• dr hab. Grzegorz Leszczyński, prof. UW

Wykształcenie

– magisterium filologia polska Uniwersytet warszawski 1979
– doktorat Uniwersytet Warszawski 1989
– habilitacja Uniwersytet Warszawski 2007
– tytuł profesora – wniosek 2016, w toku realizacji

Zainteresowania

literatura dla dzieci i młodzieży, kultura popularna, literatura i kultura 2. połowy XIX wieku

Członkostwo

członek honorowy Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich (członek)
International Board on Books for Young People (b. prezes Sekcji Polskiej, obecnie członek)

Nagrody

Mały Pegaz – statuetka i nagroda za popularyzację nauki i kultury – 2013
Nagroda Ikara – statuetka i nominacja do Grand Prix za popularyzację książki i kultury czytelniczej

Doświadczenie międzynarodowe

staże naukowe we Francji, USA, Ukrainie, Gruzji, Rosji i na Litwie

USOS
Aktualności
Rekrutacja
Kalendarium
Wykładowcy
FAQ