Informacje dodatkowe:

 • egzaminatorka Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego
 • autorka zadań egzaminacyjnych i egzaminatorka Certyfikacji Biegłości Językowej UW
 • członkini redakcji Kwartalnika Polonicum, lata 2018-2020.

Dyscyplina naukowa:

 • językoznawstwo

Zakres prac badawczych:

 • metodyka nauczania języka polskiego jako obcego
 • psycholingwistyka

Wykształcenie:

 • 2018 – doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, temat rozprawy doktorskiej Wybrane aspekty psycholingwistyczne w nauczaniu języka polskiego jako obcego
 • 2009 – magister, Wydział Polonistyki UW na kierunku filologia polska, temat pracy magisterskiej: Wybrane formy teatralne i techniki dramowe w nauczaniu języka polskiego jako obcego
 • 2007 – specjalizacja „Glottodydaktyka polonistyczna” w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM, UW

 

Wybrane publikacje:

 1. Druga strona medalu, czyli kanon kultury w dramatach współczesnych, w: Kanon kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Warszawa 2009.
 2. Próby nauczania języka polskiego jako obcego za pośrednictwem wiedzy o teatrze polskim oraz warsztatów teatralnych, w: Kwartalnik Polonicum, Warszawa 2010.
 3. Wykorzystanie form teatralnych i technik dramowych w nauczaniu języka polskiego jako obcego – propozycje ćwiczeń, w: Kwartalnik Polonicum, Warszawa 2010.
 4. Przekład intersemiotyczny w nauczaniu JPJO, w: Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Toruń 2010.
 5. W dobrym tonie – wykorzystanie piosenek w JPJO, w: Glottodydaktyka polonistyka w obliczu dynamiki zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych II, Lublin 2013.
 6. Techniki i ćwiczenia harmonizujące pracę półkul mózgowych w nauczaniu języka polskiego jako obcego, w: Kwartalnik Polonicum 24/2017, Warszawa 2017.

Podręczniki:

 • Z innej bajki, część 1 podręcznik do nauczania języka polskiego jako obcego dla dzieci w Niemczech, Fundacja Wolność i Demokracja i Wydawnictwa UW, Warszawa 2019 – współautorstwo
 • Od dzwonka do dzwonkapodręcznik do nauczania języka polskiego jako obcego dla nastolatków w Wielkiej Brytanii, Towarzystwo Projektów Edukacyjnych, Warszawa 2019 – współautorstwo

dr Joanna Prędota

j.predota@uw.edu.pl