• Marta Skura, Ph.D.
 • Lecturer
 • martaskura@uw.edu.pl

zainteresowania

glottodydaktyka, nauczanie języka polskiego jako obcego, językoznawstwo stosowane, nauka języków obcych

Didactics

 • courses of Polish Language as a Foreign
 • e-learning course of Polish Language for Beginners
 • cultural-language workshops

 

wykształcenie

Magisterium, Uniwersytet Warszawski, filologia polska, specjalizacje: nauczanie języka polskiego jako ojczystego i nauczanie języka polskiego jako obcego, 2005.

Magisterium, Uniwersytet Warszawski, filologia germańska, 2009.

Doktorat, Instytut Polonistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski, 2018.

Temat rozprawy doktorskiej: „Błędy popełniane przez Niemców uczących się języka polskiego jako obcego – implikacje glottodydaktyczne”.

doświadczenie międzynarodowe

2007-2008 – stypendium Erasmus, filologia germańska, Universität Potsdam.

2007-2008 – praktyka studencka w ramach programu Erasmus, lektor i wykładowca w Sprachenzentrum, Universität Potsdam.

2009-2014 – lektor i wykładowca na Letnim Kolegium Polsko-Austriackim organizowanym przez Universität Wien.

W ramach programu Erasmus (wyjazdy nauczycieli akademickich) współpracowała z następującymi uczelniami zagranicznymi: Universität Leipzig, Universität Potsdam, Universität Wien.

Publikacje

 

 1. Niemiec na lekcji języka polskiego jako obcego – poszukiwanie drogi „na skróty”, [w:] Przez języki obce do sukcesu, Ustroń 2007 (CD-ROM)
 2. Przemilczenia w przekazie kultury w relacjach polsko-niemieckich na podstawie podręczników do nauki języka polskiego jako obcego (referat wygłoszony na konferencji pt. Przemilczenia w relacjach międzykulturowych, która odbyła się 23-24 października 2006 r.) [w:] Przemilczenia w relacjach międzykulturowych, red. J. Goszczyńska, G. Szwat-Gyłybowa (przewodniczący Komitetu Redakcyjnego: Z. Greń), Warszawa 2008, s. 269-274.
 3. Minimum kulturowe w nauczaniu JPJO na przykładzie adresata niemieckiego (referat wygłoszony na VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Stowarzyszenia „Bristol”) [w:] W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI w., red. W. Miodunka, A. Seretny (recenzenci: m.in. W. Cockiewicz, R. Cudak), Kraków 2009, s. 329-335.
 4. Sprache und Vermittlungskompetenz. Modulbaustein im sprachpraktischen Curriculum des BA-Studiengangs Lehramt Polnisch (referat wygłoszony na konferencji 25. Jahrestagung des AKS Sprachen als akademische Schlüsselkompetenz, która odbyła się w Passau 28.02-1.03 2008 r.) [w:] Sprachen als akademische Schlüsselkompetenz? Dokumentation der 25. Arbeitstagung 2008, red. A. Polleti, Bochum 2009, s. 67-73.
 5. Nauka języka obcego balansowaniem między własną kulturą a obcą na przykładzie języków polskiego i niemieckiego, [w:] Języki obce w kontekście współczesnych wyzwań i perspektyw, Ustroń 2009 (CD-ROM)
 6. Przykłady kulturemów w językach polskim i niemieckim (referat wygłoszony na konferencji pt. Kanon kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego, która odbyła się 15-16 maja 2009 r. w Centrum Polonicum) [w:] Kanon kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego, red. P. Garncarek, P. Kajak, A. Zieniewicz (recenzenci: R. Cudak, T. Wójcik), Warszawa 2010, s. 175-180.
 7. Tekst reklamy na lekcji języka polskiego jako obcego (referat wygłoszony na konferencji pt. Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego w kwietniu 2010 r. w Łodzi) [w:] Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego – 3, red. B. Grochala, M. Wojenka-Karasek (recenzent: U. Żydek-Bednarczuk), Łódź 2011, s. 55-62.
 8. Tandemowe nauczanie języków obcych – doświadczenia, wnioski i przykłady zadań (współautorka z M. Stasieczek-Górną; referat wygłoszony na konferencji pt. Edukacja międzykulturowa – Forum glottodydaktyczne w marcu 2012 r.), publikacja w formie e-booka: http://www.polonicum.uw.edu.pl/pdf/forum_ksiazka.pdf, red. A. Rabczuk (recenzenci: J. Tambor, P. Garncarek).
 9. Reklamy poruszające tematy tabu (referat wygłoszony na konferencji w Centrum Polonicum w listopadzie 2010 r.) [w:] Kultura popularna w nauczaniu języka polskiego jako obcego, red. P. Garncarek, P. Kajak (recenzenci: A. Achtelik, A. Mazanek), Warszawa 2012, s. 159-165.
 10. Błędy wynikające z interferencji kulturowej popełniane przez Niemców uczących się języka polskiego jako obcego (referat wygłoszony na konferencji) [w:] Glottodydaktyka – media – komunikacja, I. Dembowska-Wosik, E. Pałuszyńska, Łódź 2013, s. 149-158.
 11. Błędy leksykalne popełniane przez Niemców uczących się języka polskiego jako obcego (referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji pt. Glottodydaktyka wobec wielokulturowości zorganizowanej przez Centrum Polonicum, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej oraz Fundację Slawistyczną, która odbyła się dn. 19-20 kwietnia 2013 r. na Uniwersytecie Warszawskim), [w:] Glottodydaktyka wobec wielokulturowości, E. Kaczmarska, A. Zieniewicz (red.), Warszawa 2014, s. 213-223.

 

Artykuły wydrukowane w „Kwartalniku Polonicum”:

 

 1. Czy muzyka zawsze łagodzi obyczaje? , „Kwartalnik Polonicum”, 1/2006.
 2. Czuły barbarzyńca – kultura i sztuka przy kawie i herbacie, „Kwartalnik Polonicum”, 2/2006.
 3. Nie bądź Wanda polub Niemca, „Kwartalnik Polonicum”, 4/2007.
 4. Porozmawiajmy jak Niemiec z Polakiem,Kwartalnik Polonicum”, 7/2008.

 

USOS
News
Recruitment
Calendar
Professors
FAQ