• mgr Maria Kuc
  • Wykładowca
  • mkuc@uw.edu.pl

Zainteresowania

glottodydaktyka; językoznawstwo teoretyczne, a szczególnie: semantyka, gramatyka funkcjonalna, metodologia językoznawstwa.

Dydaktyka

  • lektoraty języka polskiego jako obcego
  • warsztaty kulturoznawcze: „Święta polskie” we współpracy z Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie
  • wykłady z gramatyki funkcjonalnej dla studentów specjalizacji glottodydaktycznej

Wykształcenie

Podyplomowe Studium Nauczania Języka Polskiego jako Obcego, Uniwersytet Warszawski, 1983 r.

magisterium, Uniwersytet Warszawski, 1980 r. – filologia angielska

magisterium, Uniwersytet Warszawski, 1977 r. – filologia polska

Doświadczenie zawodowe

Lektorka języka polskiego jako obcego w CJiKP Polonicum na Uniwersytecie Warszawskim od 1978 r.

Lektorka języka polskiego jako obcego w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego (1980-1982)

Wykładowca gramatyki funkcjonalnej na Specjalizacji Glottodydaktycznej Polonicum oraz na Podyplomowym Studium Glottodydaktycznym (2003- 2011)

Autorstwo programów i kierownictwo licznych krótkoterminowych, intensywnych kursów języka polskiego i kultury polskiej dla cudzoziemców

Doświadczenie międzynarodowe

Lektor wizytujący w School of East European and Slavonic Studies, Uniwersytet Londyński (1992 – 1996)

Lektor wizytujący w School of Foreign Languages, Uniwersytet Oksfordzki (1992 – 1996)

Członkostwo

Polskie Towarzystwo Językoznawcze

Zespół Autorów Zadań i Egzaminatorów przy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Stowarzyszenie “Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego.

USOS
Aktualności
Rekrutacja
Kalendarium
Wykładowcy
FAQ