Rekrutacja

Trwa rekrutacja na studium podyplomowe „Glottodydaktyka polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego”. Przypominamy, że obowiązuje kolejność zgłoszeń.

USOS
Aktualności
Rekrutacja
Kalendarium
Wykładowcy
FAQ