• Justyna Zych, Ph.D.
 • Assistant Professor
 • j.zych@uw.edu.pl

Research Interests

 • 20th and 21st Century Polish and French Literature
 • Travel Literature
 • Contemporary Polish Culture, especially Film
 • Culture of Francophone Countries
 • Question of Cultural Alterity
 • National Stereotypes
 • Psychoanalysis in Literary Criticism
 • Topography and Culture of Warsaw
 • Culture Pedagogy
 • Methodology of Teaching Foreign Languages
 • Language Correctness

Didactics

 • Courses of Polish as a Foreign Language (All the Levels of Proficiency A0–C2)
 • Courses, Lectures, and Seminars on Polish Culture and Literature for Foreigners, both in Polish and English, among others: “Introduction to Polish Culture and Civilisation”,”Essentials of Contemporary Polish Culture”,”Cultural Portrait of Warsaw”,”Intro to Polish Literature”,”Highlights of Polish Culture”,”Warszawa we współczesnej literaturze polskiej”,”Współczesna polska literatura popularna”
 • Online Course in English “Contemporary Polish Culture in a Nutshell” (within the grant Didactic Innovation Fund)
 • Lectures on Methodology of Teaching Polish Language and Culture to Foreigners for Students of Postgraduate Program “Teaching Polish as a Foreign Language”

Education

 • Ph. D. in Literary Studies, Faculty of Modern Languages, University of Warsaw, 2014
 • M.A., University of Warsaw, 2008 – Polish Philology (within Inter-Faculty Individual Studies in Humanities)
 • M.A., University of Warsaw, 2007 – French Philology (within Inter-Faculty Individual Studies in Humanities)

International Experience

 • Internship at the Univerzita Karlova in Prague, Czech Republic – December 2019
 • Member of Exam Commission for the Gen. Anders Programme in Riga, Latvia – July 2019
 • Internship at the Universidad de Alicante in Spain – March 2019
 • Internship at the Johannes Gutenberg-Universität Mainz in Germany – December 2018
 • Leading a training at the Centre de civilisation polonaise at the Sorbonne-Université – November 2018
 • Internship at the University of Glasgow, Scotland – March 2018
 • Visiting Professor at the Polish Institute in Saint Petersburg – December 2017
 • Internship at the University of Reykjavik, Iceland – November 2017
 • Visiting Scholar Program at the Kyungpook National University in Daegu,  South Korea – June–July 2017
 • Internship at the Universität Tübingen, Germany – May 2017
 • Internship at the Università degli Studi di Milano, Italy – May 2017
 • Youth Leadership Program at the Sichuan University in Chengdu, China – March 2017
 • Polish-Austrian Summer School in Poznań, Poland – September 2016
 • Visiting Professor in the Department of Slavic Languages and Literatures at the University of Toronto, Canada – from September 2014 to May 2016
 • Organizing the State Certificate Exam in Polish as a Foreign Language in Brest, Belarus – May 2014
 • Research Grant in Paris, France – June 2013 and September 2011
 • Internship at the University Eötvos Loránd Tudományegyetem in Budapest, Hungary – April 2013
 • Internship at the Université Libre de Bruxelles, Belgium – April 2012 and February 2011
 • Research Grant at Université de Genève, Switzerland – 2009
 • Undergraduate Studies at Université Paris IV-Sorbonne, France – 2006

Memberships and Functions

At the University of Warsaw:

 • Polonicum Centre Coordinator for Development and International Cooperation
 • Chair of the Certification of Polish as a Foreign Language in the Academic Years 2018–2020
 • Editor-in-Chief of the book series “Studia Glottodydaktyczne”
 • Member of the Department of Polish Studies Team for Assuring Quality of Teaching in the Academic Years 2016–2019
 • Member of the Dean’s Committee for the Polish Studies Faculty’s Statute – 2019
 • Member of the Group of Examiners and Exam Authors for the Certification of Proficiency in Polish as a Foreign Language at the Polonicum Centre

