• Agnieszka Jastrzębska, M.A.
  • Lecturer
  • ajastrzebska@uw.edu.pl

Education

Doctoral studies: Faculty of Polish Studies, “Polonicum” Centre of Polish Language and Culture for Foreigners, University of Warsaw.
Master’s degree: Faculty of Polish Studies, University of Warsaw, 2005
Master’s degree: Faculty of Applied Linguistics and East-Slavonic Philology, Department of Ukrainian Studies, University of Warsaw, 2004

Experience

International experience

Teacher at the Poltava National V.G. Korolenko Pedagogical University, Poltava University of Economics and Trade; senior lecturer at the Odessa I. I. Mechnikov National University
Experience

Lecturer at the “Polonicum” Centre of Polish Language and Culture for Foreigners, University of Warsaw (2017-);
Teacher of Polish as a foreign language at the “Polonicum” Centre of Polish Language and Culture for Foreigners, University of Warsaw (2013-2017);
Teacher of Polish as a foreign language at the Warsaw Film School (2015-);
Senior lecturer at the Department of General and Slavonic Linguistics at the Odessa National University (2009-2013);
Lecturer at the Poltava National V.G. Korolenko Pedagogical University (2006-2008);
Polish language teacher at the T. Shevchenko School no. 7 in Poltava (2005-2008).

Research interests

Newest methods of teaching Polish as a foreign language, polysensory techniques in teaching Polish as a foreign language, andragogy, teaching Polish as a foreign language to children, literature for children and young adults.

Publications

Textbooks and dictionaries
1. A. Jastrzębska, M. Malinowska, K. Kołak, D. Zackiewicz, Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz Ty! Podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci i młodzieży na Ukrainie, vol. III, Lwów 2016.

2. H. Vojcewa, L. Jakowenko, H. Kasim, A. Jastrzębska, Polsko- ukraiński leksyko- tematyczny slovnyk, Astroprint, Odessa 2016.

Articles

1. A. Jastrzębska, Styl w nauczaniu języka polskiego jako obcego na poziomach podstawowych, Kwartalnik Polonicum no. 23, Warsaw 2016.
2. A. Jastrzębska, Rzeczy użytku codziennego w procesie nauczania dzieci cudzoziemskich języka polskiego jako obcego, Kwartalnik Polonicum no. 21, Warsaw 2016.
3. A. Jastrzębska, Środki dydaktyczne przeznaczone dla dzieci w procesie nauczania osób dorosłych jpjo, Kwartalnik Polonicum no. 19, Warsaw 2015. A. Jastrzębska,
4. A. Jastrzębska, Treści kulturowe na zajęciach jpjo w środowisku ukraińskojęzycznym, Kwartalnik Polonicum no. 16, Warsaw 2014.
5. A. Jastrzębska, Wybrane aspekty wykorzystania literatury dziecięcej w nauczaniu języka polskiego jako obcego na przykładzie poezji dziecięcej, Kwartalnik Polonicum no. 15, Warsaw 2013.
6. A. Jastrzębska, Literatura dla dzieci w podręcznikach do nauki języka polskiego dla klas 4-6, Slovianski Zbirnyk, edition 17, Odessa 2013.

7. S. Dynarska, A. Jastrzębska, Recenzja podręcznika O Wojcewej, H. Buczackiej „Polska mova: Pidruchnyk dla 5 klasu zahalnoosvitnyh navchalnyh zakladiv z navchanniam ukrainskoju movoju”, Slovianski Zbirnyk, edition 17, Odessa 2013.

8. A. Jastrzębska, Nauczanie i rozwijanie sprawności czytania ze zrozumieniem na zajęciach z lingwokrainoznawstwa Polski, Slovianski Zbirnyk, edition 16, Odessa 2012.

9. A. Jastrzębska, Problemy towarzyszące przygotowaniu tłumaczy języka polskiego wśród studentów ukraińskojęzycznych, Od Wisły do Worskły, Poltava 2007.

10. A. Jastrzębska, Nauka języka polskiego jako trzeciego wśród tłumaczy ukraińskojęzycznych, Lingvistychni ta metodychni problemy wywchannia inozemnych mow, Poltava 2006.

11. A. Jastrzębska, Dzień dziecka, Scenariusze uroczystości szkolnych, National In-service Teacher Training Centre, Warsaw 2006.

Memberships

„Bristol” Association of Polish as a Foreign Language Teachers- member
Doktoranckie Koło Glottodydaktyki Polonistycznej– chairwoman
Pracownia Glottodydaktyki Kulturowej- member

USOS
News
Recruitment
Calendar
Professors
FAQ