Kursy języka polskiego

Informacje dla kandydatów

 1. Kursy organizowane są w systemie trymestralnym (trzymiesięcznym), to znaczy, że zapisy należy ponawiać po każdym trymestrze.
 2. Zapisy zaczynają się trzy tygodnie przed rozpoczęciem danego trymestru. Słuchacze proszeni są o zgłaszanie się do biura Polonicum w celu złożenia aplikacji i napisania testu kwalifikacyjnego. Nie prowadzimy zapisów przez telefon i przez Internet.
 3. Pełną opłatę za dany trymestr należy wnieść przed rozpoczęciem zajęć bezpośrednio na konto Polonicum (numer konta dostępny jest w biurze). Biuro Polonicum nie przyjmuje wpłat gotówką.
 4. Okazanie dowodu wpłaty pracownikowi sekretariatu stanowi warunek rozpoczęcia nauki.
 5. Zwrot opłaty w przypadku rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania możliwy jest tylko w szczególnych wypadkach losowych po udokumentowaniu, (jak na przykład problemy zdrowotne) i jest proporcjonalny do liczby niewykorzystanych lekcji.
 6. Liczebność grup wynosi do 12 osób.
 7. Zmiana grupy odbywa się za przyzwoleniem lektora języka polskiego i za wiedzą sekretariatu.
 8. Nauka w każdym trymestrze kończy się testem sprawdzającym stopień opanowania materiału programowego i uprawniającym do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu.
 9. Po każdym trymestrze słuchacz w ramach anonimowej ankiety opiniuje program i sposób prowadzenia zajęć.
 10. Programy wszystkich kursów odpowiadają wymaganiom Państwowej Komisji Poświadczania Znajmości Języka Polskiego jako Obcego.

UWAGA!

Polonicum nie pośredniczy w sprawach wizowych, nie wystawia żadnych zaświadczeń o przyjęciu kandydata na kurs oraz nie przyjmuje wpłat za kilka trymestrów z góry. Jedynym dokumentem, jaki kandydat otrzymuje, to faktura za kurs.

Terminy i ceny

I trymestr: 2 października – 15 grudnia 2017

Rejestracja rozpocznie się 11 września i trwa do wyczerpania miejsc !

Kurs regularny: 63 godziny, cena: 1638 złotych lub 66 godzin: 1716 złotych
lektoraty: 2 x w tygodniu po 3 godziny
wszystkie poziomy nauczania

Kurs intensywny: 93 godziny, cena: 2418 złotych
lektoraty: 3 x w tygodniu po 3 godziny
tylko poziom początkujący

II trymestr: 8 stycznia – 23 marca 2018

Rejestracja rozpocznie się 18 grudnia i trwa do wyczerpania miejsc !

Kurs regularny: 66 godzin, cena: 1716 złotych
lektoraty: 2 x w tygodniu po 3 godziny
wszystkie poziomy nauczania

Kurs intensywny: 99 godzin, cena: 2574 złotych
lektoraty: 3 x w tygodniu po 3 godziny

III trymestr: 4 kwietnia – 29 czerwca 2018

Rejestracja rozpocznie się 12 marca i trwa do wyczerpania miejsc !

Kurs regularny: 69 godzin, cena: 1794 złotych lub 66 godzin, cena 1716 złotych
lektoraty: 2 x w tygodniu po 3 godziny
wszystkie poziomy nauczania

UWAGA!
Cena za kurs jest uzależniona od liczby godzin w trymestrze. Jedna godzina języka polskiego (45 minut) kosztuje 26 złotych.

Informacja dla kandydatów

Organizowany nieprzerwanie od ponad 60 lat wakacyjny kurs języka polskiego, od którego zaczęła się historia POLONICUM, z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem nie tylko osób młodych i studentów, ale także ludzi dojrzałych, różnych profesji i narodowości. Kurs organizowany jest w sierpniu, trwa 4 tygodnie i bierze w nim udział zwykle około 220 osób z całego świata. Lektoraty odbywają się codziennie (oprócz sobót i niedziel). Studenci uczą się w dwudziestu kilku grupach na wszystkich poziomach znajomości polszczyzny: od początkującego do zaawansowanego. Dla każdego z poziomów przygotowany jest  autorski program nauczania, a słuchacze mają do dyspozycji dwóch lektorów. Studenci poziomu podstawowego i średnio zaawansowanego mogą uczęszczać na dodatkowe zajęcia (tzw. douczki). Na studentów z poziomu podstawowego czeka program audiowizualny w języku angielskim, w czasie którego prezentowana jest współczesna kultura i historia. Dla poziomu średniego przygotowane są wykłady kulturoznawcze, a dla osób najbardziej zaawansowanych językowo wykłady profesorskie. Dodatkowo studenci mogą brać udział w warsztatach: językowych, literackich, tekstowych i innych. W programie przewidziane są też między innymi: projekcje najnowszych polskich filmów, koncerty fortepianowe muzyki Chopina w Łazienkach,  spacery po ciekawych miejscach stolicy, wycieczka krajoznawcza. Co roku na wszystkich czeka mnóstwo wrażeń, emocji i atrakcji. Jedną z nich jest nauka poloneza pod okiem choreografa  z uniwersyteckiego Zespołu Pieśni i Tańca „Warszawianka”. Pokaz poloneza na zakończenie kursu jest zwieńczeniem trudu i przygody z językiem polskim i kulturą polską.

