• mgr Agnieszka Wronowska
  • Wykładowca
  • agwronowska@uw.edu.pl

Wykształcenie

  • Studia doktoranckie: Wydział Polonistyki, Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum”, Uniwersytet Warszawski.
  • Studia magisterskie: Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski, filologia polska, specjalność: literaturoznawczo-językoznawcza; specjalizacje: nauczycielska, glottodydaktyka polonistyczna w Centrum „Polonicum”.

Doświadczenie

  • Wykładowca w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum”, Uniwersytet Warszawski (od 2017 r.).
  • Lektorka języka polskiego jako obcego w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum”, Uniwersytet Warszawski (od 2010).
  • Nauczycielka języka polskiego w Międzynarodowej Szkole Europejskiej w Warszawie (od 2014 r.).

Zainteresowania

nowe technologie w nauczaniu języków obcych

nauczanie dzieci języka polskiego jako obcego

nauczanie języka polskiego jako ojczystego

Publikacje

  • Nauczanie dzieci 6-8-letnich języka polskiego jako obcego w: Z problematyki kształcenia językowego, pod red. Elżbiety Awramiuk, Białystok 2016, s. 135-145.
  • Grafika, hasło, slogan na lekcji języka polskiego, „Kwartalnik Polonicum” nr 19, 2015, s. 10-16.
  • z Małgorzatą Malinowską, Gry i zabawy jako narzędzie pracy na zajęciach indywidualnych z dorosłymi w: Edukacja międzykulturowa. Forum Glottodydaktyczne – materiały z konferencji, pod red. Anny Rabczuk, Warszawa 2013, s. 326-332.

z Małgorzatą Malinowską, Hej ho, let’s go!, ” Kwartalnik Polonicum” nr 12, 2012, s. 61-65.

Członkostwo

USOS
Aktualności
Rekrutacja
Kalendarium
Wykładowcy
FAQ