Informacje dodatkowe

Dyscyplina naukowa

 • literaturoznawstwo
 • ORCID 0000-0003-4130-1849

Zakres prac badawczych

 • polska literatura i kultura XX i XXI wieku
 • autobiografizm, geopoetyka, badania nad pamięcią
 • topika Warszawy w literaturze
 • funkcjonowanie środowisk artystycznych w PRL-u
 • kulturoznawstwo glottodydaktyczne
 • literatura w glottodydaktyce polonistycznej
 • metodyka nauczania języka polskiego jako obcego
 • kultura języka polskiego

Wykształcenie

 • doktorka nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo, Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki (2023)
 • „Glottodydaktyka Polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego” – studia podyplomowe na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
 • Filologia polska (specjalność literaturoznawczo-językoznawcza; specjalizacja edytorsko-wydawnicza) na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego – jednolite studia magisterskie

Aktywność zawodowa poza Uniwersytetem Warszawskim

 • lektorka języka polskiego jako obcego w Instytucie Kształcenia Obcokrajowców (IKO) w Warszawie (2010–2015)
 • ekspertka Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
 • współpraca:
  • Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES)
  • Instytut Goethego w Warszawie
  • Fundacja Wolność i Demokracja
  • Fundacja Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej
  • Wydawnictwo Prószyński Media
  • Fundacja Teatr Papahema
  • Okno na Warszawę

Aktywność międzynarodowa

Wykłady gościnne i staże dydaktyczne za granicą

 • staż dydaktyczny na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie (Słowacja) – kwiecień 2024 r.
 • Polska dziś – warsztaty o kulturze i języku dla Instytutu Polskiego w Pekinie (Chiny) – maj 2022 r. (online)
 • wykłady gościnne w Instytucie Polskim w Tbilisi (Gruzja) – październik 2021 r. (online)
 • wykłady gościnne w Instytucie Polskim w Tbilisi (Gruzja) – listopad 2020 r. (online)
 • staż dydaktyczny na Univerzita Karlová w Pradze (Czechy) – kwiecień / maj 2019 r.
 • staż dydaktyczny na University of Glasgow (Szkocja) – marzec 2019 r.
 • wykłady gościnne w Instytucie Polskim w Sankt Petersburgu (Rosja) – kwiecień 2018 r.
 • wykłady gościnne w Instytucie Polskim w Sankt Petersburgu (Rosja) – grudzień 2017 r.
 • staż dydaktyczny na Uniwersytecie Eötvos Loránd Tudományegyetem w Budapeszcie (Węgry) – maj 2017 r.
 • Youth Leadership Program na Sichuan University w Chengdu (Chiny) – marzec 2017 r.
 • staż dydaktyczny na Univerzita Palackého w Ołomuńcu (Czechy) – marzec 2016 r.

Udział w zagranicznych konferencjach naukowych

 • Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki (Ukraina) – październik 2019 r.
 • Fővárosi Lengyel Önkormányzat, Budapeszt (Węgry) – październik 2018 r.
 • Columbia University, Nowy Jork (USA) – czerwiec 2018 r.

Zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2023/24

 • lektorat języka polskiego jako obcego na poziomie A1
 • lektorat języka polskiego jako obcego na poziomie A1 dla osób, które uczestniczyły we wrześniowym kursie adaptacyjnym
 • lektorat języka polskiego jako obcego na poziomie B1
 • lektorat języka polskiego jako obcego dla zagranicznych pracowniczek i pracowników UW (P4E)
 • lektorat języka polskiego jako obcego dla słuchaczek i słuchaczy Studium Dyplomatycznego SEW UW
 • metodyka nauczania języka polskiego jako obcego na studiach podyplomowych „Glottodydaktyka Polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego”

Członkostwo w organizacjach krajowych i międzynarodowych

 • Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego
 • Kanadyjskie Stowarzyszenie Slawistów

Nagrody

 • Nagroda Zespołowa Rektora Uniwersytetu Warszawskiego – 2017 r.
 • Nagroda Indywidualna III stopnia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego – 2016 r.

