• mgr Małgorzata Malinowska
 • wykładowca
 • mmalinowska@uw.edu.pl

Wykształcenie

 • Studia doktoranckie — Wydział Polonistyki, Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum”, Uniwersytet Warszawski (w trakcie);
 • Studia magisterskie — Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski, filologia polska, specjalność: literaturoznawczo-językoznawcza; specjalizacje: nauczycielska oraz glottodydaktyka polonistyczna w Centrum „Polonicum” (2012);
 • Studia licencjackie — kulturoznawstwo w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, Uniwersytet Warszawski, specjalność: iberystyka, sekcja portugalistyczna (2012).

Zainteresowania

 • glottodydaktyka;
 • kulturoznawstwo glottodydaktyczne;
 • kultura języka polskiego;
 • metodyka nauczania języków obcych;
 • testowanie języka polskiego jako obcego;
 • kompetencja wizualna w kontekście nauczania jpjo.

Publikacje

 • „Raz, dwa trzy i po polsku mówisz ty! Podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci na Ukrainie” (tom I – Lwów 2015, tom II – Lwów 2016, tom III – Lwów 2017; tom IV i V – w przygotowaniu), red. Piotr Kajak, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego; współautorka
 • M.Malinowska, A.Wronowska, „Gry i zabawy jako narzędzie pracy na zajęciach indywidualnych z dorosłymi”, [w:] „Edukacja Międzykulturowa. Forum Glottodydaktyków”, red. Anna Rabczuk, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, 2013, s. 326 – 332;
 • M. Malinowska, A. Wronowska, „Hej ho, let’s go!” [w:] „Kwartalnik Polonicum”, nr 12, 2012, s. 61-65.

Członkostwo

 • Doktoranckie Koło Glottodydaktyki Polonistycznej;
 • Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego:
  – od 2016 – egzaminator (wpisana na listę przewodniczących komisji, 2017).

Dydaktyka

 • lektoraty języka polskiego jako obcego
 • państwowe egzaminy z języka polskiego jako obcego

Doświadczenie międzynarodowe

Warsztaty indywidualne „Techniki pracy w polsko-portugalskim tandemie językowym” z glottodydaktykiem języka portugalskiego jako obcego w czasie pobytu na stypendium w ramach Programu Erasmus na Universidade do Porto (2011)

USOS
Aktualności
Rekrutacja
Kalendarium
Wykładowcy
FAQ