• mgr Agnieszka Jastrzębska
 • wykładowca
 • ajastrzebska@uw.edu.pl

Wykształcenie

 • Studia doktoranckie: Wydział Polonistyki, Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum”, Uniwersytet Warszawski;
 • Magisterium: Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski, 2005;
 • Magisterium: Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich, Katedra Ukrainistyki, Uniwersytet Warszawski, 2004.

Doświadczenie

Doświadczenie międzynarodowe
Lektor na Uniwersytecie Pedagogicznym im. W. Korolenka w Połtawie(2006-2008), Uniwersytecie Ekonomii i Handlu w Połtawie (2006-2008); starszy wykładowca na Odeskim Uniwersytecie Narodowym im. I. Miecznikowa w Odessie(2009- 2013).

Doświadczenie
Wykładowca w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” Uniwersytetu Warszawskiego (2017-);

Lektorka języka polskiego jako obcego w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” Uniwersytetu Warszawskiego (2013-2017);
Lektorka języka polskiego jako obcego w Warszawskiej Szkole Filmowej (2015-);
Starszy wykładowca w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego i Słowiańskiego na Odeskim Uniwersytecie Narodowym (2009-2013);
Wykładowca na Pedagogicznym Uniwersytecie im. W. Korolenka w Połtawie (2006-2008);
Nauczyciel języka polskiego w Szkole nr 7 im. T. Szewczenki w Połtawie (2005-2008)

Zainteresowania

 • glottodydaktyka
 • najnowsze metody nauczania języka polskiego jako obcego
 • techniki polisensoryczne w nauczaniu jpjo
 • andragogika
 • nauczanie języka polskiego jako obcego dzieci
 • literatura dla dzieci i młodzieży.

Publikacje

Podręczniki i słowniki
1. A. Jastrzębska, M. Malinowska, K. Kołak, D. Zackiewicz, Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz Ty! Podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci i młodzieży na Ukrainie, tom III, Lwów 2016.

2. H. Vojcewa, L. Jakowenko, H. Kasim, A. Jastrzębska, Polsko- ukraiński leksyko- tematyczny slovnyk, Astroprint, Odessa 2016.

Artykuły

1. A. Jastrzębska, Styl w nauczaniu języka polskiego jako obcego na poziomach podstawowych, Kwartalnik Polonicum nr 23, Warszawa 2016.
2. A. Jastrzębska, Rzeczy użytku codziennego w procesie nauczania dzieci cudzoziemskich języka polskiego jako obcego, Kwartalnik Polonicum nr 21, Warszawa 2016.
3. A. Jastrzębska, Środki dydaktyczne przeznaczone dla dzieci w procesie nauczania osób dorosłych jpjo, Kwartalnik Polonicum nr 19, Warszawa 2015.A. Jastrzębska,
4. A. Jastrzębska, Treści kulturowe na zajęciach jpjo w środowisku ukraińskojęzycznym, Kwartalnik Polonicum nr 16, Warszawa 2014.

5. A. Jastrzębska, Wybrane aspekty wykorzystania literatury dziecięcej w nauczaniu języka polskiego jako obcego na przykładzie poezji dziecięcej, Kwartalnik Polonicum nr 15, Warszawa 2013.
6. A. Jastrzębska, Literatura dla dzieci w podręcznikach do nauki języka polskiego dla klas 4-6,Slovianski Zbirnyk, wydanie XVII, Odessa 2013.

7. S. Dynarska, A. Jastrzębska, Recenzja podręcznika O Wojcewej, H. Buczackiej „Polska mova: Pidruchnyk dla 5 klasu zahalnoosvitnyh navchalnyh zakladiv z navchanniam ukrainskoju movoju”, Slovianski Zbirnyk, wydanie XVII, Odessa 2013.

8. A. Jastrzębska, Nauczanie i rozwijanie sprawności czytania ze zrozumieniem na zajęciach z lingwokrainoznawstwa Polski, Slovianski Zbirnyk, wydanie XVI, Odessa 2012.

9. A. Jastrzębska, Problemy towarzyszące przygotowaniu tłumaczy języka polskiego wśród studentów ukraińskojęzycznych, Od Wisły do Worskły, Połtawa 2007.

10. A. Jastrzębska, Nauka języka polskiego jako trzeciego wśród tłumaczy ukraińskojęzycznych,Lingvistychni ta metodychni problemy wywchannia inozemnych mow, Połtawa 2006.

11. A. Jastrzębska, Dzień dziecka, Scenariusze uroczystości szkolnych, CODN, Warszawa 2006.

Członkostwo

 • Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego
 • Doktoranckie Koło Glottodydaktyki Polonistycznej- prezes
 • Pracownia Glottodydaktyki Kulturowej- członek

USOS
Aktualności
Rekrutacja
Kalendarium
Wykładowcy
FAQ