Szczegółowe informacje na temat warunków uczestnictwa znajdują się w formularzu zgłoszeniowym.

Zwiastun programu

63. Wakacyjny Kurs
Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców

Termin kursu: 31 lipca – 29 sierpnia 2018 r.
Cena kursu: 2500 zł
Termin składania zgłoszeń: do 30 czerwca 2018 r.

Zakwaterowanie: Dom Studenta nr 4, ul. Zamenhofa 10a (płatne dodatkowo, rezerwacje bezpośrednio w recepcji hotelu)

31 lipca 2018 r.   – dzień przyjazdu do Warszawy i zakwaterowania
1 sierpnia 2018 r.   – uroczysta inauguracja i test kwalifikacyjny
29 sierpnia 2017 r. – oficjalne zakończenie kursu (pokaz poloneza, rozdanie świadectw), dzień wyjazdu

Lektoraty języka polskiego w wymiarze 3 godzin lekcyjnych (3 x 45 minut) będą trwały w dni powszednie od 2 do 29 sierpnia 2018 r. w 18-20 grupach na wszystkich poziomach zaawansowania od A1 (początkujący) do C2 (prawie native speaker). Z niektórymi grupami będzie pracowało dwóch lektorów naprzemiennie.  Liczba osób w grupach waha się zazwyczaj od 8 do 10 osób na poziomie podstawowym, od 10 do 12 na poziomie średnio zaawansowanym, od 12 do 15 w grupach zaawansowanych.

Poza lektoratem języka polskiego zaplanowano cykle wykładów, konwersatoriów, zajęć warsztatowych oraz projekcje filmowe i programy audiowizualne.
Proponowane będą warsztaty fonetyczne, leksykalne, komunikacyjne, konwersatoria literackie, zajęcia językoznawcze, kulturoznawcze, wykłady z historii Polski, aktywne formy pracy z tekstem, językowe gry planszowe oraz szereg innych zajęć aktywizujących. Łączna suma zajęć popołudniowych dla wszystkich poziomów zwykle wynosi ok. 180 godzin lekcyjnych.

Ponadto w programie kulturalnym:

* Spotkanie integracyjne pt. „Wieczór narodów”
* Spacery tematyczne po Warszawie
* Zwiedzanie wybranych muzeów
* Lekcje muzealne
* Projekcje filmowe (najnowsze polskie filmy z napisami w języku angielskim                          * Nauka poloneza prowadzona przez choreografa Zespołu Pieśni i Tańca UW „Warszawianka” 
* Gry terenowe
* i inne niespodzianki.

Kurs zakończy się pokazem poloneza w wykonaniu uczestników.
Po przeprowadzonych testach końcowych słuchacze otrzymają zaświadczenia o odbytym kursie.

Zajęcia odbywają się w budynku Wydziału Neofilologii przy ul. Dobrej 55, naprzeciwko Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

Na kurs są przyjmowane wyłącznie osoby pełnoletnie. Brak limitu miejsc na kursie.

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj: formularz_sierpien_2018_pol

Warunki uczestnictwa

W kursie mogą uczestniczyć:

 1. Osoby, które uzyskały stypendia w ramach umów kulturalnych Rzeczpospolitej Polskiej z innymi krajami. Podania o takie stypendia należy składać we własnym kraju do odpowiednich władz, które decydują o ich przyznawaniu. Zgłoszenia z prośbą o przyznanie tego typu stypendium przesyłane bezpośrednio do POLONICUM nie będą rozpatrywane.
 2. Osoby, które zostały skierowane na kurs przez zagraniczne uniwersytety lub inne placówki badawcze posiadające umowy o bezpośredniej współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Informacji o warunkach uczestnictwa cudzoziemców przyjeżdżających w ramach umów uniwersyteckich udziela Biuro Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Warszawskiego.
 3. Istnieje możliwość uczestniczenia w kursie za odpłatnością. Koszt wynosi 2500 zł i obejmuje program dydaktyczny i kulturalny. Opłatę za kurs należy uiścić w ciagu 3 dni od daty rozpoczęcia kursu na konto POLONICUM (druk  na przelew dostępny na miejscu).
 4. Wszelkich informacji udziela biuro POLONICUM: tel./faks: (0048 22) 55 21 555, tel. (0048 22) 55 21 533e-mail: polonicum@uw.edu.pl Termin składania zgłoszeń upływa 30 czerwca 2018 roku.
Formularze prosimy przesyłać pocztą tradycyjną, faksem lub drogą mailową na adres:
Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście 26/28 00–927 WarszawaFaks: (0048 22) 55 21 555
E-mail: polonicum@uw.edu.pl

Galeria

USOS
Aktualności
Rekrutacja
Kalendarium
Wykładowcy
FAQ