Najważniejsze publikacje

monografie książkowe

redakcja naukowa tomów zbiorowych

artykuły w pracach zbiorowych i czasopismach

 • P. Potasińska, Azymut autokreacji jako kategoria badań autobiograficznych – Przymknięte oko opaczności. Memuarów części wszystkie Jeremiego Przybory [w:] Polonistyka w świetle tradycji i wyzwań współczesności, red. I. Bundza, A. Krawczuk, Kijów 2021, s. 252-267.
 • M. Malinowska, P. Potasińska, „Erasmus” na drogach i bezdrożach polszczyzny. Językowy kurs przetrwania [w:] Bezdroża glottodydaktyki polonistycznej. Studia, rozprawy i szkice, red. G. Leszczyński, A. Zieniewicz, Warszawa 2021, s. 311-335.
 • P. Potasińska, Jeremiego Przybory Warszawa utracona. Oswajanie braku w czterech krokach [w:] Poetyki czasu, miejsca i pamięci, red. W. Olkusz, B. Szymczak-Maciejczyk, Wrocław 2020, s. 367-390.
 • P. Potasińska, „Ja i tak więcej mówię o sobie, niż to jest w Polsce przyjęte”. Agnieszka Osiecka o sobie i „pokoleniu okularników”. Zwierzenia i niedozwierzenia [w:] Odmiany pograniczności. Szkice o literaturze współczesnej i najnowszej, red. Z. Chojnowski, Kraków 2020, s. 191-220.
 • P. Potasińska, „Meteorologia wspomnień” rodzinnych Jeremiego Przybory, czyli genealogia dla zaawansowanych [w:] Literackie obrazy kultury. Perspektywa glottodydaktyczna, red. J. Zych, Warszawa 2020, s. 144-165.
 • P. Potasińska, „Wielki spis marzeń, tęsknot i bzików” – PRL we wspomnieniach Agnieszki Osieckiej [w:] PRL-owskie re-sentymenty, red. A. Kisielewska, M. Kostaszuk-Romanowska, A. Kisielewski, Gdańsk 2017, s. 169–181.
 • P. Potasińska, Jak pisarze pamiętają. Teorie badań nad pamięcią a praktyka literacka [w:] Świadectwa pamięci w kręgu źródeł i dyskursów (od XIX wieku do dzisiaj), red. E. Dąbrowicz, B. Larenta, M. Domurad, Białystok 2017, s. 25–49.
 • P. Potasińska, Warszawskie trajektorie „Panienki z Kępy” i „Starszego Pana B”, „Temidum” 2017, Nr 2 (89), s. 82–83.
 • P. Potasińska, „Chłopaki ze złych dzielnic, młodzież z dobrych domów”. Miasto jako „miejsce autobiograficzne” w narracjach o dorastaniu w dwudziestowiecznej Warszawie, „Kwartalnik Polonicum” 2017, Nr 24, s. 60–64.
 • P. Potasińska, Warszawa jako „miejsce autobiograficzne”. Zastosowanie narzędzi geopoetyki do analizy dokumentów osobistych [w:] Wyjść poza tekst. Literatura wobec tradycji i rzeczywistości, red. Sz.P. Kukulak, J. Olejniczak, Katowice 2016, s. 177–193.
 • P. Potasińska, „Kapować nie wolno, odegrać się wolno, czyli warszawski kodeks honorowy jako motyw literacki [w:] Opowiedzieć (sobie) Polskę. Literackie ślady cezur 1918, 1945, 1989 w szkicach warsztatowych na temat (i obok tematu), red. H. Gosk, P. Sadzik, Warszawa 2016, s. 104–119.
 • P. Potasińska, Warszawskie lwy J. Abramowa-Newerlego. O wpływie miasta na autokreację bohatera [w:] Ścieżkami Pisarzy. Tom 2: Miasto jako przestrzeń twórców, red. A. Grochowska, M. Mus, Kraków 2015, s. 17–28.
 • P. Potasińska, Mit chłopaka ze złej dzielnicy (Grzesiuk, Hłasko, Stasiuk) [w:] Mapy świata, mapy ciała. Geografia i cielesność w literaturze, red. A. Jastrzębska, Kraków 2014, s. 299–316.
 • P. Potasińska, Przekłamania w autobiografii. „Prawdziwe zmyślenie” i „łże-dziennik” (Hłasko i Konwicki) [w:] Strony autobiografizmu, red. M. Pieczara, R. Słodczyk, A. Witkowska, Warszawa 2012, s. 138–145.
 • P. Potasińska, „Walczyć z systemem bronią życiowego detalu”. O praktykach kompensacyjnych w Dzienniku 1954 L. Tyrmanda [w:] Literatura czasów PRL-u o PRL-u, red. M. Karwala, B. Serwatka, Kraków 2011, s. 117–126.

podręczniki

 • P. Potasińska, M. Malinowska, Erasmus – survivalowy kurs języka polskiego, Warszawa 2018.

dr Paulina Potasińska

adiunktka

kontakt mailowy

p.potasinska@uw.edu.pl