Moreover:

 • Member of the Team of  Research on Polish Language Abroad at the Polish Language Council, part of the Polish Academy of Sciences
 • Member of the Group of Examiners and Exam Authors, appointed by the State Commission for the Certification of Proficiency in Polish as a Foreign Language, Ministry of Science and Higher Education
 • Member of the “Bristol” Association of Polish and Foreign Teachers of Polish Language and Culture
 • Member of the Modern Language Association
 • Member of the Canadian Association of Slavists
 • Member of the North American Association of Teachers of Polish

 

Publications

Books

 • L’influence de la psychanalyse sur la critique littéraire en France (19141939). Warsaw: University of Warsaw Press, 2014 (244 pages)
 • M. Klik, J. Zych, eds. Palingeneza mitu w literaturze XX i XXI wieku, Warsaw: University of Warsaw Press, 2014 (237 pages)

Articles in Journals

 • “Literacka topografia Warszawy w polskich powieściach współczesnych”. In: Yongdeog Kim, ed. Spotkania Polonistyk Trzech Krajów – Chiny, Korea, Japonia. Annual 2018/2019. Seoul 2018: 163–173.
 •  “La réception de la psychanalyse dans le milieu de la NRF dans les années vingt du XXe siècle”. In: K. Melić, T. Ašić, eds. Наслеђe, Revue de littérature, de langue, d’art et de culture. Vol. 19: Dire, écrire, agir en français. Kragujevac 2011: 95-106.
 • “Obraz degradacji kultury francuskiej jako przejawu kryzysu cywilizacji europejskiej w Szkicach piórkiem Andrzeja Bobkowskiego”. Przegląd Humanistyczny 3 (2011): 59-70.
 • “Sześciokąt antyfreudowski, czyli o recepcji psychoanalizy w międzywojennej Francji”. Przegląd Humanistyczny 2 (2011): 39-48.
 • “Wszyscy ojcowie Alberta Camusa według Alaina Costesa”. Tekstualia. Palimpsesty Literackie Artystyczne Naukowe 1 (2011): 41-47.
 • “Czy istnieje język beckettiański, czyli o bilingwizmie Becketta”. Tekstualia. Palimpsesty Literackie Artystyczne Naukowe 1 (2010): 73-80.
 • “Entre la parenté thématique et l’allusion poétique – la vision de l’océan chez Baudelaire, Lautréamont, Supervielle et Michaux”. In. Z. Malinowska. Acta Facultatis Philosophicæ Universitatis Prešoviensis. Parenté/s – Actes de la XIVe École doctorale, Prešov 2010: 169-176

