• mgr Paulina Potasińska
  • wykładowca
  • p.potasinska@uw.edu.pl

ZAINTERESOWANIA

Autobiografizm;

Zastosowanie narzędzi geopoetyki do analizy tekstów literackich;

Badania nad pamięcią;

Topika Warszawy;

Funkcjonowanie środowisk artystycznych w PRL-u;

Studencki ruch teatralny;

Glottodydaktyka;

Glottodydaktyka kulturowa;

Kultura języka polskiego.

WYKSZTAŁCENIE

„Glottodydaktyka Polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego” – studium podyplomowe na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego ukończone z wynikiem celującym (2012 r.);

Filologia polska na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego – studia doktoranckie (od 2010 r.);

Filologia polska (specjalność literaturoznawczo-językoznawcza; specjalizacja edytorsko-wydawnicza) na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego – jednolite studia magisterskie ukończone z wyróżnieniem (2010 r.).

DOŚWIADCZENIE

Lektorka języka polskiego jako obcego w Centrum języka polskiego i kultury polskiej dla cudzoziemców „Polonicum” na Uniwersytecie Warszawskim (od 2011 r.);

Lektorka języka polskiego jako obcego w Instytucie Kształcenia Obcokrajowców (IKO) w Warszawie (od 2010 do 2015 r.).

PUBLIKACJE

Potasińska, Kult, mit i kompleks. Figury autokreacji w twórczości Leopolda Tyrmanda, Marka Hłaski i Tadeusza Konwickiego, Warszawa 2015

Potasińska, Warszawskie lwy J. Abramowa-Newerlego. O wpływie miasta na autokreację bohatera [w:] Ścieżkami Pisarzy. Tom 2: Miasto jako przestrzeń twórców, Kraków 2015.

Potasińska, Mit chłopaka ze złej dzielnicy (Grzesiuk, Hłasko, Stasiuk) [w:] Mapy świata, mapy ciała. Geografia i cielesność w literaturze, red. A. Jastrzębska, Kraków 2014, s. 299-316.

Potasińska, Przekłamania w autobiografii. „Prawdziwe zmyślenie” i „łże-dziennik” (Hłasko i Konwicki) [w:] Strony autobiografizmu, red. M. Pieczara, R. Słodczyk, A. Witkowska, Warszawa 2012, s. 138-145.

Potasińska, „Walczyć z systemem bronią życiowego detalu”. O praktykach kompensacyjnych w Dzienniku 1954 L. Tyrmanda [w:] Literatura czasów PRL-u o PRL-u, red. M. Karwala, B. Serwatka, Kraków 2011, s. 117-126.

 

 

USOS
Aktualności
Rekrutacja
Kalendarium
Wykładowcy
FAQ