Jubileusz prof. dra. hab. Władysława Miodunki

Z okazji jubileuszu 70-lecia prof. dr. hab. Władysława T. Miodunki w dniach 18–20 czerwca br. w Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja „O lepsze jutro studiów polonistycznych w świecie”.

Godna reprezentacja ,,Polonicum” złożyła Jubilatowi życzenia w imieniu całego Zespołu, wręczyła Panu Profesorowi upominki oraz wygłosiła bardzo dobrze przyjęte referaty. Świetnie zorganizowana konferencja pozwoliła nam także spotkać licznych przyjaciół z kraju i ze świata.

Szanowny Panie Profesorze, STO LAT!

Mgr A.Domańska i dr P. Kajak wręczają Szanownemu Jubilatowi prezent

Mgr A.Domańska i dr P. Kajak wręczają Szanownemu Jubilatowi prezent

Prof. Władysław Miodunka z warszawskim akcentem obchodów :)

Prof. Władysław Miodunka z warszawskim akcentem obchodów 🙂

Wystąpienie jubileuszowe prof. Piotra Garncarka w Collegium Novum UJ

Wystąpienie jubileuszowe prof. Piotra Garncarka w Collegium Novum UJ

Prof. P. Garncarek, mgr A. Domańska i dr P. Kajak w Collegium Novum UJ podczas wystąpień jubileuszowych

Prof. P. Garncarek, mgr A. Domańska i dr P. Kajak w Collegium Novum UJ podczas wystąpień jubileuszowych

USOS
Aktualności
Rekrutacja
Kalendarium
Wykładowcy
FAQ