• dr Piotr Kajak
  • Adiunkt
  • p.kajak@uw.edu.pl

Zainteresowania

glottodydaktyka; glottodydaktyka kulturowa; nauczanie języka polskiego jako obcego/drugiego/odziedziczonego; kultura popularna w glottodydaktyce; polska kultura popularna; subkultura hiphopowa; podejście akafanowskie.

Prowadzone zajęcia

Lektoraty języka polskiego jako obcego.

Konwersatoria kulturoznawcze dla cudzoziemców: Polska kultura popularna; Kultowe filmy polskie; Polish Popular Culture for Beginners.

Specjalizacja glottodydaktyczna / Studium podyplomowe.

Seminarium magisterskie.

Państwowe egzaminy z języka polskiego jako obcego.

Wykształcenie

doktorat, Uniwersytet Warszawski, 2010

magisterium, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 2006 – nauki polityczne

magisterium, Uniwersytet Warszawski, 2001 – filologia słowiańska

Doświadczenie międzynarodowe

Studiował w Pradze (Uniwersytet Karola). Odbył staż podoktorski w Londynie (University College London). Wykładał w Bratysławie (Uniwersytet Komeńskiego), Lipsku, Budapeszcie (ELTE), Poczdamie, Barcelonie, Wilnie, Tybindze (Uniwersytet Eberharda Karla), Glasgow, Ostrawie, Nowym Delhi, Kalkucie, Manipalu, Daegu (Kyungpook National University).

Profesor wizytujący w Department of Slavic Languages and Literatures, Uniwersytet Torontoński (2011-2014).

Członkostwo

Egzaminator (wpisany na listę przewodniczących komisji) Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Pełnomocnik Dziekana Wydziału Polonistyki ds. organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego na wszystkich poziomach biegłości językowej.

Stowarzyszenie “Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego – członek Zarządu.

Kanadyjskie Stowarzyszenie Slawistów.

USOS
Aktualności
Rekrutacja
Kalendarium
Wykładowcy
FAQ