Book Chapters

 • “On tą Palestyną po prostu żył”. Geneza i znaczenie książki “Palestyna po raz trzeci”. In: B. Gautier, M. Urbanowski, eds. Zagadkowy Ksawery Pruszyński, Kraków: Jagiellonian University Press, 2019: 13-19.
 • “Odwołania do literatury i kultury francuskiej w poezji Andrzeja Buszy”. In: M. Kisiel, J. Pasterski, eds. Kontynenty. Studia i szkice o twórczości Andrzeja Buszy, Vol. I. Katowice-Rzeszów: Uniwersytet Śląski Press, 2019: 201-208.
 • “Jedna strona przesycona polskością, czyli glottodydaktycznie o fragmencie powieści Dawida Bieńkowskiego pod tytułem Biało-czerwony. In: A. Kwiatkowska, M. Válková Maciejewska, eds.  Literatura i glottodydaktyka w praktyce. Tekst literacki w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Poznań: PSP Press, 2018: 75-89.
 • “Doświadczenie emigracji w prozie współczesnych pisarzy kanadyjskich polskiego pochodzenia”. In: R. Cudak, K. Pospiszil et al., eds. Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy, koncepcje, perspektywy. Vol. II: Literatura (i kultura) polska w świecie. Katowice: Uniwersytet Śląski Press, 2018: 56–65.
 • “Stereotyp Polski i Polaków w literaturze francuskiej – od Desportesa do Foenkinosa”. In: A. Zieniewicz, A. Rabczuk, eds. Czym kultura polska może uwieść frankofona?. Warsaw-Paris: University of Warsaw Press, 2015: 65–81.
 • “Ariadna i anty-Tezeusz w zdeformowanym micie, czyli Odmiany czasu Michela Butora”. In: M. Klik, J. Zych, eds. Palingeneza mitu w literaturze XX i XXI wieku. Warsaw: University of Warsaw Press, 2014: 211-226.
 • “La curiosité pour la psychanalyse et les psychanalystes dans la littérature française des années vingt”. In:  B. Acinas, F. Géal, eds. Littérature et appétit des savoirs. Burgos: Universidad de Burgos Press, 2014: 167-184.
 • “Comment enseigner la grammaire face à la domination de l’approche communicative et ludique de la langue ?”. In: L. Kolankiewicz, A. Zieniewicz, eds. Enseigner et apprendre le polonais langue étrangère. Paris-Warsaw: University of Warsaw Press, 2014: 98-111.
 • “Kompetencja interkulturowa na lekcji języka polskiego jako obcego na przykładzie tradycji kulinarnych”. In: E. Kaczmarska, A. Zieniewicz, eds. Glottodydaktyka wobec wielokulturowości. Warsaw: University of Warsaw Press, 2014: 203-211.
 • “Podejście zadaniowe w nauczaniu języka polskiego jako obcego na poziomie A1”. In: J. Mazur, A. Małyska,K. Sobstyl, eds. Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu dynamiki zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych. Vol. 2. Lublin: UMCS Press, 2013: 117-122.
 • “L’Échec de Baudelaire de René Laforgue : la psychanalyse médicale appliquée à l’œuvre du poète”. In: M. Klik, ed.  Médecine et littérature. Warsaw: University of Warsaw Press, 2013: 99-108.
 • “Forma quizu w nauczaniu języka polskiego jako obcego na poziomie początkującym”. In: A. Rabczuk, ed. Edukacja międzykulturowa. Forum glottodydaktyczne. Materiały z konferencji naukowej. Warsaw: Polonicum Centre, 2013: 333-340.
 • “O Wiedźminie, Samotnych w sieci i Eberhardzie Mocku, czyli o pożytkach z literatury popularnej na lekcjach jpjo”. In: P. Garncarek, P. Kajak, eds. Kultura popularna w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Warsaw: University of Warsaw Press, 2012: 125-130.
 • “Językowo-kulturowy stereotyp Francuza w polszczyźnie”. In: I. Fijałkowska-Janiak, ed. Zbliżenie: literatura – kultura – język – translatoryka. Gdańsk: Uniwersytet Gdański Press, 2011: 249-256.
 • “Zmysły smaku i dotyku w poezji Marcina Sendeckiego”. In: M. Klik, ed. Współczesna poezja polska w perspektywie tematycznej. Warsaw:  University of Warsaw Press, 2011: 155-169.
 • “Motyw dionizyjski w Cinq grandes odes Paula Claudela”. In: T. Drewniak, A. Dittmann, eds. Dionizos i dionizyjskość. Mit, sztuka, filozofia, nauka. Nysa Görlitz: Viadukt – Verlag Press, 2009: 241-250.
 • “Chwiejny i niejednoznaczny polski kanon świąteczny”. In: P. Garncarek, P. Kajak, A. Zieniewicz, eds. Kanon kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Warsaw:  University of Warsaw Press, 2010: 189-197.

