lektoraty.pdf
http://www.polon.uw.edu.pl/documents/9763960/16817973/Polonicum-wyk%C5%82ady.pdf

The offer includes all of the Polonicum’s language and culture courses.

USOS
News
Recruitment
Calendar
Professors
FAQ