• Barbara Janowska-Wierzchoń, Ph.D.
  • starszy wykładowca
  • b.janowska@uw.edu.pl

Zainteresowania

językoznawstwo ogólne, glottodydaktyka, szczególnie język polski jako obcy, kultura języka polskiego, polska poezja współczesna

Wykształcenie

5 lipca 1985 r. – doktorat, praca pt. „Negacja leksykalna we współczesnym języku polskim” napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Mieczysława Szymczaka

22 czerwca 1974 r. – magisterium – Wydział Polonistyki Uniwersytet Warszawski

Praca pt. „Funkcje przedrostka prze- w czasownikach polskich” napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Mieczysława Szymczaka

Doświadczenie

Zatrudnienie w Instytucie Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” od 1974 roku do końca 2016 r.

W latach 1993-2002 dyrektor Instytutu Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum”.

USOS
News
Recruitment
Calendar
Professors
FAQ