• dr Anna Rabczuk
 • adiunkt
 • anna.rabczuk@uw.edu.pl

Zainteresowania

glottodydaktyka, glottodydaktyka kulturowa, socjolingwistyka, grzeczność językowa, polski slang, metodyka nauczania języka polskiego i kultury polskiej.

Prowadzone zajęcia

Lektoraty języka polskiego jako obcego

Warsztaty kulturoznawcze dla cudzoziemców: Konwersacje – inspiracje.

Specjalizacja: metodyka nauczania kultury polskiej.

Wykształcenie

 • doktorat, Uniwersytet Warszawski, 2013 – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa
 • magisterium, Uniwersytet Warszawski, 2007 – filologia polska
 • magisterium, Uniwersytet Warszawski, 2006 – kulturoznawstwo – wiedza o kulturze

Doświadczenie międzynarodowe

Wykładała w Niemczech (Potsdam Universität i Johannes Gutenberg-Universität w Moguncji), Szkocji (University of Glasgow) i Drohobyczu (Ukraina), współpraca z Francją (Sorbona w Paryżu) i Hiszpanią (Language in Media, University of Extremadura, Caceres). Wykładała na Uniwersytecie Islandzkim w Rejkiawiku – Háskóli Íslands. Prowadziła zajęcia na letnim Kolegium Polsko-Austriackim (2015) działającym przy współpracy Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Wiedeńskiego. Brała udział w projektach: „Twin Project” i „Polen und Deutschland – so nahe und so fern – Vermittlung der kulturellen Unterschiede im Sprachunterricht” (Uniwersytet Warszawski i Potsdam Universität). Udział w chorwcko-brytyjsko-niemiecko-włoskim projekcie Creative Thinking. In Literacy & Language Skills.

Członkostwo

Autorka zadań i egzaminatorka Certyfikacji Biegłości Językowej UW.
Członkini kolegium redakcyjnego Kwartalnika Polonicum.

 

