• Dorota Zackiewicz, M.A.
 • Wykładowca
 • d.zackiewicz@uw.edu.pl

Wykształcenie

 • Studia doktoranckie: Wydział Polonistyki, Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum”, Uniwersytet Warszawski.
 • Studia magisterskie: Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski, filologia polska, specjalność: literaturoznawczo-językoznawcza; specjalizacje: nauczycielska, glottodydaktyka polonistyczna w Centrum „Polonicum”.

Doświadczenie

 • Wykładowca w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum”, Uniwersytet Warszawski (od 2017 r.).
 • Egzaminator na państwowych egzaminach z języka polskiego jako obcego.
 • Lektorka języka polskiego jako obcego w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum”, Uniwersytet Warszawski (od 2004 r.).
 • Nauczycielka języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum.
 • Praca w sekretariacie Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Zainteresowania

 • nauczanie języka polskiego jako obcego/ drugiego
 • glottodydaktyka
 • ludologia (gry planszowe, karciane i narracyjne)
 • metodyka nauczania języka polskiego jako obcego
 • literatura współczesna
 • piosenka (z tekstem literackim)
 • film
 • biografia i autobiografia
 • programy nauczania a certyfikacja i konstruowanie zadań testowych (teoria i praktyka)

Publikacje

 • Katarzyna Kołak, Małgorzata Malinowska, Anna Rabczuk, Dorota Zackiewicz, Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz Ty! Podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci na Ukrainie, tom I, red. P. Kajak, Lwów 2015.
 • Katarzyna Kołak, Małgorzata Malinowska, Anna Rabczuk, Dorota Zackiewicz, Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz Ty! Podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci na Ukrainie, tom II, red. P. Kajak, Lwów 2015.
 • Agnieszka Jastrzębska, Katarzyna Kołak, Małgorzata Malinowska, Dorota Zackiewicz, Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz Ty! Podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci na Ukrainie, tom III, red. P. Kajak, Lwów 2016.

Członkostwo

 • Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego Jako Obcego
 • Polskie Towarzystwo Badania Gier

Prowadzone zajęcia

 • Lektoraty języka polskiego na wszystkich poziomach zaawansowania (m. in. na Rocznym Kursie Przygotowawczym)
 • Warsztaty i wykłady kulinarne
 • Warsztaty z grami planszowymi

USOS
News
Recruitment
Calendar
Professors
FAQ