• dr Anna Mazanek
  • starszy wykładowca
  • a.mazanek@uw.edu.pl

Zainteresowania

poezja; historia literatury polskiej w kontekście europejskim; glottodydaktyka; glottodydaktyka kulturowa; nauczanie języka polskiego jako obcego; frazeologia języka polskiego i włoskiego

Prowadzone zajęcia

Lektoraty języka polskiego jako obcego

Wykłady:

  • Współczesna literatura polska
  • Kobieta w kulturze polskiej dawniej i dziś
  • Spotkania literackie i językowe

Konwersatoria o różnych aspektach poezji polskiej XX wieku

Wykład o recepcji historii literatury polskiej na świecie

Wykształcenie

doktorat, Uniwersytet Warszawski, 1978

magisterium, Uniwersytet Warszawski, 1971 – filologia polska

Doświadczenie międzynarodowe

lektorka języka polskiego na Uniwersytecie we Florencji (1978-1980)

i na Uniwersytecie “La Sapienza” w Rzymie (1985 – 1990)

USOS
Aktualności
Rekrutacja
Kalendarium
Wykładowcy
FAQ