informacje dodatkowe

* egzaminatorka i przewodnicząca Komisji na Państwowych Egzaminach Certyfikatowych z Języka Polskiego jako Obcego

* autorka zadań i egzaminatorka Certyfikacji Biegłości Językowej UW

dyscyplina naukowa

językoznawstwo

zakres prac badawczych

* ludologia (gry i grywalizacja)

* metodyka nauczania w glottodydaktyce polonistycznej

* film polski

* kultura popularna

* literatura polska w nauczaniu języka polskiego jako obcego

wykształcenie

* 2018 – otwarcie przewodu doktorskiego na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

* 2005- magister, Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki (specjalizacja nauczycielska i glottodydaktyczna)

aktywność zawodowa poza Uniwersytetem Warszawskim

* współpraca z Fundacją Wolność i Demokracja (od 2015 r.)

* właścicielka szkoły językowej Polot (2008 – 2010)

* referentka w sekretariacie Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (2006 -2007)

* nauczycielka języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum (2004 – 2005)

aktywność międzynarodowa

* wykłady i szkolenia na Ukrainie – Winnica, Chmielnicki, Lwów

zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2020/21

* lektoraty języka polskiego jako obcego na poziomach A1 i B2

członkostwo w organizacjach krajowych i międzynarodowych

* Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Języka Polskiego jako Obcego

* Polskie Towarzystwo Badania Gier

najważniejsze publikacje

* artykuły w pracach zbiorowych i czasopismach

  1. Pomosty kultury – o zajęciach filmowych dla studentów Rocznego Kursu Przygotowawczego w: Język a edukacja 7 – Bariery i pomosty w glottodydaktyce polonistycznej, red. D. Lech-Kirstein, M. Makuchowska, Opole s. 393 – 398.
  2. Ale to już zupełnie inna historia… Wykorzystanie gier planszowych i karcianych w nauczaniu historii na lektoratach języka polskiego jako obcego w: Z problematyki kształcenia językowego t. VI, Awramiuk, M. Karolczuk, Białystok 2016, s. 323 – 337.
  3. Gry planszowe w nauczaniu cudzoziemców języka polskiego w: Nauczanie języka polskiego jako obcego. Tradycje i innowacje, A. Majewska-Wójcik, J. Klimek-Grądzka, Lublin 2016.
  4. W rytmie disco polo w: Kwartalnik Polonicum nr 8, Warszawa 2009, s. 28 – 30* podręczniki
    1. Raz, dwa, trzy i polsku mówisz Ty!, współautorzy: A. Jastrzębska, K. Kołak- Danyi, M. Malinowska, A. Rabczuk, tom I – Lwów 2015, tom II – Lwów 2016, tom III – Lwów 2017, tom IV – Lwów 2018, tom V – Lwów 2019

mgr Dorota Zackiewicz

lektorka / pracownik dydaktyczny

22 55 21 530

d.zackiewicz@uw.edu.pl