Wybrane publikacje

 • Anna Rabczuk, Katarzyna Kuś, Od zmierzchu do świtu – nietarantinowska frazeologia, „Kwartalnik POLONICUM”, 2009, nr 8, ISSN–1895–8427.
 • Anna Rabczuk, Katarzyna Kuś, Nie tylko dla orłów – homo-animal w języku i kulturze, „Kwartalnik POLONICUM”, 2009, nr 9, ISSN-1895–8427.
 • Anna Rabczuk, „Podbić serce i oko, zdobyć kobietę i pół Europy”. Mówimy o miłości po polsku, Teksty i Podteksty w Nauczaniu JPJO – 2, pod red. G. Zarzyckiej i G. Rudzińskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
 • Anna, Rabczuk, Katarzyna Kuś, Tolerancyjny, wykształcony, inteligentny – kanon kultury polskiej w socjoznawstwie, Kanon kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego, pod red. P. Garncarka, P. Kajaka, A. Zieniewicza, Warszawa 2010.
 • Anna Rabczuk, Katarzyna Kuś, „Twardym trza być, a nie mientkim” – charakter to szlachetna materia, nastrój to pogoda – metafory pojęciowe, „Kwartalnik POLONICUM”, 2010, nr 10, ISSN-1895–8427.
 • Anna Rabczuk, Katarzyna Kuś, Czy na kuroniówce przechadzałeś się po domu w stroju Ewy? – rzecz o eponimach, „Kwartalnik POLONICUM”, 2011, nr 11, ISSN-1895–8427.
 • Anna Rabczuk, „Elo ziom!”, a może „Dzień dobry Panu”? – grzeczność w procesie glottodydaktycznym, Kultura popularna w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Materiały z konferencji naukowej”, pod red. P. Garncarka i P. Kajaka, Warszawa 2012.
 • Anna Rabczuk „Czy język polski jest naprawdę najtrudniejszym językiem do opanowania?”, „Sekrety Nauki”, Nr 4 (7), Maj-Czerwiec 2012.
 • Anna Rabczuk, Katarzyna Kuś Felicjan zakopał skarb wraz z żoną i małym synkiem – o pewnego rodzaju błędach logicznych w wypowiedzi, „Kwartalnik POLONICUM”, 2012, nr 12, ISSN-1895–8427.
 • Anna Rabczuk, „… co ślina na język przyniesie” – techniki konwersacyjne w procesie glottodydaktycznym, Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu dynamiki zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych, red. Mazur i in., t.2., Lublin 2013.
 • Anna Rabczuk, Joanna Prędota, W dobrym tonie – wykorzystanie piosenek w JPJO, Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu dynamiki zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych, red. Mazur i in., t.2., Lublin 2013.
 • Katarzyna Kuś, Anna Rabczuk, Wyspa, na której wszystko się wyjaśnia… – projekt utopii na zajęciach języka polskiego jako obcego, Metoda projektów w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Od teorii do praktyki, seria: Thematicon 20, tom pod red. Ksymeny Filipowicz-Tokarskiej, Collegium Polonicum & Logos Verlag Berlin GmbH 2013.
 • Anna Rabczuk, Chodź opowiem Ci bajeczkę – obrazowe przedstawienie funkcji przypadków, Edukacja międzykulturowa. Forum Glottodydaktyczne. Materiały z Konferencji Naukowej, red. A. Rabczuk, Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM, Warszawa 2013.
 • Wstęp do i redakcja tomu pokonferencyjnego: Edukacja międzykulturowa. Forum Glottodydaktyczne. Materiały z Konferencji Naukowej, red. A. Rabczuk, Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM, Warszawa 2013, 493 s. Adres URI (identyfikator) w Repozytorium Centrum Otwartej Nauki: https://depot.ceon.pl/handle/123456789/2626
 • Anna Rabczuk, Katarzyna Kuś, Babciu, dlaczego masz takie wielkie zęby? Żeby cię zjeść! Kilka uwag o wyrażaniu celu i przyczyny w języku polskim, „Kwartalnik POLONICUM”, 2013, nr 13, ISSN-1895–8427.
 • Katarzyna Kuś, Anna Rabczuk, „Lecz choćby przyszło tysiąc atletów i każdy zjadłby tysiąc kotletów (…), to nie udźwigną, taki to ciężar”. Kilka uwag o zdaniach wyrażających przyzwolenie, „Kwartalnik POLONICUM”, 2013, nr 14, ISSN-1895–8427.
 • Anna Rabczuk, Katarzyna Kuś, Rozwijanie kompetencji semantycznej i leksykalnej za pomocą narzędzi dostępnych w Internecie [w:] „Glottodydaktyka wobec wielokulturowości“ red. E. Kaczmarska, A. Zieniewicz, 2014, Warszawa, s. 39-51.
 • Anna Rabczuk,«Dire ce qui passe par la tête…» Techniques de conversation dans la didactique des langues étrangères, w: Enseigner et apprendre le polonais langue étrangères sous la redaction de Leszek Kolankiewicz et d’Andrzej Zieniewicz, entre de la Civilisation Polonaise Iniversite Paris-Sorbonne, Centrum Polonicum UW 2014, s. 112–126.
 • Anna Rabczuk, Katarzyna Kuś, Pin i zielonykilka uwag o kolorach w nauczaniu języka polskiego jako obcego, „Kwartalnik POLONICUM”, 2014, nr 15, ISSN-1895–8427, s. 30-39.
 • Katarzyna Kuś, Anna Rabczuk, Chyba ci się w głowie przewraca – czasowniki epistemiczne w nauczaniu języka polskiego jako obcego, „Kwartalnik POLONICUM”, 2014, nr 16, ISSN-1895–8427, s. 23-30.
 • Anna Rabczuk, Katarzyna Kuś, Na miejsca! Gotowi?! Start! – metafory sportowe w nauczaniu języka polskiego, „Kwartalnik POLONICUM”, 2014, nr 17, ISSN-1895–8427, s. 24-31.
 • Katarzyna Kuś, Anna RabczukAle zonk! Wokół kategorii błędu, pomyłki i nieporozumienia, „Kwartalnik POLONICUM”, 2015, nr 18, ISSN-1895–8427, s. 13-22.
 • Anna Rabczuk„Mówić”… jak to łatwo powiedzieć! – techniki konwersacyjne w praktyce glottodydaktycznej, „Kwartalnik POLONICUM”, 2015, nr 19, ISSN-1895–8427, s. 41-52.
 • Redakcja tomu: Czym kultura Polska może uwieść frankofona?, red. A. Zieniewicz i A. Rabczuk, Warszawa 2015.
 • Anna Rabczuk, Katarzyna Kuś, Francja elegancja – modnie po polsku, [w:] Czym kultura Polska może uwieść frankofona?, red. A. Zieniewicz i A. Rabczuk, Warszawa 2015, s. 223-239.
 • Katarzyna Kołak, Małgorzata Malinowska, Anna Rabczuk, Dorota Zackiewicz, Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz Ty! Podręcznik do nauki języka polskiego dzieci na Ukrainie, t.1, Lwów 2015.
 • Katarzyna Kołak, Małgorzata Malinowska, Anna Rabczuk, Dorota Zackiewicz, Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz Ty! Podręcznik do nauki języka polskiego dzieci na Ukrainie, t.2, Lwów 2015.
 • Anna Rabczuk, Katarzyna Kuś, „Pogoda jest obrzydliwa, dzieci chorują, a szef się na mnie wyżywa”, czyli o tym, jak narzekać po polsku, „Kwartalnik POLONICUM”, 2015, nr 20, ISSN-1895–8427, s. 26-34.
 • Anna Rabczuk, Katarzyna Kuś, „I jeszcze jeden i jeszcze raz!” – z okazji jubileuszu kilka słów o zabawie i świętowaniu po polsku, „Kwartalnik POLONICUM”, 2016, nr 21, ISSN-1895–8427, s. 36-45.
 • Anna RabczukProszę – tak wiele znaczy. O grzeczności językowej w nauczaniu języka polskiego jako obcego, [w:] Slavistica docenta. Starptautiskas zinātniskas konferences slāvu valodas kā svešvalodas: mācību un eksaminācijas aktuālās problēmas, red. Jeļena Marčenko i in., Rīga, Latvijas Universitāte, 2015.

USOS
Aktualności
Rekrutacja
Kalendarium
Wykładowcy
FAQ