• mgr Anna Domańska
  • Wykładowca
  • a.domanska@uw.edu.pl

Zainteresowania

  • glottodydaktyka
  • kultura języka polskiego
  • polszczyzna potoczna w nauczaniu języka polskiego jako obcego
  • testowanie języka polskiego jako obcego

Dydaktyka

  • lektoraty języka polskiego jako obcego
  • konwersatoria językowo-kulturowe dla cudzoziemców: Polski po godzinach; Przegląd prasy po polsku;
  • „Testowanie języka polskiego jako obcego”, zajęcia prowadzone na studiach podyplomowych „Glottodydaktyka polonistyczna”

Wykształcenie

magisterium, Uniwersytet Warszawski, 2004 – filologia polska ze specjalizacją: glottodydaktyka

w trakcie pisania pracy doktorskiej na Wydziale Polonistyki

Członkostwo

Zespół Autorów Zadań i Egzaminatorów przy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

USOS
Aktualności
Rekrutacja
Kalendarium
Wykładowcy
FAQ