• Paulina Potasińska, M.A.
  • lecturer
  • p.potasinska@uw.edu.pl

RESEARCH INTERESTS

20th and 21st Century Polish Literature and Culture;
Auto/biographical narratives and studies;
Geopoetics and urban studies;
Memory studies;
Warsaw in the perspective of contemporary literature;
“Artistic circles” in Polish People’s Republic;
Student Theater Movement;
Teaching Polish as a foreign/second/heritage language;
Culture pedagogy in SLA/FLA;
Polish language correctness.

EDUCATION

Ph.D. studies (2016) – Faculty of Polish Studies, University of Warsaw;
Post-degree studies (2012) – Polish as a Foreign Language Teaching, University of Warsaw;
M.A. (2010) – Faculty of Polish Studies, University of Warsaw.

EXPERIENCE

Lecturer at the University of Warsaw, Faculty of Polish Studies, Centre of Polish Language and Culture for Foreigners “Polonicum” (since 2015);
Language instructor at the University of Warsaw, Faculty of Polish Studies, Centre of Polish Language and Culture for Foreigners “Polonicum” (since 2011);
Language instructor at the Institute of Polish for Foreigners (Instytut Kształcenia Obcokrajowców – IKO) in Warsaw (2010-2015).

PUBLICATIONS

Monograph

P. Potasińska, Kult, mit i kompleks. Figury autokreacji w twórczości Leopolda Tyrmanda, Marka Hłaski i Tadeusza Konwickiego, Warszawa 2015.

Editing a multi-authored volume

Wyzwania glottodydaktyki polonistycznej. “Życie zaczyna się po sześćdziesiątce…” (2018). P. Potasińska, M. Stasieczek-Górna (Eds.), Warsaw.

Chapters in monographs

P. Potasińska (2017). Jak pisarze pamiętają. Teorie badań nad pamięcią a praktyka literacka. E. Dąbrowicz, B. Larenta, M. Domurad (Eds.), Świadectwa pamięci w kręgu źródeł i dyskursów (od XIX wieku do dzisiaj), (pp. 25-49). Białystok.

P. Potasińska (2016). Warszawa jako „miejsce autobiograficzne”. Zastosowanie narzędzi geopoetyki do analizy dokumentów osobistych. Sz.P. Kukulak, J. Olejniczak (Eds.), Wyjść poza tekst. Literatura wobec tradycji i rzeczywistości. (pp. 177-193). Katowice.

P. Potasińska (2016). „Kapować nie wolno, odegrać się wolno”, czyli warszawski kodeks honorowy jako motyw literacki. H. Gosk, P. Sadzik (Eds.), Opowiedzieć (sobie) Polskę. Literackie ślady cezur 1918, 1945, 1989 w szkicach warsztatowych na temat (i obok tematu). (pp. 104-119). Warsaw.

P. Potasińska (2015). Warszawskie lwy J. Abramowa-Newerlego. O wpływie miasta na autokreację bohatera. A. Grochowska, M. Mus (Eds.), Ścieżkami Pisarzy. Tom 2: Miasto jako przestrzeń twórców. (pp. 17-28). Cracow.

P. Potasińska (2014). Mit chłopaka ze złej dzielnicy (Grzesiuk, Hłasko, Stasiuk). A. Jastrzębska (Ed.), Mapy świata, mapy ciała. Geografia i cielesność w literaturze. (pp. 299-316). Cracow.

P. Potasińska (2012). Przekłamania w autobiografii. „Prawdziwe zmyślenie” i „łże-dziennik” (Hłasko i Konwicki). M. Pieczara, R. Słodczyk, A. Witkowska (Eds.), Strony autobiografizmu (pp. 138-145). Warsaw.

P. Potasińska (2011). „Walczyć z systemem bronią życiowego detalu”. O praktykach kompensacyjnych w Dzienniku 1954 L. Tyrmanda. M. Karwala, B. Serwatka (Eds.), Literatura czasów PRL-u o PRL-u. (pp. 117-126). Cracow.

Articles in journals

P. Potasińska (2017), Warszawskie trajektorie „Panienki z Kępy” i „Starszego Pana B”, „Temidum”, No 2 (89), pp. 82-83.

P. Potasińska (2017), „Chłopaki ze złych dzielnic, młodzież z dobrych domów”. Miasto jako „miejsce autobiograficzne” w narracjach o dorastaniu w dwudziestowiecznej Warszawie, „Kwartalnik Polonicum”, No 24, pp. 60-64.

Student book of Polish language for Foreigners

P. Potasińska, M. Malinowska (2018). Erasmus – survivalowy kurs języka polskiego. Warsaw.

MEMBERSHIPS

Examiner on the State Commission for the Certification of Proficiency in Polish as a Foreign Language, Ministry of Science and Higher Education (Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego).

„Bristol” Association of Polish as a Foreign Language Teachers

USOS
News
Recruitment
Calendar
Professors
FAQ