• mgr Katarzyna Kołak-Danyi
 • Wykładowca
 • k.kolak@uw.edu.pl

Zainteresowania

 • nauczanie języka polskiego jako obcego/ drugiego
 • glottodydaktyka
 • współczesna literatura polska
 • autobiografizm
 • sylwa współczesna
 • historia teatru
 • historia sztuki – pogranicza sztuk, interdyscyplinarność

Dydaktyka

 • lektoraty języka polskiego jako obcego
 • warsztaty tekstowe
 • warsztaty teatrologiczne

Wykształcenie

 • Studia doktoranckie, Wydział Slawistyki, Uniwersytet ELTE w Budapeszcie, 2013
 • Magisterium, filologia polska, Uniwersytet Warszawski, 2006

Doświadczenie międzynarodowe

prowadziła zajęcia dla polonistów w Neapolu (Uniwersytet „L’Orientale”) i Budapeszcie (Uniwersytet Loránda Eötvösa), lektor języka polskiego jako obcego w Katedrze Filologii Polskiej Uniwersytetu Loránda Eötvösa w Budapeszcie (2008-2012)

Publikacje

Widz własnego spektaklu, „Kwartalnik Polonicum” 2007, nr 5, s. 42-44.

Teatr ubogi według Jerzego Grotowskiego, „Kwartalnik Polonicum” 2008, nr 6, s. 61-64.

W kolorowym świecie handlu, czyli paleta barw i odcieni warszawskich bazarów, „Kwartalnik Polonicum” 2008, nr 7, s. 29-32.

Teksty i „podteksty” na internetowym kursie języka polskiego dla początkujących, w: Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego – 2, red. G. Zarzycka, G. Rudziński, Łódź 2010;

Polak, Węgier, dwa bratanki… O kanonie kultury polskiej w programie studiów polonistycznych na Węgrzech, w: Kanon kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego, red. P. Garncarek, P. Kajak, A. Zieniewicz, Warszawa 2010;

Kultura popularna a sylwa współczesna, w: Kultura popularna w nauczaniu języka polskiego jako obcego, red. P. Garncarek, P. Kajak, Warszawa 2012;

O niewidocznych korzeniach dwóch starych dębów… Z zagadnień dydaktyki kultury na studiach polonistycznych na Węgrzech, w: Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu dynamiki zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych, tom I, Lublin 2013, s. 155-170.

Obok i zamiast podręcznika. Teksty kulturowe na jpjo, w: Edukacja Międzykulturowa – Forum Glottodydaktyków, Warszawa 24 -25 marca 2012.

Csak (semmi) művészet. Hogyan olvassák a lengyelek Esterházy Pétert? (Jak Polacy (nie)czytają Esterházyego), „Barátság” 2012, nr 5, s. 7284-7287.

Tylko (nie)sztuka. Jak Polacy (nie)czytają Pétera Esterházyego, „Wiadomości Literackie” 2013, nr 7, s. 21-25.

Made (in) Poland, „Szépirodalmi Figyelő”, 2013, nr 5, s. 53-59.

Kapryśna pogoda dla polskiego dramatu, „Kwartalnik Polonicum” 2014, nr 16, s. 9-14.

Tatarak w cukrze, czyli do dawniej jadali Polacy, „Kwartalnik Polonicum” 2014, nr 17, s. 31-34.

„Pożar w burdelu” – między paryskim „Le Chat Noir” a warszawskim „Qui Pro Quo”, w: Czym kultura polska może uwieść frankofona?, red. A. Zieniewicz i A. Rabczuk, Warszawa 2015, s. 265-278.

Katarzyna Kołak, Małgorzata Malinowska, Anna Rabczuk, Dorota Zackiewicz, Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz Ty! Podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci na Ukrainie, tom I, red. P. Kajak, Lwów 2015.

Katarzyna Kołak, Małgorzata Malinowska, Anna Rabczuk, Dorota Zackiewicz, Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz Ty! Podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci na Ukrainie, tom II, red. P. Kajak, Lwów 2015.

Agnieszka Jastrzębska, Katarzyna Kołak, Małgorzata Malinowska, Dorota Zackiewicz, Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz Ty! Podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci na Ukrainie, tom III, red. P. Kajak, Lwów 2016.

USOS
Aktualności
Rekrutacja
Kalendarium
Wykładowcy
FAQ