Wykształcenie

Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

Dr 1981 r., Dr hab. 2001 r., Prof. dr hab. 2012 r.

Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Trzy razy Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

Dydaktyka

Wykłady, seminaria doktoranckie i magisterskie.

W latach 1986-1994 wykłady w Turcji na Uniwersytecie w Ankarze i na Uniwersytecie w Stambule.

Założenie tam dwóch Wydziałów (Katedr) Filologii Polskiej:

  • Na Uniwersytecie w Ankarze 1986-1992,
  • Na Uniwersytecie w Stambule 1992-1994,

Obie filologie działają do dziś.

Doświadczenie międzynarodowe

Wykłady na uniwersytetach w Paryżu, Stambule, Ankarze, Pradze, Ołomuńcu, Lwowie.

Członkostwo, pełnione funkcje

Centrum Polonicum – dyrektor w latach 2008-2016.

Obecnie Przewodniczący Rady Naukowej Centrum Polonicum.

 

Wydział Polonistyki

W latach 1996-2016 członek Rady Wydziału;

Od 200-2008, potem od 2016 – Kierownik zakładu Literatury XX wieku i XXI wieku w Instytucie Literatury;

Członek Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego;

Zainteresowania badawcze:

Historia i historiozofia w literaturze XX wieku, problemy literatury jako świadectwa, studia nad formami z pogranicza fikcji i autobiografii. Zagadnienia kontaktów międzykulturowych, problemy glottodydaktyki w kulturze popularnej i w nauczaniu literatury.

Wykaz publikacji:

Ważniejsze publikacje w „Przeglądzie Humanistycznym”, „Tekstach Drugich”, „Miesięczniku Literackim”, „Twórczości”, „Poezji”, „Midraszu”, „Dialogu”, „Literaturze”.

Książki:

Idące Wilno. Szkice o Żagarach (1987),

Małe iluminacje. Formy prozatorskie w twórczości Mirona Białoszewskiego (1989),

Polak mały w Azji mniejszej (1992),

Jak Polak z Polakiem. Autoprezentacje. Dyskursy, Analizy (1998),

Obecność autora. Style rzeczywistości w  sylwie współczesnej (2001),

Pakty i fikcje. Autobiografizm po końcu wielkich narracji (2011),

Sceny biografii. Ja pisarskie w pamięci autobiograficznej (interpretacje) (2022).

prof. dr hab. Andrzej Zieniewicz

a.zieniewicz@uw.edu.pl