• dr Piotr Kajak
  • Adiunkt
  • p.kajak@uw.edu.pl

Zainteresowania naukowe

glottodydaktyka; kulturoznawstwo glottodydaktyczne; nauczanie języka polskiego jako obcego/drugiego/odziedziczonego; kultura popularna w glottodydaktyce; polska kultura popularna; subkultura hiphopowa; podejście akafanowskie.

WYKAZ PUBLIKACJI I KONFERENCJI

Dydaktyka

Lektoraty języka polskiego jako obcego.

Konwersatoria kulturoznawcze dla cudzoziemców: Polska kultura popularna; Kultowe filmy polskie; Polish Popular Culture for Beginners; Polish Blockbusters.

Specjalizacja glottodydaktyczna / Studium podyplomowe.

Seminarium magisterskie.

Państwowe egzaminy z języka polskiego jako obcego.

Szkolenia metodyczne (m.in. dla Instytutu Polskiego w Budapeszcie, Związku Nauczycieli w Niemczech, Fundacji „Wolność i Demokracja”).

Redaktor i autor materiałów dydaktycznych:
– redaktor serii „Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz Ty! Podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci i młodzieży na Ukrainie” (tom I – Lwów 2015, tom II – Lwów 2016, tom III – Lwów 2017; tom IV i V – w przygotowaniu);
– współautor „E-booka do nauki języka polskiego jako obcego wraz z ćwiczeniami interaktywnymi dla poziomu A”, Warszawa 2016;
– autor „Poradnika innowacyjnego nauczyciela: Tworzenie plakatu edukacyjnego na lekcjach języka polskiego”, Warszawa 2017.

Wykształcenie

doktorat, Uniwersytet Warszawski, 2010

magisterium, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 2006 – nauki polityczne

magisterium, Uniwersytet Warszawski, 2001 – filologia słowiańska

Doświadczenie międzynarodowe

Studiował w Pradze (Uniwersytet Karola). Odbył staż podoktorski w Londynie (University College London). Wykładał w Bratysławie (Uniwersytet Komeńskiego), Lipsku, Budapeszcie (ELTE), Poczdamie, Barcelonie, Wilnie, Tybindze (Uniwersytet Eberharda Karla), Glasgow, Ostrawie, Nowym Delhi, Kalkucie, Manipalu, Daegu (Kyungpook National University), Chengdu (Sichuan University), Szanghaju (SISU).

Profesor wizytujący w Department of Slavic Languages and Literatures, Uniwersytet Torontoński (2011-2014).

Doprowadził do podpisania umowy o współpracy między Wydziałem Polonistyki UW a Department of Slavic Languages and Literatures Uniwersytetu Torontońskiego.

Członek zespołu negocjującego umowę o współpracy między UW a Uniwersytetem Syczuańskim w Chengdu, dzięki któremu powołano wspólne studia łączące komponenty: polonistyczny, ekonomiczny i studiów międzynarodowych.

Bierze udział w projektach międzynarodowych, realizowanych we współpracy z Instytutem Stosunków Międzynarodowych UW i Polskim Towarzystwem Studiów Międzynarodowych – „Studia nad współczesną Polską i Europą Środkową”.

Członkostwo, pełnione funkcje

Centrum Polonicum:
– 2005/06 – pełnomocnik dyrektora ds. dydaktycznych;
– od 2012 – członek Rady Naukowej Polonicum;
– 2015/16 – pełnomocnik dyrektora ds. kursów przygotowawczych;
– od 2016 – zastępca dyrektora.

Wydział Polonistyki:
– 2015/16 oraz 2016-2020 – członek Rady Wydziału;
– od 2015 – pełnomocnik Dziekana Wydziału Polonistyki ds. organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego na wszystkich poziomach biegłości językowej.

Uniwersytet Torontoński:
– 2012-2013 – pełnił obowiązki dyrektora Programu Polskiego, Department of Slavic Languages and Literatures.

Stowarzyszenie “Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego:
– wieloletni członek Sądu Koleżeńskiego;
– od 2016 – członek Zarządu.

Członek Kanadyjskiego Stowarzyszenia Slawistów.

Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego:
– od 2006 – egzaminator (wpisany na listę przewodniczących komisji);
– od 2015 – pełnomocnik Dziekana Wydziału Polonistyki ds. organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego na wszystkich poziomach biegłości językowej.

USOS
Aktualności
Rekrutacja
Kalendarium
Wykładowcy
FAQ