• dr Aleksandra Święcka
  • wykładowca
  • aleksandra.swiecka@uw.edu.pl

CZŁONKOSTWO I PEŁNIONE FUNKCJE

Zastępca redaktora naczelnego Kwartalnika Polonicum
Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury i Języka Polskiego jako Obcego – członek
Towarzystwo Kultury Języka – członek
Zespół przygotowujący egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Warszawskim – członek
Pracownia Glottodydaktyki Kulturowej – członek

PROWADZONE ZAJĘCIA

– Lektoraty języka polskiego jako obcego;

– Warsztaty fonetyczne dla obcokrajowców;

– Warsztaty ortograficzne dla obcokrajowców;

– Konwersatorium dla słuchaczy studium podyplomowego: kultura żywego słowa;

– Wykłady z metodyki nauczania języka polskiego jako obcego oraz fonetyki dla słuchaczy studiów podyplomowych „Glottodydaktyka polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego”.

WYKSZTAŁCENIE

– magisterium, Uniwersytet Warszawski, 2003 – filologia polska, specjalizacje: nauczycielska, glottodydaktyczna, logopedyczna; praca magisterska pt. „Rola klasyfikatorów w językach wizualno-przestrzennych na podstawie polskiego języka migowego.

– Podyplomowe Studium Logopedyczne, 2004.

– obrona pracy doktorskiej, Uniwersytet Warszawski, 2016, tytuł pracy: „Wpływ polskiego języka migowego na kształt wypowiedzi pisemnych tworzonych przez Głuchych”.

ZAINTERESOWANIA

– glottodydaktyka: język polski jako obcy;

– komunikacja wizualno-przestrzenna: polski język migowy;

– fonetyka i ortografia języka polskiego;

– muzyka klasyczna, szczególnie polska.

PUBLIKACJE

– Nagroda POLONICUM 2017, [w:] „Kwartalnik Polonicum 27/2018.

– Start 3. Higher Beginner Polish. Seria do nauki języka polskiego Kamili Dembińskiej i Agnieszki Małyski, [w:] „Kwartalnik Polonicum 27/2018.

Dopiero idę” czy Już idę? Małe, ważne słowa, które zmieniają znaczenie wypowiedzi [w:] „Kwartalnik Polonicum” 26/2017

Język to kultura, którą tworzyły pokolenia. Rozmowa z prof. Elwirą Grossman [w:] ” 26/2017Kwartalnik Polonicum”

Polski język migowy a wypowiedzi pisemne „milczących cudzoziemców” [w:] „Kwartalnik Polonicum” 24/2017.

A to polski właśnie! Podręcznik do nauki języka polskiego dla młodzieży polskiej na Wschodzie. Cz. 2, Warszawa 2016 (współautorzy: P. Garncarek, A. Rabczuk, M. Skura, M. Stasieczek-Górna, N. Yaumen)

A to polski właśnie! Podręcznik do nauki języka polskiego dla młodzieży polskiej na Wschodzie. Cz. 1, Warszawa 2016 (współautorzy: P. Garncarek, A. Rabczuk, M. Skura, M. Stasieczek-Górna, N. Yaumen)

Znaki ikoniczne polskiego języka migowego – pomoc w nauczaniu języka polskiego jako obcego na poziomie progowym, [w:] Z problematyki kształcenia językowego VI, red. E. Awramiuk, M. Karolczuk, Białystok 2016.

„Jaka piękna jest w lipcu Warszawa …” Dwanaście lat  Warszawskich Spotkań z Językiem Polskim, Kulturą Polską oraz gośćmi ze świata kultury i sztuki. Historyczny przegląd w roku w roku obchodów 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego, [w:] „Kwartalnik Polonicum” 23/2016.

– Głusi jako uczestnicy lektoratu języka polskiego jako obcego, [w:] „Kwartalnik Polonicum” 21/2016.

Jubileuszowy 60. Wakacyjny Kurs Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców [współautor: Piotr Garncarek], [w:] „Kwartalnik Polonicum” 20/ 2015.

– Kłopotliwa głoska r w nauczaniu obcokrajowców fonetyki języka polskiego, [w:] „Kwartalnik Polonicum” 20/2015.

Problemy fonetyczne studentów rosyjskojęzycznych uczących się języka polskiego jako obcego, [w:] „Kwartalnik Polonicum” 19/2015.

Zapomniana przez Polaków, odkryta przez Japończyków, czyli rzecz o Tekli Bądarzewskiej,

[w:] „Kwartalnik Polonicum 19/2015.

Samogłoski jako podstawowy materiał foniczny wypowiedzi ustnej, [w:] „Kwartalnik Polonicum” 18/2015.

Ćwiczenia motoryki narządów artykulacyjnych jako przygotowanie do poprawnej wymowy polskich głosek (Rady dla rodzimych użytkowników języka polskiego – lektorów – oraz studentów uczących się języka polskiego jako obcego), [w:] „Kwartalnik Polonicum” 17/2014.

„Głoski polskie. Przewodnik fonetyczny dla cudzoziemców i nauczycieli uczących języka polskiego jako obcego” Marcina Maciołka i Jolanty Tambor, [w:] „Kwartalnik Polonicum” 15/2014.

„Wymowa polska z ćwiczeniami” Barbary Karczmarczuk, [w:] „Kwartalnik Polonicum” 14/2014.

„Szura, szumi, szeleści. Ćwiczenia fonetyczne nie tylko dla cudzoziemców” Anny Majewskiej – Tworek, [w:] „Kwartalnik Polonicum” 13/2014.

„Ćwiczenia wspomagające aparat artykulacyjny w nauczaniu języka polskiego jako obcego”

[w:] Edukacja Międzykulturowa, tom pokonferencyjny Forum Glottodydaktycznego, Warszawa 2012.

STYPENDIA, STAŻE I PROGRAMY ZAGRANICZNE

Staż na Universität Tübingen, Niemcy – grudzień 2017

Staż na Universität Wien, Austria – marzec 2017

Staż na University of Glasgow, Szkocja, Wielka Brytania – luty 2017

 

USOS
Aktualności
Rekrutacja
Kalendarium
Wykładowcy
FAQ