• Agnieszka Wronowska, M.A.
  • Lecturer
  • agwronowska@uw.edu.pl

Education

Ph.D. studies – Faculty of Polish Studies, Centre of Polish Language and Culture for Foreigners “Polonicum”, University of Warsaw
M.A. – Faculty of Polish Studies, University of Warsaw

Experience

• Lecturer at the University of Warsaw, Faculty of Polish Studies, Centre of Polish Language and Culture for Foreigners “Polonicum” (since 2017).
• Language instructor at the University of Warsaw, Faculty of Polish Studies, Centre of Polish Language and Culture for Foreigners “Polonicum” (since 2010).
• Polish teacher – International European School*Warsaw (since 2014).

Reserch Interests

new technologies in teaching foreign languages
teaching Polish as a foreign language to children
teaching Polish as a native language

Publications

• Nauczanie dzieci 6-8-letnich języka polskiego jako obcego w: Z problematyki kształcenia językowego, pod red. Elżbiety Awramiuk, Białystok 2016, s. 135-145.
• Grafika, hasło, slogan na lekcji języka polskiego w: “Kwartalnik Polonicum” nr 19, Warszawa 2015, s. 10-16.
• Agnieszka Wronowska, Małgorzata Malinowska, Gry i zabawy jako narzędzie pracy na zajęciach indywidualnych z dorosłymi w: Edukacja międzykulturowa. Forum Glottodydaktyczne – materiały z konferencji, pod red. Anny Rabczuk, Warszawa 2013, s. 326-332.
• Agnieszka Wronowska, Małgorzata Malinowska, Hej ho, let’s go! w:” Kwartalnik Polonicum”, nr 12, Warszawa 2012.

Członkostwo

USOS
News
Recruitment
Calendar
Professors
FAQ