• Magdalena Stasieczek-Górna, Ph.D.
  • Lecturer
  • m.stasieczek@uw.edu.pl

Research Interests

Second/foreign language acquisition, syntax of contemporary Polish language (particularly word order), new technologies in foreign language teaching, slavic linguistics, popular music.

Didactics

  • Polish Language for Foreigners
  • workshop: Polish Language and Culture in Popular Music

USOS

Education

2008-2013 – Ph.D. studies at the Faculty of Polish Studies, University of Warsaw

2006-2007 – Professional Specialisation, University of Warsaw, „Polonicum” Centre – Teaching Polish as a Foreign Language

2007 – M.A., University of Warsaw – Slavic Philology

2005 – M.A., University of Warsaw – Journalism

International Experience

Fellowship holder of the Government of the Czech Republic and German foundation GFPS. Lectured at University of Vienna. Provided workshops for Polish language teachers in Dnipropetrovsk. Since 2009 has been teaching at Polish-Austrian Summer School.

Memberships

Group of Authors and Examiners, part of the State Commission for the Certification of Proficiency in Polish as a Foreign Language, Ministry of Science and Higher Education (Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego).

List of Publications

Publikacje

Artykuły naukowe:

Jak mówimy o kobiecie?, „Kwartalnik Polonicum” 2009, nr 8, s. 19-21.

Elementy edukacji medialnej w nauczaniu języka polskiego jako obcego, [w:] Kanon kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego, red. P. Garncarek, P. Kajak, A. Zieniewicz, Warszawa 2010, s. 253-259.

Błędy szyku zdania popełniane przez cudzoziemców uczących się języka polskiego, [w:] Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego 3; Acta Universitatis Lodziensis; Kształcenie polonistyczne cudzoziemców, red. B. Grochala, M. Wojenka-Karasek, Łódź 2011, s. 295-302.

Zastosowanie narzędzia „Wiki” w nauczaniu jpjo, [w:] Kultura popularna w nauczaniu języka polskiego jako obcego, red. P. Garncarek, P. Kajak, Warszawa 2012, s. 167-172.

recenzja: Przemysław E. Gębal, Dydaktyka kultury polskiej w kształceniu językowym cudzoziemców. Podejście porównawcze, Kraków 2010, „Poradnik Językowy” 2012, z. 4, s. 94‑98.

recenzja: Anna Seretny, Kompetencja leksykalna uczących się języka polskiego jako obcego w świetle badań ilościowych, Kraków 2011, „Poradnik Językowy” 2012, z. 7, s. 115-120.

Tandemowe nauczanie języków obcych – doświadczenia, wnioski i przykłady zadań, [w:] Edukacja Międzykulturowa; Forum Glottodydaktyczne; Materiały z Konferencji Naukowej, red. A. Rabczuk, Warszawa 2013, s. 266-276; (współautor: Marta Skura).

recenzja: Odkrywamy język polski Liliany Madelskiej, „Kwartalnik Polonicum” 2014, nr 15, s. 50-51 (współautor: Marta Skura).

Gdzie się znajduje się? Kilka uwag o pozycji cząstki się w zdaniu, „Kwartalnik Polonicum” 2014, nr 17, s. 21-23.

Czego o szyku wyrazów nie uczą podręczniki do języka polskiego jako obcego, [w:] Język polski i polonistyka w Europie Wschodniej: przeszłość i współczesność. Praca zbiorowa z okazji dziesięciolecia Katedry Filologii Polskiej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki, red. I. Bundza, J. Kowalewski, A. Krawczuk, O. Śliwiński, Kijów 2015, s. 457-466.

Status problematyki szyku wyrazów w nauczaniu języka polskiego jako obcego, „Kwartalnik Polonicum” 2017, nr 24, s. 24-30.

Sprawozdania:

Sprawozdanie z konferencji „Edukacja dziecka cudzoziemskiego”, „Kwartalnik Polonicum” 2016, nr 23, s. 39-41 (współautor: Justyna Zych)

Podręczniki (współautorstwo):

E-book do nauki języka polskiego jako obcego wraz z ćwiczeniami interaktywnymi dla poziomu A, Warszawa 2016 (współautorzy: A. Domańska, P. Kajak, K. Kołak, A. Rabczuk)

A to polski właśnie! Podręcznik do nauki języka polskiego dla młodzieży polskiej na Wschodzie. Cz. 1, Warszawa 2016 (współautorzy: P. Garncarek, A. Rabczuk, M. Skura, A. Święcka, N. Yaumen)

A to polski właśnie! Podręcznik do nauki języka polskiego dla młodzieży polskiej na Wschodzie. Cz. 2, Warszawa 2016 (współautorzy: P. Garncarek, A. Rabczuk, M. Skura, A. Święcka, N. Yaumen)

USOS
News
Recruitment
Calendar
Professors
FAQ