• dr Piotr Kajak
  • Adiunkt
  • p.kajak@uw.edu.pl

Zainteresowania

glottodydaktyka; glottodydaktyka kulturowa; nauczanie języka polskiego jako obcego/drugiego/odziedziczonego; kultura popularna w glottodydaktyce; polska kultura popularna; subkultura hiphopowa; podejście akafanowskie.

Prowadzone zajęcia

Lektoraty języka polskiego jako obcego

Konwersatoria kulturoznawcze dla cudzoziemców: Polska kultura popularna; Kultowe filmy polskie; Polish Popular Culture for Beginners.

Specjalizacja

Wykształcenie

doktorat, Uniwersytet Warszawski, 2010

magisterium, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 2006 – nauki polityczne

magisterium, Uniwersytet Warszawski, 2001 – filologia słowiańska

Doświadczenie międzynarodowe

studiował w Pradze (Uniwersytet Karola), wykładał w Bratysławie (Uniwersytet Komeńskiego), Lipsku, Budapeszcie (ELTE), Poczdamie, Barcelonie i Wilnie. Profesor wizytujący w Department of Slavic Languages and Literatures, Uniwersytet Torontoński (2011-2014).

Członkostwo

Zespół Autorów Zadań i Egzaminatorów przy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Stowarzyszenie “Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego.

USOS
Aktualności
Rekrutacja
Kalendarium
Wykładowcy
FAQ