Additional Information

 • advisor to The National Agency for Academic Exchange (NAWA)
 • member of the Group of Examiners and Exam Authors, appointed by the State Commission for the Certification of Proficiency in Polish as a Foreign Language, Ministry of Science and Higher Education
 • member of the Group of Examiners and Exam Authors for the Certification of Proficiency in Polish as a Foreign Language at the Polonicum Centre
 • member of the Research Group on Literature in Teaching Polish as a Foreign Language (Zespół Badań nad Literaturą w Glottodydaktyce Polonistycznej)
 • member and secretary of the Pedagogy of Polish Language and Culture Laboratory (Pracownia Glottodydaktyki Kulturowej)

Discipline of Science

 • Literary Studies
 • ORCID 0000-0003-4130-1849

Research Topics and Interests

 • 20th and 21st century Polish literature and culture
 • autobiography, geopoetics, memory studies
 • depictions of Warsaw in Polish literature
 • artistic networks in the Polish People’s Republic
 • culture studies in SLA/FLA
 • Polish Literature in SLA/FLA
 • methodologies of teaching Polish as a foreign language
 • language correctness in Polish

Education

 • Ph.D. in Literary Studies, University of Warsaw, Faculty of Polish Studies (2023)
 • Postgraduate Studies “Glottodydaktyka Polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego” (“Polish glottodidactics – Teaching Polish as a Foreign Language”), University of Warsaw, Faculty of Polish Studies
 • M.A. in Polish Philology, University of Warsaw, Faculty of Polish Studies; specializations: Polish language and literature, copy editing

Professional Activity Beyond the University of Warsaw

 • The Institute of Polish for Foreigners (IKO) in Warsaw – language instructor (2010-2015)
 • National Agency for Academic Exchange – advisor
 • cooperation with the following institutions:
  • Warsaw Centre for Education and Social Innovations and Trainings (WCIES)
  • Goethe Institute in Warsaw
  • Foundation Wolność i Demokracja
  • The Okularnicy Foundation
  • Prószyński Media Publishing House
  • Foundation Teatr Papahema
  • Okno na Warszawę

International Activity

Guest Lectures and Internships Abroad

 • Polish Institute in Beijing (China) – May 2022 (online)
 • Polish Institute in Tbilisi (Georgia) – October 2021 (online)
 • Polish Institute in Tbilisi (Georgia) – November 2020 (online)
 • Univerzita Karlova in Prague (Czech Republic) – April / May 2019
 • University of Glasgow (Scotland) – March 2018
 • Polish Institute in Saint Petersburg (Russia) – April 2018
 • Polish Institute in Saint Petersburg (Russia) – December 2017
 • Eötvos Loránd Tudományegyetem University in Budapest (Hungary) – May 2017
 • Youth Leadership Program at Sichuan University in Chengdu (China) – March 2017
 • Palacký University Olomouc (Czech Republic) – March 2016

Conferences abroad

 • Ivan Franko National University of Lviv (Ukraine) – October 2019
 • Fővárosi Lengyel Önkormányzat, Budapest (Hungary) – October 2018
 • Columbia University, New York (US) – June 2018

Courses Taught in the Academic Year 2023/2024

 • A1 Polish language course (online)
 • A1 Polish language course for Erasmus students after the Polish language course in September
 • B1 Polish language course
 • Polish language course for UW employees (P4E)
 • Methodology of teaching Polish as a foreign language within the postgraduate studies “Glottodydaktyka Polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego”

Membership in Polish and International Associations

 • “Bristol” Association of Polish and Foreign Teachers of Polish Language and Culture
 • Canadian Association of Slavists

Awards and Distinctions

 • award of the President of the University of Warsaw (2016, 2017)

Major Publications

Monographs

Edited Collective Volumes

Articles in Scholarly Journals and Book Chapters

 • Malinowska, P. Potasińska (2021). „Erasmus” na drogach i bezdrożach polszczyzny. Językowy kurs przetrwania. G. Leszczyński, A. Zieniewicz (Eds.), Bezdroża glottodydaktyki polonistycznej. Studia, rozprawy i szkice. (pp. 311-335). Warsaw.
 • Potasińska (2020). Jeremiego Przybory Warszawa utracona. Oswajanie braku w czterech krokach. W. Olkusz, B. Szymczak-Maciejczyk (Eds.), Poetyki czasu, miejsca i pamięci. (pp. 367-390). Wroclaw
 • Potasińska (2020). „Ja i tak więcej mówię o sobie, niż to jest w Polsce przyjęte”. Agnieszka Osiecka o sobie i „pokoleniu okularników”. Zwierzenia i niedozwierzenia. Z. Chojnowski (Ed.), Odmiany pograniczności. Szkice o literaturze współczesnej i najnowszej. (pp. 191-220). Cracow.
 • Potasińska (2020). „Meteorologia wspomnień” rodzinnych Jeremiego Przybory, czyli genealogia dla zaawansowanych. J. Zych (Ed.), Literackie obrazy kultury. Perspektywa glottodydaktyczna. (pp. 144-165). Warsaw.
 • Potasińska (2017). Wielki spis marzeń, tęsknot i bzików – PRL we wspomnieniach Agnieszki Osieckiej. A. Kisielewska, M. Kostaszuk-Romanowska, A. Kisielewski (Eds.), PRL-owskie re-sentymenty. (pp. 169-181). Gdańsk.
 • Potasińska (2017). Jak pisarze pamiętają. Teorie badań nad pamięcią a praktyka literacka. E. Dąbrowicz, B. Larenta, M. Domurad (Eds.), Świadectwa pamięci w kręgu źródeł i dyskursów (od XIX wieku do dzisiaj). (pp. 25-49). Białystok.
 • Potasińska (2016). „Kapować nie wolno, odegrać się wolno”, czyli warszawski kodeks honorowy jako motyw literacki. H. Gosk, P. Sadzik (Eds.), Opowiedzieć (sobie) Polskę. Literackie ślady cezur 1918, 1945, 1989 w szkicach warsztatowych na temat (i obok tematu). (pp. 104-119). Warsaw.
 • Potasińska (2015). Warszawskie lwy J. Abramowa-Newerlego. O wpływie miasta na autokreację bohatera. A. Grochowska, M. Mus (Eds.), Ścieżkami Pisarzy. Tom 2: Miasto jako przestrzeń twórców. (pp. 17-28). Cracow.
 • Potasińska (2014). Mit chłopaka ze złej dzielnicy (Grzesiuk, Hłasko, Stasiuk). A. Jastrzębska (Ed.), Mapy świata, mapy ciała. Geografia i cielesność w literaturze. (pp. 299-316). Cracow.
 • Potasińska (2012). Przekłamania w autobiografii. „Prawdziwe zmyślenie” i „łże-dziennik” (Hłasko i Konwicki). M. Pieczara, R. Słodczyk, A. Witkowska (Eds.), Strony autobiografizmu (pp. 138-145). Warsaw.
 • Potasińska (2011). „Walczyć z systemem bronią życiowego detalu”. O praktykach kompensacyjnych w Dzienniku 1954 L. Tyrmanda. M. Karwala, B. Serwatka (Eds.), Literatura czasów PRL-u o PRL-u. (pp. 117-126). Cracow.

Textbooks

 • Potasińska, M. Malinowska (2018). Erasmus – survivalowy kurs języka polskiego. Warsaw.

 

Paulina Potasińska Ph.D.

assistant

Tuesdays, Thursdays 1.00-1.45 p.m. (after email contact)

p.potasinska@uw.edu.pl