• dr Justyna Zych
 • Adiunkt
 • j.zych@uw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

 • literatura i kultura polska oraz francuska XX i XXI wieku,
 • zagadnienie inności kulturowej,
 • teoria literatury,
 • psychoanaliza w badaniach literackich,
 • topika Warszawy,
 • glottodydaktyka kulturowa,
 • metodyka nauczania języków obcych,
 • kultura języka polskiego

 

Dydaktyka

 • lektoraty języka polskiego jako obcego na wszystkich poziomach zaawansowania (A0–C2),
 • wykłady i konwersatoria w języku polskim i angielskim poświęcone kulturze i literaturze polskiej, m. in. Essentials of Contemporary Polish Culture, Highlights of Polish Culture, Cultural Portrait of Warsaw, Intro to Polish Literature, Warszawa we współczesnej literaturze polskiej,
 • kurs online Contemporary Polish Culture in a Nutshell,
 • wykłady z metodyki nauczania języka polskiego jako obcego oraz kultury polskiej dla słuchaczy studiów podyplomowych „Glottodydaktyka polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego”

Wykształcenie

 •  Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa – Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii, Instytut Romanistyki, 2014
 • Magister filologii polskiej w ramach MISH-u (Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych) – Uniwersytet Warszawski, 2008
 • Magister filologii romańskiej w ramach MISH-u (Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych) – Uniwersytet Warszawski, 2007

Stypendia, staże i programy zagraniczne

 • Staż na University of Glasgow w Szkocji – marzec 2018 r.,
 • Wykłady gościnne w Instytucie Polskim w Sankt Petersburgu w Rosji – grudzień 2017 r.,
 • Staż na University of Reykjavik w Islandii – listopad 2017 r.,
 • Visiting Scholar Program w Kyungpook National University w Daegu w Korei Południowej – czerwiec – lipiec 2017 r.,
 • Staż na Universität Tübingen w Niemczech – maj 2017 r.,
 • Staż na Università degli Studi di Milano – maj 2017 r.,
 • Youth Leadership Program na Sichuan University w Chengdu w Chinach – marzec 2017 r.,
 • Kolegium Polsko-Austriackie w Poznaniu – wrzesień 2016 r.,
 • Visiting Professor w Department of Slavic Languages and Literatures na University of Toronto – od września 2014 r. do maja 2016 r.,
 • Organizacja egzaminu certyfikatowego z języka polskiego w Brześciu na Białorusi – maj 2014 r.,
 • Grant na kwerendę w bibliotekach w Paryżu – czerwiec 2013 r. i wrzesień 2011 r.,
 • Staż na Uniwersytecie Eötvos Loránd Tudományegyetem w Budapeszcie – kwiecień 2013 r.,
 • Staż na Université Libre de Bruxelles – kwiecień 2012 r. i luty 2011 r.,
 • Stypendium badawcze na Université de Genève – 2009 r.,
 • Studia na Université Paris IV-Sorbonne w ramach programu Socrates-Erasmus – 2006 r.

Członkostwo i pełnione funkcje

 •  Egzaminatorka powołana przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
 • Autorka i weryfikatorka zadań na państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego,
 • Członkini Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego,
 • Członkini Canadian Association of Slavists.

Na Uniwersytecie Warszawskim:

 • Koordynatorka ds. rozwoju i współpracy międzynarodowej w Centrum Polonicum,
 • Członkini Wydziałowego Zespołu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Polonistyki UW w kadencji 2016–2020,
 • Koordynatorka kursu „Transformation in Poland after 1989”,
 • Członkini zespołu przygotowującego egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Warszawskim.

USOS
Aktualności
Rekrutacja
Kalendarium
Wykładowcy
FAQ