• Małgorzata Malinowska, M.A.
 • Lecturer
 • mmalinowska@uw.edu.pl

Education

 • PhD studies – Faculty of Polish Studies, Centre of Polish Language and Culture for Foreigners “Polonicum”, University of Warsaw (ongoing)
 • M.A. — Faculty of Polish Studies, University of Warsaw (2012)
 • B.A. — Institute of Iberian and Ibero-American Studies, Portuguese cultural studies, University of Warsaw (2012)

Research Interests

 • teaching Polish as a foreign/second/heritage language;
 • culture pedagogy in SLA/FLA;
 • methodology of Teaching Foreign Languages;
 • visual competence in context of a language acquisition

Publications

 • ’’Raz, dwa trzy i po polsku mówisz ty! Podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci na Ukrainie” (vol. I – Lwów 2015, vol. II – Lwów 2016, vol. III – Lwów 2017; vol. IV i V – in the preparation), ed. Piotr Kajak, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, co-author;
 • M.Malinowska, A.Wronowska, ’’Gry i zabawy jako narzędzie pracy na zajęciach indywidualnych z dorosłymi”, [w:] ’’Edukacja Międzykulturowa. Forum Glottodydaktyków”, ed. Anna Rabczuk, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, 2013, s. 326 – 332;
 • M. Malinowska, A. Wronowska, ’’Hej ho, let’s go!” [w:] ’’Kwartalnik Polonicum”, nr 12, 2012, s. 61-65.

Memberships

 • Doktoranckie Koło Glottodydaktyki Polonistycznej — member;
 • State Commission for the Certification of Proficiency in Polish as a Foreign Language, Ministry of Science and Higher Education (Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego) – since 2016 – examiner.

Didactics

 • Courses of Polish as a Foreign Language;
 • Polish as a Foreign Language state examinations.

International Experience

Individaual workshops ’’Teaching techniques in context of Polish-Portuguese language tandem”, Universidade do Porto (2011).

USOS
News
Recruitment
Calendar
Professors
FAQ