• dr Anna Rabczuk
 • adiunkt
 • anna.rabczuk@uw.edu.pl

Zainteresowania

 • glottodydaktyka
 • glottodydaktyka kulturowa
 • socjolingwistyka
 • grzeczność językowa
 • polski slang młodzieżowy
 • kompetencja interkulturowa
 • metodyka nauczania języka polskiego i kultury polskiej

Dydaktyka

 • Lektoraty języka polskiego jako obcego (wszystkie poziomy zaawansowania)
 • Warsztaty kulturoznawcze dla cudzoziemców: Konwersacje – inspiracje
 • Specjalizacja: metodyka nauczania kultury polskiej
 • Warsztaty rozwijające kompetencję interkulturową dla studentów i nauczycieli
 • Polski slang młodzieżowy.

FUNKCJE

 • Kierownik Studium Podyplomowego „Glottodydaktyka Polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego” na Uniwersytecie Warszawskim (2015/16)
 • Koordynator języka polskiego na Wydziale Slawistyki Uniwersytetu Torontońskiego (od 2016).

PROJEKTY DYDAKTYCZNE

 • Autorskie warsztaty dla nauczycieli języków słowiańskich w Niemczech; projekt: „Polen und Deutschland – So nahe und so fern – Vermittlung der kulturellen Unterschiede Im Sprachunterricht”. Teil 1.
 • Kierownik i autorka zadań w projekcie: E-test poziomujący (Fundusz Innowacji Dydaktycznych UW) 2015.
 • Autorka zadań: Creative Thinking. In Literacy & Language Skills, 2015: http://www.creativethinkingproject.eu/best_practice/BPmanual_UK.pdf.
 • Kierownik projektu i współautorka książki i ćwiczeń: E-book do nauki języka polskiego jako obcego wraz z ćwiczeniami interaktywnymi (Fundusz Innowacji Dydaktycznych UW) 2016.
 • Kierownik projektu i prezenterka treści: Filmy edukacyjne do nauki języka polskiego jako obcego na platformie Youtube, Polski z Anią // Polish with Ania (Fundusz Innowacji Dydaktycznych UW) 2016. https://www.youtube.com/channel/UCOJ8InFS6bdCVzsZKIdmK4w
 • Współtwórczyni i wykonawczyni projektu: „Polen & Deutschland so nahe und so fern. Zwillingsprojekt: Universität Potsdam & Universität Warschau. Teil 2. Warsztaty służące rozwijaniu kompetencji kulturowej uczących (się) języka polskiego jako obcego: “Polen und Deutschland – So nahe und so fern. Teil 2: Fenster und Spiegel – Entwicklung der interkulturellen Kompetenz im Fremdsprachenunterricht, Uniwersytet Poczdamski, 2017.

 

 

Wykształcenie

 • Doktorat, Uniwersytet Warszawski, 2013 – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa
 • Magisterium, Uniwersytet Warszawski, 2007 – filologia polska
 • Magisterium, Uniwersytet Warszawski, 2006 – kulturoznawstwo – wiedza o kulturze
 • Licencjat, Uniwersytet Warszawski, 2005 – filologia polska

Doświadczenie międzynarodowe

Wykładała w Niemczech (Potsdam Universität i Johannes Gutenberg-Universität w Moguncji), Szkocji (University of Glasgow) i Ukrainie (Drohobycz), współpracowała z Francją (Sorbona w Paryżu) i Hiszpanią (Language in Media, University of Extremadura, Caceres). Wykładała na Uniwersytecie Islandzkim w Reykjaviku – Háskóli Íslands (2015/16), gdzie zapoczątkowała nauczanie języka polskiego jako obcego. Prowadziła zajęcia na letnim Kolegium Polsko-Austriackim (2015) działającym przy współpracy Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Wiedeńskiego. Brała udział w projektach: „Twin Project” i „Polen und Deutschland – so nahe und so fern – Vermittlung der kulturellen Unterschiede im Sprachunterricht – Teil 1 und 2″ (Uniwersytet Warszawski i Potsdam Universität). Brała udział w chorwcko-brytyjsko-niemiecko-włoskim projekcie Creative Thinking. In Literacy & Language Skills. Od roku 2016 pracuje jako profesor wizytująca na Uniwersytecie Torontońskim.

Członkostwo

 • Autorka zadań i egzaminatorka Certyfikacji Biegłości Językowej UW.
 • Członkini kolegium redakcyjnego Kwartalnika Polonicum.
 • Członkini Pracowni Glottodydaktyki Kulturowej.
 • Członkini North American Association of Teachers of Polish Language.
 • Członkini Kanadyjskiego Stowarzyszenia Slawistów.
 • Członkini komitetu naukowego EDiLiC Education and Cultural and Linguistic Diversity Association Congress, Openness towards Languages and Pluralistic Approaches in the Context of Developing Learners’ Competences, Warszawa 2017.