Articles in “Kwartalnik Polonicum”

 • “O muzyce Chopina, ceramice z Bolesławca i kiszonkach z kapusty, czyli kurs języka polskiego i kultury polskiej na Uniwersytecie KNU w Daegu w Korei Południowej”, Kwartalnik Polonicum 30 (2018): 51-56.
 • “Wpływ psychoanalizy na krytykę literacką we Francji (1914–1939)”. Kwartalnik Polonicum 24 (2017): 55–60.
 • “O Kowalskich i Nowakach, czyli na co zwrócić uwagę na lektoracie à propos polskich nazwisk?”. Kwartalnik Polonicum 23 (2016): 24–26.
 •  Magdalena Stasieczek-Górna, Justyna Zych. “Sprawozdanie z konferencji Edukacja dziecka cudzoziemskiego. Kwartalnik Polonicum 23 (2016): 39–41.
 • “Jak uczyć gramatyki wobec dominacji podejścia komunikacyjnego i ludycznego do języka?”. Kwartalnik Polonicum 19 (2015): 52–58.
 • “Czym kultura polska może dzisiaj uwieść frankofona? Sprawozdanie z konferencji”. Kwartalnik Polonicum 17 (2014): 38-40.
 • “Uczyć języka polskiego jako obcego. Metody, treści, praktyki. Konferencja glottodydaktyczna w Paryżu”. Kwartalnik Polonicum 15 (2014): 52‑54.
 • “Głos wołacza wołającego na puszczy”. „Kwartalnik Polonicum” 14 (2013): 43-46.
 • “Gramatyczna rewolucja feministyczna”. Kwartalnik Polonicum 13 (2013): 59-63.
 • “Ile francuskiego jest w polskim, czyli o zapożyczeniach znad Sekwany”. Kwartalnik Polonicum, 12 (2012): 55-59.
 • “Prawdę mówiąc o zagrożonym gatunku gramatycznym, czyli o imiesłowie przysłówkowym współczesnym”. Kwartalnik Polonicum 11 (2011): 65-68.
 • “Polonus zaczytany w polonikach, czyli derywacja patriotyczno-polonocentryczna”. Kwartalnik Polonicum 10 (2010): 70-72.
 • “Nagroda POLONICUM 2009”. Kwartalnik Polonicum 10 (2010): 2-3.
 • “O tym, jak polska literatura przenika do polszczyzny, czyli… od Mickiewicza i Żeromskiego nie ma ucieczki”. Kwartalnik Polonicum 9 (2009): 23-25.
 • “O tym, jak francuski piesek siedział jak na tureckim kazaniu, a potem wyszedł po angielsku”. Kwartalnik Polonicum 8 (2009): 21-25.
 • “Zdradliwość polskiej i słowackiej leksyki”. Kwartalnik Polonicum 8 (2009): 6-7.
 • “Nagroda POLONICUM 2008”. Kwartalnik Polonicum 8 (2009): 7-8.
 • “Tańcząc polkę w japonkach z finką u boku, czyli nazwy narodowości i mieszkańców miast jako nazwy pospolite”. Kwartalnik Polonicum 6 (2008): 71-73.

Prefaces and Afterwords

 • “Przedmowa”. In: P.Potasińska, M. Stasieczek-Górna, eds. Wyzwania glottodydaktyki polonistycznej, „Życie zaczyna się po sześćdziesiątce…”. Studia Glottodydaktyczne. Vol. I.  Warsaw: University of Warsaw Press, 2018: 9.

Translations

 • Laurence Bobis. Kot. Historia i legendy. Kraków: Wydawnictwo Avalon, 2008. [In collaboration with A. Ślubowska)
 • Jean Balsamo. “Ronsard i znaczenie petit sonnet pétrarquizé”. In: M. Febbo, P. Salwa. eds. Petrarca a jedność kultury europejskiej. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Semper, 2005: 305-318.

Reprints

 • “Tańcząc polkę w japonkach z finką u boku, czyli nazwy narodowości i mieszkańców miast jako nazwy pospolite” [fragment]. In: Repetytorium matura. Język polski. Podstawa. Warsaw: WSIP, 2014: 162.

 

USOS
News
Recruitment
Calendar
Professors
FAQ