FAQ

Kto może zapisać się na kursy języka polskiego w Polonicum?

Na kursy może zapisać się właściwie każdy cudzoziemiec. Jeśli jesteś studentem Uniwersytetu Warszawskiego (długo- lub krótkoterminowym) i przydzielono Ci żetony na naukę języka polskiego, możesz się zapisać na nieodpłatne zajęcia. Odbywają się one w systemie semestralnym (semestr zimowy i semestr letni).

Jeśli nie jesteś studentem Uniwersytetu Warszawskiego, możesz skorzystać z naszej oferty kursów ogólnodostępnych. Są one organizowane w systemie trymestralnym (październik – grudzień, styczeń – marzec, kwiecień – czerwiec). Zapraszamy także do udziału w intensywnym kursie wakacyjnym.

Jak zapisać się na kurs języka polskiego w Polonicum?

Jeśli jesteś studentem Uniwersytetu Warszawskiego (długo- lub krótkoterminowym) zapisujesz się przez USOS. Instrukcję, jak to zrobić znajdziesz tutaj.

Jeśli nie jesteś studentem Uniwersytetu Warszawskiego i chcesz skorzystać z naszej oferty kursów ogólnodostępnych, skontaktuj się z naszym sekretariatem.

Czy zapisując się na kurs, trzeba znać swój poziom zaawansowania znajomości języka polskiego?

Jeśli rejestrujesz się na kurs języka polskiego dla studentów UW, powinieneś sam określić swój poziom zaawansowania. Ta strona może Ci w tym pomóc.

Jeśli zapisujesz się na kurs płatny, przyjdź do naszej siedziby. Napiszesz u nas test diagnostyczny, który pomoże nam zakwalifikować Cię do odpowiedniej grupy.

Jak zapisać się na studia w Polonicum?

Polonicum prowadzi tylko studia podyplomowe „Glottodydaktyka polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego”. Wystarczy sprawdzić w zakładce „Studia podyplomowe”, jakie są warunki rekrutacji.

Czy aplikując na studia podyplomowe, muszę mieć dyplom studiów II stopnia?

Nie, zgodnie z Ustawą o szkolnictwie wyższym na studia podyplomowe można również przyjąć absolwentów studiów I stopnia.

Jestem już po obronie pracy magisterskiej, ale nie mam jeszcze dyplomu. Czy mogę złożyć formularz aplikacyjny na studia podyplomowe?

Tak, trzeba złożyć zaświadczenie wydane przez dziekanat, że dyplom będzie wydany w terminie późniejszym i potem dostarczyć go do sekretariatu studium podyplomowego.

Czy na studia podyplomowe „Glottodydaktyka polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego” przyjmowani są wyłącznie absolwenci polonistyki?

Nie, przyjmujemy także absolwentów innych kierunków humanistycznych. Uwaga! Przed rozpoczęciem studiów należy we własnym zakresie przypomnieć sobie gramatykę opisową języka polskiego.

Jestem studentem UW. Czy mogę zdawać egzamin z języka polskiego bez uczestniczenia w lektoracie?

Warunkiem przystąpienia do egzaminu zaliczającego semestr jest uczestniczenie w lektoracie języka polskiego na danym poziomie. Jedynym egzaminem, który można zdawać bez chodzenia na lektorat, jest egzamin certyfikatowy UW z języka polskiego jako obcego na poziomie B2.

Jak zdobyć stypendium np. na kurs wakacyjny?

Polonicum nie jest instytucją, która przyznaje stypendia. Informacji na temat możliwości zdobycia stypendium na naukę języka polskiego możesz szukać w Biurze Uznawalności Wykształcenia i Współpracy Międzynarodowej lub w ambasadzie swojego kraju w Warszawie. Jeśli jesteś studentem, możesz także kontaktować się w tej sprawie ze swoją uczelnią.

USOS
Aktualności
Rekrutacja
Kalendarium
Wykładowcy
FAQ