Wybrane publikacje

Książki:

 • Redakcja tomu: Edukacja międzykulturowa. Forum Glottodydaktyczne. Materiały z Konferencji Naukowej, red. A. Rabczuk, Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM, Warszawa 2013, 493 s. Adres URI (identyfikator) w Repozytorium Centrum Otwartej Nauki: https://depot.ceon.pl/handle/123456789/2626
 • Redakcja tomu: Czym kultura Polska może uwieść frankofona?, red. A. Zieniewicz i A. Rabczuk, Warszawa 2015.
 • Katarzyna Kołak, Małgorzata Malinowska, Anna Rabczuk, Dorota Zackiewicz, Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz Ty! Podręcznik do nauki języka polskiego dzieci na Ukrainie, t.1, Lwów 2015.
 • Katarzyna Kołak, Małgorzata Malinowska, Anna Rabczuk, Dorota Zackiewicz, Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz Ty! Podręcznik do nauki języka polskiego dzieci na Ukrainie, t.2, Lwów 2015.
 • Piotr Garcarek, Anna Rabczuk, Magdalena Stasieczek-Górna, Aleksandra Święcka, Natalia Yaumen, A to polski właśnie. Podręcznik do nauki języka polskiego dla młodzieży polskiej na Wschodzie, t.1, Warszawa 2017.
 • Piotr Garcarek, Anna Rabczuk, Magdalena Stasieczek-Górna, Aleksandra Święcka, Natalia Yaumen, A to polski właśnie. Podręcznik do nauki języka polskiego dla młodzieży polskiej na Wschodzie, t.2, Warszawa 2017.

Artykuły:

