• Aleksandra Święcka, Ph.D.
  • wykładowca
  • aleksandra.swiecka@uw.edu.pl

EDUCATION

Ph.D., University of Warsaw, 2016, Ph.D. in Humanities (Linguistics and Language);

Postgraduate Speech Therapy Course, 2002-2004;

M.A., University of Warsaw, 2003, M.A. in Polish Philology

Professional Specialisation, University of Warsaw, „Polonicum” Centre – Teaching Polish as a Foreign Language, 2002-2003;

Professional Specialistation, University of Warsaw, Speech Therapy, 2002-2003;

B.A., University of Warsaw, 2001, B.A. in Polish Philology.

MEMBERSHIPS AND FUNCTIONS

Vice Editor-in-chef of „Kwartalnik Polonicum”

Member of the Research Laboratory

Member of the “Bristol” Association of Polish and Foreign Teachers of Polish Language and Culture

Member of  Towarzystwo Kultury Języka

Member of the Group of Examiners and Exam Authors for the Certification of Proficiency in Polish as a Foreign Language at the Polonicum Centre

Member of the Research Laboratory

RESEARCH INTERESTS

Polish as a Foreign Language Teaching;

Visual-Spatial Communication, Polish Sign Language, Polish Sign Linguistics;

Methodology of Teaching Foreign Languages;

Phonetics and Orthography of Polish Language;

Language Correctness;

Classical Music.

DIDACTICS

Courses of Polish as a Foreign Language (All the Levels of Proficiency A0–C2);

Phonetic workshop for foreigners;

Orthographic workshop for foreigners;

Lectures on Methodology of Teaching Polish Language and Culture to Foreigners for Students of Postgraduate Program “Teaching Polish as a Foreign Language”.

INTERNATIONAL EXPERIENCE

Internship at Universität Mainz, Germany – May 2018

Internship at the Universität Tübingen, Germany – December 2017

Internship at the Universität Wien, Austria –March 2017

Internship at the University of Glasgow, Scotland, UK – February 2017

 

PUBLICATIONS

– Polski język migowy jako źródło interferencji gramatycznych – analiza wypowiedzi pisemnych Głuchych [w:] Wyzwania glottodydaktyki polonistycznej “Życie zaczyna się po sześćdziesiątce…”, red. P. Potasińska, M. Stasieczek-Górna, Warszawa 2018.

POLONICUM Award 2017, „Kwartalnik Polonicum” 27/2018.

Start 3. Higher Beginner Polish. A Series for teaching Polish by Kamila Dembińska and Agnieszka Małyska, “Kwartalnik Polonicum” 27/2018.

-“Language is a Culture which was Created by Generations”: An Interview with Professor Elwira Grossman, “Kwartalnik Polonicum” 26/2017.

-„I’m just going” or „I’m already coming”?: Little Important Words which Change the Meaning of the Sentences, “Kwartalnik Polonicum” 26/2017.

-Influence of Polish Sign Language on the shape of the writing by the “silent foriegners”, “Kwartalnik Polonicum” 24/2017.

A to polski właśnie! Podręcznik do nauki języka polskiego dla młodzieży polskiej na Wschodzie. Cz. 2, Warszawa 2016 (współautorzy: P. Garncarek, A. Rabczuk, M. Skura, M. Stasieczek-Górna, N. Yaumen)

-A to polski właśnie! Podręcznik do nauki języka polskiego dla młodzieży polskiej na Wschodzie. Cz. 1, Warszawa 2016 (współautorzy: P. Garncarek, A. Rabczuk, M. Skura, M. Stasieczek-Górna, N. Yaumen).

-Znaki ikoniczne polskiego języka migowego – pomoc w nauczaniu języka polskiego jako obcego na poziomie progowym, [w:] Z problematyki kształcenia językowego VI, red. E. Awramiuk, M. Karolczuk, Białystok 2016.

-“How beautiful Warsaw is in July…” – twelve years of Warsaw Meetings with Polish Language and Polish Culture, “Kwartalnik Polonicum” 23/2016.

-The Deaf participants of the Polish as a Foreign class, “Kwartalnik Polonicum” 1/2016.

-60th Jubilee Summer Course of Polish Language and Culture for Foreigners, “Kwartalnik Polonicum” 20/2015.

-Diffi cult sound “r” in teaching Polish phonetics, “Kwartalnik Polonicum” 20/2015.

-Forgotten by the Polish, rediscovered by Japanese, or the thing on Tekla Bądarzewska, „Kwartalnik Polonicum 19/2015.

-Phonetic problems of Russian-speaking students learning Polish as a foreign language,  „Kwartalnik Polonicum 19/2015.

Vowels as a basic phonic material in oral utterances, „Kwartalnik Polonicum” 18/2015.

– Training motor functions of articulatory organs as a preparation for correct pronunciation of Polish phones. (Tips for native speakers of the Polish language – teachers – and students learninc Polish as a foreign language, „Kwartalnik Polonicum” 17/2014.

Polish phones. A phonetic guide for foreigners and teachers of Polish as a foreign language by Marcin Maciołka i Jolanta Tambor, „Kwartalnik Polonicum” 15/2014.

-„Polish pronunciation with exercises” by Barbara Kazimierczak, „Kwartalnik Polonicum” 14/2014.

-“It shuffles, hums, rustles. Phonetic exercises not only for foreigners” by Anna Majewska-Tworek, „Kwartalnik Polonicum” 13/2014.

„Ćwiczenia wspomagające aparat artykulacyjny w nauczaniu języka polskiego jako obcego” [w:] Edukacja Międzykulturowa, tom pokonferencyjny Forum Glottodydaktycznego, Warszawa 2012.

 

USOS
News
Recruitment
Calendar
Professors
FAQ