• mgr Anna Domańska
  • Wykładowca
  • a.domanska@uw.edu.pl

Zainteresowania

glottodydaktyka; kultura języka polskiego; polszczyzna potoczna w nauczaniu języka polskiego jako obcego; testowanie języka polskiego jako obcego

Prowadzone zajęcia

Lektoraty języka polskiego jako obcego

Konwersatoria językowo-kulturowe dla cudzoziemców: Polski po godzinach; Przegląd prasy po polsku;

„Testowanie języka polskiego jako obcego”, zajęcia prowadzone na studiach podyplomowych „Glottodydaktyka polonistyczna”

Wykształcenie

magisterium, Uniwersytet Warszawski, 2004 – filologia polska ze spacjalizacją: glottodydaktyka

w trakcie pisania pracy doktorskiej na Wydziale Polonistyki

Członkostwo

Zespół Autorów Zadań i Egzaminatorów przy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

USOS
Aktualności
Rekrutacja
Kalendarium
Wykładowcy
FAQ