 • Anna Rabczuk, Katarzyna Kuś, Od zmierzchu do świtu – nietarantinowska frazeologia, „Kwartalnik POLONICUM”, 2009, nr 8, ISSN–1895–8427.
 • Anna Rabczuk, Katarzyna Kuś, Nie tylko dla orłów – homo-animal w języku i kulturze, „Kwartalnik POLONICUM”, 2009, nr 9, ISSN-1895–8427.
 • Anna Rabczuk, „Podbić serce i oko, zdobyć kobietę i pół Europy”. Mówimy o miłości po polsku, Teksty i Podteksty w Nauczaniu JPJO – 2, pod red. G. Zarzyckiej i G. Rudzińskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
 • Anna, Rabczuk, Katarzyna Kuś, Tolerancyjny, wykształcony, inteligentny – kanon kultury polskiej w socjoznawstwie, Kanon kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego, pod red. P. Garncarka, P. Kajaka, A. Zieniewicza, Warszawa 2010.
 • Anna Rabczuk, Katarzyna Kuś, „Twardym trza być, a nie mientkim” – charakter to szlachetna materia, nastrój to pogoda – metafory pojęciowe, „Kwartalnik POLONICUM”, 2010, nr 10, ISSN-1895–8427.
 • Anna Rabczuk, Katarzyna Kuś, Czy na kuroniówce przechadzałeś się po domu w stroju Ewy? – rzecz o eponimach, „Kwartalnik POLONICUM”, 2011, nr 11, ISSN-1895–8427.
 • Anna Rabczuk, „Elo ziom!”, a może „Dzień dobry Panu”? – grzeczność w procesie glottodydaktycznym, Kultura popularna w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Materiały z konferencji naukowej”, pod red. P. Garncarka i P. Kajaka, Warszawa 2012.
 • Anna Rabczuk „Czy język polski jest naprawdę najtrudniejszym językiem do opanowania?”, „Sekrety Nauki”, Nr 4 (7), Maj-Czerwiec 2012.
 • Anna Rabczuk, Katarzyna Kuś, Felicjan zakopał skarb wraz z żoną i małym synkiem – o pewnego rodzaju błędach logicznych w wypowiedzi, „Kwartalnik POLONICUM”, 2012, nr 12, ISSN-1895–8427.
 • Anna Rabczuk, „… co ślina na język przyniesie” – techniki konwersacyjne w procesie glottodydaktycznym, Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu dynamiki zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych, red. J. Mazur i in., t.2., Lublin 2013.
 • Anna Rabczuk, Joanna Prędota, W dobrym tonie – wykorzystanie piosenek w JPJO, Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu dynamiki zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych, red. J. Mazur i in., t.2., Lublin 2013.
 • Katarzyna Kuś, Anna Rabczuk, Wyspa, na której wszystko się wyjaśnia… – projekt utopii na zajęciach języka polskiego jako obcego, Metoda projektów w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Od teorii do praktyki, seria: Thematicon 20, tom pod red. Ksymeny Filipowicz-Tokarskiej, Collegium Polonicum & Logos Verlag Berlin GmbH 2013.
 • Anna Rabczuk, Chodź opowiem Ci bajeczkę – obrazowe przedstawienie funkcji przypadków, Edukacja międzykulturowa. Forum Glottodydaktyczne. Materiały z Konferencji Naukowej, red. A. Rabczuk, Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM, Warszawa 2013.
 • Wstęp do tomu: Edukacja międzykulturowa. Forum Glottodydaktyczne. Materiały z Konferencji Naukowej, red. A. Rabczuk, Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM, Warszawa 2013, 493 s. Adres URI (identyfikator) w Repozytorium Centrum Otwartej Nauki: https://depot.ceon.pl/handle/123456789/2626
 • Anna Rabczuk, Katarzyna Kuś, Babciu, dlaczego masz takie wielkie zęby? Żeby cię zjeść! Kilka uwag o wyrażaniu celu i przyczyny w języku polskim, „Kwartalnik POLONICUM”, 2013, nr 13, ISSN-1895–8427.
 • Katarzyna Kuś, Anna Rabczuk, „Lecz choćby przyszło tysiąc atletów i każdy zjadłby tysiąc kotletów (…), to nie udźwigną, taki to ciężar”. Kilka uwag o zdaniach wyrażających przyzwolenie, „Kwartalnik POLONICUM”, 2013, nr 14, ISSN-1895–8427.
 • Anna Rabczuk, Katarzyna Kuś, Rozwijanie kompetencji semantycznej i leksykalnej za pomocą narzędzi dostępnych w Internecie [w:] „Glottodydaktyka wobec wielokulturowości“ red. E. Kaczmarska, A. Zieniewicz, 2014, Warszawa, s. 39-51.
 • Anna Rabczuk,«Dire ce qui passe par la tête…» Techniques de conversation dans la didactique des langues étrangères, w: Enseigner et apprendre le polonais langue étrangères sous la redaction de Leszek Kolankiewicz et d’Andrzej Zieniewicz, entre de la Civilisation Polonaise Iniversite Paris-Sorbonne, Centrum Polonicum UW 2014, s. 112–126.
 • Anna Rabczuk, Katarzyna Kuś, Pin i zielonykilka uwag o kolorach w nauczaniu języka polskiego jako obcego, „Kwartalnik POLONICUM”, 2014, nr 15, ISSN-1895–8427, s. 30-39.
 • Katarzyna Kuś, Anna Rabczuk, Chyba ci się w głowie przewraca – czasowniki epistemiczne w nauczaniu języka polskiego jako obcego, „Kwartalnik POLONICUM”, 2014, nr 16, ISSN-1895–8427, s. 23-30.
 • Anna Rabczuk, Katarzyna Kuś, Na miejsca! Gotowi?! Start! – metafory sportowe w nauczaniu języka polskiego, „Kwartalnik POLONICUM”, 2014, nr 17, ISSN-1895–8427, s. 24-31.
 • Katarzyna Kuś, Anna Rabczuk, Ale zonk! Wokół kategorii błędu, pomyłki i nieporozumienia, „Kwartalnik POLONICUM”, 2015, nr 18, ISSN-1895–8427, s. 13-22.
 • Anna Rabczuk, „Mówić”… jak to łatwo powiedzieć! – techniki konwersacyjne w praktyce glottodydaktycznej, „Kwartalnik POLONICUM”, 2015, nr 19, ISSN-1895–8427, s. 41-52.
 • Anna Rabczuk, Katarzyna Kuś, Pogoda jest obrzydliwa, dzieci chorują, a szef się na mnie wyżywa”, czyli o tym, jak narzekać po polsku, „Kwartalnik POLONICUM”, 2015, nr 20, ISSN-1895–8427, s. 26-34.
 • Anna Rabczuk, Katarzyna Kuś, Francja elegancja – modnie po polsku, [w:] Czym kultura Polska może uwieść frankofona?, red. A. Zieniewicz i A. Rabczuk, Warszawa 2015, s. 223-239.
 • Anna Rabczuk, Proszę – tak wiele znaczy. O grzeczności językowej w nauczaniu języka polskiego jako obcego, [w:] Slavistica docenta. Starptautiskas zinātniskas konferences slāvu valodas kā svešvalodas: mācību un eksaminācijas aktuālās problēmas, red. Jeļena Marčenko i in.Rīga, Latvijas Universitāte, 2015, s. 74-87.
 • Anna Rabczuk, Jak całować polskim kobietom ręce?” Analiza i interpretacja wyników badań na temat polskiej grzeczności językowej cudzoziemców, [w:]”Język polski i polonistyka w Europie Wschodniej. Przyszłość i współczesność. Praca zbiorowa z okazji dziesięciolecia Katedry Filologii Polskiej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki”, Kijów 2015, s. 499 – 514.
 • Anna Rabczuk, Katarzyna Kuś, „I jeszcze jeden i jeszcze raz!” – z okazji jubileuszu kilka słów o zabawie i świętowaniu po polsku, „Kwartalnik POLONICUM”, 2016, nr 21, ISSN-1895–8427, s. 36-45.
 • Anna Rabczuk, Okna i lustra – jak rozwijać kompetencję interkulturową uczących (się) języka polskiego jako, „Kwartalnik POLONICUM”, 2016, nr 22, ISSN-1895–8427, s. 18-29.
 • Anna Rabczuk Polska grzeczność językowa w praktyce glottodydaktycznej. Wybrane aspekty, „Kwartalnik POLONICUM”, 2017, nr 24, ISSN-1895–8427, s. 15-24.

 

USOS
Aktualności
Rekrutacja
Kalendarium
Wykładowcy
FAQ