• dr Aleksandra Święcka
  • wykładowca
  • aleksandra.swiecka@uw.edu.pl

PROWADZONE ZAJĘCIA

– Lektoraty języka polskiego jako obcego;

– Warsztaty fonetyczne dla obcokrajowców;

– Warsztaty ortograficzne dla obcokrajowców;

– Konwersatorium dla słuchaczy studium podyplomowego: kultura żywego słowa.

WYKSZTAŁCENIE

– magisterium, Uniwersytet Warszawski, 2003 – filologia polska, specjalizacje: nauczycielska, glottodydaktyczna, logopedyczna; praca magisterska pt. „Rola klasyfikatorów w językach wizualno-przestrzennych na podstawie polskiego języka migowego.

– Podyplomowe Studium Logopedyczne, 2004.

– obrona pracy doktorskiej, Uniwersytet Warszawski, 2016, tytuł pracy: „Wpływ polskiego języka migowego na kształt wypowiedzi pisemnych tworzonych przez Głuchych”.

ZAINTERESOWANIA

– glottodydaktyka: język polski jako obcy;

– komunikacja wizualno-przestrzenna: polski język migowy;

– fonetyka i ortografia języka polskiego;

– muzyka klasyczna, szczególnie polska.

PUBLIKACJE

Problemy fonetyczne studentów rosyjskojęzycznych uczących się języka polskiego jako obcego, [w:] „Kwartalnik Polonicum” 19/2015.

Zapomniana przez Polaków, odkryta przez Japończyków, czyli rzecz o Tekli Bądarzewskiej,

[w:] „Kwartalnik Polonicum 19/2015.

Samogłoski jako podstawowy materiał foniczny wypowiedzi ustnej, [w:] „Kwartalnik Polonicum” 18/2015.

Ćwiczenia motoryki narządów artykulacyjnych jako przygotowanie do poprawnej wymowy polskich głosek (Rady dla rodzimych użytkowników języka polskiego – lektorów – oraz studentów uczących się języka polskiego jako obcego), [w:] „Kwartalnik Polonicum” 17/2014.

„Głoski polskie. Przewodnik fonetyczny dla cudzoziemców i nauczycieli uczących języka polskiego jako obcego” Marcina Maciołka i Jolanty Tambor, [w:] „Kwartalnik Polonicum” 15/2014.

„Wymowa polska z ćwiczeniami” Barbary Karczmarczuk, [w:] „Kwartalnik Polonicum” 14/2014.

„Szura, szumi, szeleści. Ćwiczenia fonetyczne nie tylko dla cudzoziemców” Anny Majewskiej – Tworek, [w:] „Kwartalnik Polonicum” 13/2014.

„Ćwiczenia wspomagające aparat artykulacyjny w nauczaniu języka polskiego jako obcego”

[w:] Edukacja Międzykulturowa, tom pokonferencyjny Forum Glottodydaktycznego, Warszawa 2012.

USOS
Aktualności
Rekrutacja
Kalendarium
Wykładowcy
FAQ