Wydawnictwa Polonicum

Kanon kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcegoRedakcja; Piotr Garncarek, Piotr Kajak, Andrzej Zieniewicz

 • Tom niniejszy wypełniają przede wszystkim rozważania o potrzebie nowych dyskusji o kanonie nauczania kultury i języka, i studiów glottodydaktycznych nad tymi zagadnieniami. Studiów podejmowanych zarówno w aspekcie odmiennego określenia „inwentarza narodowych, kulturowych pojęć, w jego obszarach wysokich i popularnych, historycznych, artystycznych, zwyczajowych i obrzędowych” (…) jak i motywowanych pragnieniami rewizjonizmu wobec samego pojęcia kanoniczności, kanonu, rozumianych jako przywiązanie do pewnego wyglądu historii i kultury polskiej”.
 • Seria Biblioteka POLONICUM 3
  Wyd. Centrum POLONICUM, Warszawa 2010
  305 stron

Kultura popularna w nauczaniu języka polskiego jako obcegoRedakcja: Piotr Garncarek, Piotr Kajak

 • Warto przyglądać się współczesnej popkulturze, bo jest ona, jak pisze Roch Sulima, „translatorem między kulturą wysoką, tradycją kanoniczną a idiomami potoczności, elementarnymi strukturami codzienności”, kodem porozumiewania się, pośrednikiem w komunikacji różnych kanon…ów, jednostkowych sposobów działania w kulturze. (…) Podczas dwudniowych obrad konferencyjnych wystąpienia ułożyły się w kilka obszarów problemowych: Omawiano funkcjonowanie literatury popularnej i komiksów w nauczaniu JPJO. Dużo uwagi poświęcono tekstom kultury obecnym w mediach elektronicznych (piosenki, reklamy, skecze kabaretowe, seriale telewizyjne, portale plotkarskie. (…) Współczesna popkultura jest przestrzenią, w której zachodzi proces glottodydaktyczny.
 • Materiały z konferencji naukowej

  Seria Biblioteka POLONICUM 4
  Wyd. Centrum POLONICUM, Warszawa 2012
  249 stron

Glottodydaktyka wobec wielokulturowościRedakcja: Elżbieta Kaczmarska, Andrzej Zieniewicz

 • Tom „Glottodydaktyka wobec wielokulturowości” odpowiada na istotne zapotrzebowanie dydaktyczne i społeczne nauczania języka i kultury polskiej w zasadniczo zmienionej sytuacji Polski w Europie, ale także środowisk naukowych wyższych uczelni polskich, wobec napływu do kraju bardzo licznych dziś i zróżnicowanych grup zainteresowanych nauczaniem języka polskiego jako obcego, a wywodzących się z odmiennych kultur europejskich, azjatyckich, bliskowschodnich, i mających bardzo zróżnicowane korzenie i przyzwyczajenia kulturowe. Dla tych ludzi uczących się polskiego należy opracować specjalne programy dydaktyczne (ich wzorem mogą być programy dotyczące sytuacji Turków w Niemczech, związane z tzw. projektem „multi-kulti”). Programy podobne wiążą się z przezwyciężaniem szoków kulturowych i przyzwyczajeń, często ksenofobicznych lub fetyszyzujących jakieś wartości czy obyczaje. W nauczaniu języka należy oczywiście uwzględnić te kwestie wynikające z odmienności kultur, typów komunikacji społecznej. Szczególnie wyraźnie te odmienności przejawiają się na obszarach kultury popularnej będącej dziś miejscem styku ale i konfrontacji rozmaitych narodowych, kulturowych i etnicznych kolorytów.
 • Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2014
  273 strony

Enseigner et apprendre le polonais langue étrangèreRedakcja: Leszek Kolankiewicz, Andrzej Zieniewicz

 • Tom zawiera referaty wygłoszone na konferencji „Nauczanie języka polskiego jako obcego: metody, treści, praktyka”, która odbyła się na Sorbonie. Organizatorami konferencji były: Ośrodek Kultury Polskiej na Wydziale Slawistyki Université Paris, Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum”, Polonistyka na Wydziale Slawistyki Université Paris-Sorbonne.
 • Centrum Polonicum, Centre de civilisation polonaise de l’Université Paris-Sorbonne, Paryż - Warszawa 2014
  249 stron

