• Paulina Potasińska, M.A.
  • lecturer
  • p.potasinska@uw.edu.pl

RESEARCH INTERESTS

20th and 21st Century Polish Literature and Culture;
Auto/biographical narratives and studies;
Geopoetics and urban studies;
Memory studies;
Warsaw in the perspective of contemporary literature;
“Artistic circles” in Polish People’s Republic;
Student Theater Movement;
Teaching Polish as a foreign/second/heritage language;
Culture pedagogy in SLA/FLA;
Polish language correctness.

EDUCATION

Ph.D. studies (2016) – Faculty of Polish Studies, University of Warsaw;
Post-degree studies (2012) – Polish as a Foreign Language Teaching, University of Warsaw;
M.A. (2010) – Faculty of Polish Studies, University of Warsaw.

EXPERIENCE

Lecturer at the University of Warsaw, Faculty of Polish Studies, Centre of Polish Language and Culture for Foreigners “Polonicum” (since 2015);
Language instructor at the University of Warsaw, Faculty of Polish Studies, Centre of Polish Language and Culture for Foreigners “Polonicum” (since 2011);
Language instructor at the Institute of Polish for Foreigners (Instytut Kształcenia Obcokrajowców – IKO) in Warsaw (2010-2015).

PUBLICATIONS

Monograph
P. Potasińska, Kult, mit i kompleks. Figury autokreacji w twórczości Leopolda Tyrmanda, Marka Hłaski i Tadeusza Konwickiego, Warszawa 2015.

Chapters in monographs
P. Potasińska, Warszawa jako „miejsce autobiograficzne”. Zastosowanie narzędzi geopoetyki do analizy dokumentów osobistych [w:] Wyjść poza tekst. Literatura wobec tradycji i rzeczywistości, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, red. Szymon Piotr Kukulak, Józef Olejniczak, Katowice 2016, s. 177-193.
P. Potasińska, „Kapować nie wolno, odegrać się wolno, czyli warszawski kodeks honorowy jako motyw literacki [w:] Opowiedzieć (sobie) Polskę. Literackie ślady cezur 1918, 1945, 1989 w szkicach warsztatowych na temat (i obok tematu), Dom Wydawniczy ELIPSA, red. Hanna Gosk, Piotr Sadzik, Warszawa 2016, s. 104-119.
P. Potasińska, Warszawskie lwy J. Abramowa-Newerlego. O wpływie miasta na autokreację bohatera [w:] Ścieżkami Pisarzy. Tom 2: Miasto jako przestrzeń twórców, Kraków 2015.
P. Potasińska, Mit chłopaka ze złej dzielnicy (Grzesiuk, Hłasko, Stasiuk) [w:] Mapy świata, mapy ciała. Geografia i cielesność w literaturze, red. A. Jastrzębska, Kraków 2014, s. 299-316.
P. Potasińska, Przekłamania w autobiografii. „Prawdziwe zmyślenie” i „łże-dziennik” (Hłasko i Konwicki) [w:] Strony autobiografizmu, red. M. Pieczara, R. Słodczyk, A. Witkowska, Warszawa 2012, s. 138-145.
P. Potasińska, „Walczyć z systemem bronią życiowego detalu”. O praktykach kompensacyjnych w Dzienniku 1954 L. Tyrmanda [w:] Literatura czasów PRL-u o PRL-u, red. M. Karwala, B. Serwatka, Kraków 2011, s. 117-126.

Articles in journals
P. Potasińska, Warszawskie trajektorie „Panienki z Kępy” i „Starszego Pana B”, „Temidum”, Nr 2 (89), lipiec 2017, s. 82-83.
P. Potasińska, „Chłopaki ze złych dzielnic, młodzież z dobrych domów”. Miasto jako „miejsce autobiograficzne” w narracjach o dorastaniu w dwudziestowiecznej Warszawie, „Kwartalnik Polonicum”, Nr 24, kwiecień 2017, s. 60-64.

MEMBERSHIPS

Examiner on the State Commission for the Certification of Proficiency in Polish as a Foreign Language, Ministry of Science and Higher Education (Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego).

USOS
News
Recruitment
Calendar
Professors
FAQ