• dr Justyna Zych
 • Adiunkt
 • j.zych@uw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

 • literatura i kultura polska oraz francuska XX i XXI wieku,
 • zagadnienie inności kulturowej,
 • teoria literatury,
 • psychoanaliza w badaniach literackich,
 • topika Warszawy,
 • glottodydaktyka kulturowa,
 • metodyka nauczania języków obcych,
 • kultura języka polskiego

 

Prowadzone zajęcia

 • lektoraty języka polskiego jako obcego na wszystkich poziomach zaawansowania,
 • wykłady i konwersatoria w języku polskim i angielskim poświęcone literaturze i kulturze polskiej, m. in. Essentials of Contemporary Polish Culture i Cultural Portrait of Warsaw,
 • wykłady z metodyki nauczania języka polskiego jako obcego oraz kultury polskiej dla słuchaczy studiów podyplomowych „Glottodydaktyka polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego” 

Wykształcenie

 •  doktor nauk humanistycznych – Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii, 2014
 • magister filologii polskiej w ramach MISH-u (Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych) – Uniwersytet Warszawski, 2008
 • magister filologii romańskiej w ramach MISH-u (Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych) – Uniwersytet Warszawski, 2007

Stypendia i staże zagraniczne

 • Visiting Professor w Department of Slavic Languages and Literatures na University of Toronto – od września 2014 r. do maja 2016 r.,
 • grant na kwerendę w bibliotekach w Paryżu – czerwiec 2013 r. i wrzesień 2011 r.,
 • staż na Uniwersytecie Eötvos Loránd Tudományegyetem w Budapeszcie – kwiecień 2013 r.,
 • staż na Université Libre de Bruxelles – kwiecień 2012 r. i luty 2011 r.,
 • stypendium badawcze na Université de Genève – 2009 r.,
 • studia na Université Paris IV-Sorbonne w ramach programu Socrates-Erasmus – 2006 r.

Członkostwo

 • Zespół Autorów Zadań i Egzaminatorów przy Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
 • Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego

USOS
Aktualności
Rekrutacja
Kalendarium
Wykładowcy
FAQ