• mgr Paulina Potasińska
  • wykładowca
  • p.potasinska@uw.edu.pl

ZAINTERESOWANIA

Polska literatura i kultura XX i XXI wieku;
Autobiografizm;
Zastosowanie narzędzi geopoetyki do analizy tekstów literackich;
Badania nad pamięcią;
Topika Warszawy;
Funkcjonowanie środowisk artystycznych w PRL-u;
Studencki ruch teatralny;
Glottodydaktyka;
Glottodydaktyka kulturowa;
Kultura języka polskiego.

WYKSZTAŁCENIE

Filologia polska na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego – studia doktoranckie (2016);
„Glottodydaktyka Polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego” – studia podyplomowe na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (2012);
Filologia polska (specjalność literaturoznawczo-językoznawcza; specjalizacja edytorsko-wydawnicza) na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego – jednolite studia magisterskie (2010).

DOŚWIADCZENIE

Wykładowca w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” na Uniwersytecie Warszawskim (od 2015);
Lektorka języka polskiego jako obcego w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” na Uniwersytecie Warszawskim (od 2011);
Lektorka języka polskiego jako obcego w Instytucie Kształcenia Obcokrajowców (IKO) w Warszawie (2010-2015).

PUBLIKACJE

Monografia
P. Potasińska, Kult, mit i kompleks. Figury autokreacji w twórczości Leopolda Tyrmanda, Marka Hłaski i Tadeusza Konwickiego, Warszawa 2015.

Rozdziały w monografiach
P. Potasińska, Warszawa jako „miejsce autobiograficzne”. Zastosowanie narzędzi geopoetyki do analizy dokumentów osobistych [w:] Wyjść poza tekst. Literatura wobec tradycji i rzeczywistości, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, red. Szymon Piotr Kukulak, Józef Olejniczak, Katowice 2016, s. 177-193.
P. Potasińska, „Kapować nie wolno, odegrać się wolno, czyli warszawski kodeks honorowy jako motyw literacki [w:] Opowiedzieć (sobie) Polskę. Literackie ślady cezur 1918, 1945, 1989 w szkicach warsztatowych na temat (i obok tematu), Dom Wydawniczy ELIPSA, red. Hanna Gosk, Piotr Sadzik, Warszawa 2016, s. 104-119.
P. Potasińska, Warszawskie lwy J. Abramowa-Newerlego. O wpływie miasta na autokreację bohatera [w:] Ścieżkami Pisarzy. Tom 2: Miasto jako przestrzeń twórców, Kraków 2015.
P. Potasińska, Mit chłopaka ze złej dzielnicy (Grzesiuk, Hłasko, Stasiuk) [w:] Mapy świata, mapy ciała. Geografia i cielesność w literaturze, red. A. Jastrzębska, Kraków 2014, s. 299-316.
P. Potasińska, Przekłamania w autobiografii. „Prawdziwe zmyślenie” i „łże-dziennik” (Hłasko i Konwicki) [w:] Strony autobiografizmu, red. M. Pieczara, R. Słodczyk, A. Witkowska, Warszawa 2012, s. 138-145.
P. Potasińska, „Walczyć z systemem bronią życiowego detalu”. O praktykach kompensacyjnych w Dzienniku 1954 L. Tyrmanda [w:] Literatura czasów PRL-u o PRL-u, red. M. Karwala, B. Serwatka, Kraków 2011, s. 117-126.

Artykuły w czasopismach
P. Potasińska, Warszawskie trajektorie „Panienki z Kępy” i „Starszego Pana B”, „Temidum”, Nr 2 (89), lipiec 2017, s. 82-83.
P. Potasińska, „Chłopaki ze złych dzielnic, młodzież z dobrych domów”. Miasto jako „miejsce autobiograficzne” w narracjach o dorastaniu w dwudziestowiecznej Warszawie, „Kwartalnik Polonicum”, Nr 24, kwiecień 2017, s. 60-64.

CZŁONKOSTWO

Egzaminator Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego

USOS
Aktualności
Rekrutacja
Kalendarium
Wykładowcy
FAQ