"Gdybym znał dobrze język polski..."Marek Gołkowski, Anna Kiermut, Maria Kuc, Małgorzata Majewska-Meyers

 • Podręcznik rekomendowany przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego w przygotowaniach do egzaminu certyfikatowego na poziomie B1.
  Ze wstępu: Niniejszy podręcznik został pierwotnie pomyślany jako materiały pomocnicze dla lektora języka polskiego, zaznajamiającego cudzoziemców z gramatyką polską. Jest on przeznaczony głównie dla słuchaczy początkujących i średnio zaawansowanych, jak również dla tych osób, które chciałyby odświeżyć bądź usystematyzować swą wiedzę gramatyczną. (…) Podręcznik zawiera 40 jednostek metodycznych poświęconych podstawowym zagadnieniom gramatyki polskiej. Klucz do ćwiczeń umożliwiający studentowi samodzielną pracę z podręcznikiem oraz test gramatyczny wraz z kluczem, pozwalający zdiagnozować umiejętności kandydatów do egzaminu…”
 • 354 stron
  Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2010, wyd. II poprawione i uzupełnione (wyd. I 1997)

Na chwałę i pożytek nasz wzajemny. Złoty jubileusz POLONICUMRedakcja: Ewa Rohozińska, Anna Piasecka, Marta Skura

 • Publikacja wydana z okazji 50-lecia istnienia POLONICUM. Prezentuje 50-letnie dzieje, kalendarium, wspomnienia, utrwala obecność w POLONICUM nie tylko kolejnych dyrektorów i ich zastępców, ale przewodniczących Rady naukowej, pracowników naukowych i dydaktycznych, administracyjnych; dokumentuje placówki naukowe, w której uczyli wykładowcy i lektorzy POLONICUM, kursy wakacyjne i zimowe od początków jego historii. Jak napisał we wstępie ówczesny dyrektor, Ryszard Kulesza, chciałbym, aby dla dzisiejszych słuchaczy, jak dla Antona Marii Raffo, pozostało POLONICUM „furtką do Polski”, jak dla Hansa-Christiana Trepte „małą ojczyzną”.

  Marek Gołkowski, Anna Kiermut, Maria Kuc, Małgorzata Majewska-Meyers
 • Seria Biblioteka POLONICUM 2

  365 stron
  UW, Warszawa 2006

Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej. Materiały z VI Międzynarodowej Konferencji GlottodydaktycznejRedakcja: Piotr Garncarek, Marta Nicgorska

 • Publikacja zawiera materiały z konferencji zorganizowanej przez Centrum POLONICUM w 2004 roku – szóstego spotkania środowisk naukowych i dydaktycznych, związanych ze Stowarzyszeniem „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. W czasie konferencji m. in. dzielono się spostrzeżeniami dotyczącymi pierwszych egzaminów państwowych z języka polskiego, dyskutowano o specyfice nauczania języka polskiego w środowiskach polonijnych, podjęto się także próby wymiany doświadczeń w pracy z grupami jedno- i wielorodnymi językowo, zastosowaniem środków audiowizualnych itd.
 • Seria Biblioteka POLONICUM 1

  533 strony
  UW, Warszawa 2005

Czym kultura polska może uwieść frankofonapod red. Andrzeja Zieniewicza i Anny Rabczuk

 • Pierwsza z publikacji pokonferencyjnych, Enseigner et apprendre. Le Polonais langue etrangère, wydana w Paryżu i Warszawie w 2014 roku, odpowiadała na pytanie, jak nauczać języka polskiego we Francji, i jak on jest tam nauczany? Jak splatać wątki teoretyczne glotto- z najlepiej pomyślaną dydaktyką? Co jest cenne dla słuchaczy znad Sekwany i znad Wisły? Druga konferencja poszła tym tropem, a nawet dalej, wiążąc ideę Spotkania z pewną myślą, wcale nienową (głosił ją już Johann Huizinga), ale mającą dziś szczególnie wiele postaci, że kultura to jakby przenoszenie skłonności w misje, projekcja zaciekawień w uczestnictwo, że więc kultura - i wcale nie tylko kultura popularna – to coś wciągającego, jak zaproszenie do zabawy. I niekoniecznie od razu do dworskiego menueta, ale do różnych dreptańców, albo podskoków, których kroków uczymy się od razu, czyli samo uczestnictwo „wymusza” naukę. Poważnym studiom o nabywaniu kompetencji kulturowej towarzyszyła więc refleksja, jak nabywać te kompetencje szybko i możliwie „lekko”, ludycznie i praktycznie. A wszystko to osnute wokół zasadniczego, i przyznać trzeba, optymistycznie pomyślanego pytania: Czym kultura polska może uwieść frankofona?
 • 295 stron
  Warszawa 2015

Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz Ty! Podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci na Ukrainie. Tom 1Katarzyna Kołak, Małgorzata Malinowska, Anna Rabczuk, Dorota Zackiewicz

 • Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz Ty! Podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci na Ukrainie. Tom 1, Lwów 2015 to nowoczesny podręcznik przygotowany przez wykładowców i lektorów związanych z Centrum „Polonicum”. Autorkami są: Katarzyna Kołak, Małgorzata Malinowska, Anna Rabczuk, Dorota Zackiewicz. Redaktorem metodycznym i programowym: Piotr Kajak. Za ilustracje i szatę graficzną odpowiada Marta Zabłocka.
  Podręcznik wydały, wspólnym nakładem sił, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja „Wolność i Demokracja” oraz Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” UW. Projekt został współfinansowany ze środków otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 roku”, za pośrednictwem Fundacji „Wolność i Demokracja”. Podręcznik uzyskał akceptację Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy, może być oficjalnie wykorzystywany w szkolnictwie polonijnym na Ukrainie. Z nieoficjalnych rozmów z nauczycielami pracującymi na terenie dawnego ZSRR oraz w Europie Zachodniej wiemy, że nasze dzieło przyda się także poza Ukrainą.
  Egzemplarze papierowe podręcznika, zgodnie z wytycznymi MSZ-u, dzięki staraniom Fundacji „WiD”, już wkrótce trafią do nauczycieli pracujących na Ukrainie. Dobra wiadomość dla wszystkich zainteresowanych naszą publikacją jest taka: już wkrótce ze strony internetowej Fundacji (http://wid.org.pl/) będzie można pobrać elektroniczną wersję Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz Ty! Tom 1. Dodatkowo, także w formie elektronicznej, będą dostępne Materiały uzupełniające, zawierające karty pracy, dodatkowe ćwiczenia, inspiracje etc. Wszystko wspaniale przygotowane graficznie przez Martę Zabłocką. Za kilka tygodni ukaże się drugi tom podręcznika oraz towarzyszące mu materiały uzupełniające!

  http://wid.org.pl/?s=podrecznik

Nie licz na liczebnikPiotr Garncarek

 • Poprawne posługiwanie się liczebnikami w języku polskim sprawia trudności samym Polakom. Właściwe użycie liczebników, uwikłanie w konstrukcję zdania, i wreszcie, odmiana, stanowią prawdziwą zmorę dla cudzoziemców. Często zdarza się więc tak, że to właśnie liczebniki spowalniają proces nabywania kompetencji komunikacyjnej w języku polskim. Dlatego we wszystkich podręcznikach kurs nauki liczebników zajmuje poczesne miejsce. Wszystko dlatego, że liczebnik jest po prostu najtrudniejszą częścią mowy. Nie ma co liczyć na szybkie jego opanowanie i zrozumienie zasad funkcjonowania. Liczebnika trzeba się zatem solidnie i systematycznie uczyć. Tej książki nie należy traktować jak kursowego podręcznika przeznaczonego na jeden z poziomów nauczania. To materiał pomocniczy, w którym zagadnienia łatwe gramatycznie i słownikowo są z premedytacją pomieszane z trudniejszymi, autentycznymi tekstami, leksyką i wywodem.
 • 191 stron
  Warszawa 2009
  Wydano nakładem Wydziału Polonistyki UW

Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz Ty! Podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci na Ukrainie. Tom 2Katarzyna Kołak, Małgorzata Malinowska, Anna Rabczuk, Dorota Zackiewicz

 • Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz Ty! Podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci na Ukrainie. Tom 2, Lwów 2016 to nowoczesny podręcznik przygotowany przez wykładowców i lektorów związanych z Centrum „Polonicum”. Autorkami są: Katarzyna Kołak, Małgorzata Malinowska, Anna Rabczuk, Dorota Zackiewicz. Redaktorem metodycznym i programowym: Piotr Kajak. Za ilustracje i szatę graficzną odpowiada Marta Zabłocka.
  Podręcznik wydały, wspólnym nakładem sił, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja „Wolność i Demokracja” oraz Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” UW. Projekt został współfinansowany ze środków otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 roku”, za pośrednictwem Fundacji „Wolność i Demokracja”. Podręcznik uzyskał akceptację Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy, może być oficjalnie wykorzystywany w szkolnictwie polonijnym na Ukrainie. Z nieoficjalnych rozmów z nauczycielami pracującymi na terenie dawnego ZSRR oraz w Europie Zachodniej wiemy, że nasze dzieło przyda się także poza Ukrainą.
  Egzemplarze papierowe podręcznika, zgodnie z wytycznymi MSZ-u, dzięki staraniom Fundacji „WiD”, już wkrótce trafią do nauczycieli pracujących na Ukrainie. Dobra wiadomość dla wszystkich zainteresowanych naszą publikacją jest taka: już wkrótce ze strony internetowej Fundacji (http://wid.org.pl/) będzie można pobrać elektroniczną wersję Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz Ty! Tom 2. Dodatkowo, także w formie elektronicznej, będą dostępne Materiały uzupełniające, zawierające karty pracy, dodatkowe ćwiczenia, inspiracje etc. Wszystko wspaniale przygotowane graficznie przez Martę Zabłocką. Za kilka tygodni ukaże się drugi tom podręcznika oraz towarzyszące mu materiały uzupełniające!

  http://wid.org.pl/?s=podrecznik

Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz Ty! Podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci na Ukrainie. Tom 3Agnieszka Jastrzębska, Katarzyna Kołak, Małgorzata Malinowska, Dorota Zackiewicz

 • Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz Ty! Podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci na Ukrainie. Tom 3, Lwów 2016 to nowoczesny podręcznik przygotowany przez wykładowców i lektorów związanych z Centrum „Polonicum”. Autorkami są: Katarzyna Kołak, Małgorzata Malinowska, Agnieszka Jastrzębska, Dorota Zackiewicz. Redaktorem metodycznym i programowym: Piotr Kajak. Za ilustracje i szatę graficzną odpowiada Marta Zabłocka.
  Podręcznik wydały, wspólnym nakładem sił, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja „Wolność i Demokracja” oraz Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” UW. Projekt został współfinansowany ze środków otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2016 roku”, za pośrednictwem Fundacji „Wolność i Demokracja”. Podręcznik uzyskał akceptację Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy, może być oficjalnie wykorzystywany w szkolnictwie polonijnym na Ukrainie. Z nieoficjalnych rozmów z nauczycielami pracującymi na terenie dawnego ZSRR oraz w Europie Zachodniej wiemy, że nasze dzieło przyda się także poza Ukrainą.
  Egzemplarze papierowe podręcznika, zgodnie z wytycznymi MSZ-u, dzięki staraniom Fundacji „WiD”, już wkrótce trafią do nauczycieli pracujących na Ukrainie. Dobra wiadomość dla wszystkich zainteresowanych naszą publikacją jest taka: już wkrótce ze strony internetowej Fundacji (http://wid.org.pl/) będzie można pobrać elektroniczną wersję Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz Ty! Tom 3. Dodatkowo, także w formie elektronicznej, będą dostępne Materiały uzupełniające, zawierające karty pracy, dodatkowe ćwiczenia, inspiracje etc. Wszystko wspaniale przygotowane graficznie przez Martę Zabłocką. Za kilka tygodni ukaże się drugi tom podręcznika oraz towarzyszące mu materiały uzupełniające!

  http://wid.org.pl/?s=podrecznik
USOS
Aktualności
Rekrutacja
Kalendarium
Wykładowcy
FAQ