Additional Information

 • Deputy Director of the Centre Polonicum
 • Member of the Centre Polonicum Council
 • Member of the Faculty of Polish Studies Council
 • Member of the Team of Research on Polish Language Abroad at the Polish Language Council, part of the Polish Academy of Sciences
 • since 2006 – Member of the Group of Examiners and Exam Authors, appointed by the State Commission for the Certification of Proficiency in Polish as a Foreign Language, Ministry of Science and Higher Education
 • since 2015 – Faculty of Polish Studies Dean’s Plenipotentiary for organizing state examinations in Polish as a foreign language at the UW
 • Member of the Rada Koordynacyjna ds. Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji Biegłości Językowej (2021-2024)
 • since 2022 – head of the Research Group Polish Language and Culture in East and South Asia
 • since 2022 – head of the Pedagogy of Polish Language and Culture Laboratory (Pracownia Glottodydaktyki Kulturowej)

Discipline of Science

Linguistics

(ORCID 0000-0002-7760-1395)

(SCOPUS 57210936896)

Research Topics and Interests

 • teaching Polish as a foreign/second/heritage language
 • teaching Slavic languages
 • culture pedagogy in SLA/FLA
 • popular culture in SLA/FLA
 • aca-fan approach
 • public diplomacy
 • hip-hop culture

Education

 • Ph.D. – University of Warsaw, 2010 – Cultural Studies/Polish as a Foreign Language; thesis: Kultura popularna w procesie nauczania języka polskiego jako obcego (Popular Culture in the process of teaching Polish as a foreign language)
 • M.A. – University of Cardinal Stefan Wyszyński, Warsaw, 2006 – Political Science
 • M.A. – University of Warsaw, 2001 – Slavic Philology – Czech Language and Culture
 • Post-degree studies of Polish as a Foreign Language Teaching: University of Warsaw, 2000-2001, and Ministry of National Education, 2002
 • I completed many courses, workshops, trainings, and attended teaching and learning symposia, extending my knowledge of contemporary teaching and pedagogy (i.e. the University of Toronto’s Centre for Teaching Support & Innovation course “The Fundamentals of University Teaching, and others, introducing North-American university culture and teaching practices and customs; course for teachers and educators “1000-year History of Polish Jews” organized by the POLIN Museum of the History of Polish Jews, Warsaw)

Professional Activity Beyond the University of Warsaw

 • National Agency for Academic Exchange – expert
 • Foundation „Wolność i Demokracja”
 • Radio Poland
 • LANG LTC (2001-2005)

International Activity

 • 2011-2014 – Visiting Professor at the Department of Slavic Languages and Literatures, University of Toronto
 • 2010+ – Lectured at universities in Bratislava (Comenius University), Leipzig, Budapest (ELTE), Potsdam, Barcelona, Vilnius, Tubingen, Glasgow, Ostrava, New Delhi, Calcutta, Manipal, Daegu (KNU), Chengdu (SCU – also at the UIP 2017, 2018), Guangzhou (GDUFS), Shanghai (SISU), Paris (Sorbonne), Prague, New York (Columbia University), Seoul (HUFS), Beijing (BFSU), Olomouc, Ljubljana
 • 2011+ Centre Polonicum’s expert-trainer (Polish Institute, Budapest; Bundesvereinigung der Polnischlehrkräfte, Tubingen; Polish Institute, St. Petersburg; Polish Institute, Beijing; Foundation “Wolność i Demokracja”, Kyiv, Lviv, Lutsk, Khmelnytskyy; Polish Educational Society – the UK, University of Kent, Canterbury))
 • 2011 – “Modern University of Warsaw” grant, research at the University College London (The School of Slavonic and East European Studies)
 • 1999-2000 – Studied in Prague, Czech Republic (Charles University, Institute of Czech Studies, Institute of Cultural Studies, and Institute of Political Science)

Courses Taught in the Academic Year 2023/2024

 • MA seminar Glottodydaktyka polonistyczna – język polski jako obcy
 • seminar Polska kultura popularna and Polish Popular Culture for Beginners
 • seminar Nauczanie języka polskiego jako obcego jako działanie dyplomacji publicznej 
 • seminar Kultura popularna w nauczaniu języka polskiego jako obcego 
 • postgraduate studies Glottodydaktyka polonistyczna

Membership in Polish and International Associations

 • The Canadian Association of Slavists
 • The North American Association of Teachers of Polish
 • The “Bristol” Association of Polish as a Foreign Language Teachers (Stowarzyszenie “Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego)
 • International Association of Polish Studies (Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych)
 • Consulting Board – “Acta Universitatis Lodziensis: Studies in Teaching Polish to Foreigners”
 • Editorial Board – “Canadian Slavonic Papers/Revue canadienne des slavistes”

Awards and Distinctions

Award of the University of Warsaw’s Rector, 2006 and 2015.

Scientific Award of the University of Warsaw’s Rector, 2021.

Major Publications

 • Monographs

Kultura popularna w nauczaniu polszczyzny jako języka obcego. Wstęp do kulturoznawstwa glottodydaktycznego, Warszawa 2020.

 

 • Edited Collective Volumes
 1. Kanon kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Warszawa 2010 (with Piotr Garncarek and Andrzej Zieniewicz).
 2. Kultura popularna w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Warszawa 2012 (with Piotr Garncarek).
 3. Język polski w Chinach. Z doświadczeń nauczania polszczyzny w Azji Wschodniej, Warszawa 2021 (with Agnieszka Jasińska and Tomasz Wegner).

 

 • Articles in Scholarly Journals and Book Chapters (after 2010, selected:)
 1. Nauczanie „języka polskiego 2.0” jako obcego, w: red. D. Scheller-Boltz, Die polnische Sprache – 25 Jahre nach der Wende, Hildesheim-Zürich-New York 2014.
 2. Fandom czy brandom? – glottodydaktyczne spojrzenie na budowanie marki kultury polskiej w kulturze uczestnictwa, w: red. E. Kaczmarska, A. Zieniewicz, Glottodydaktyka wobec wielokulturowości, Warszawa 2014.
 3. „Let’s talk about sex” po polsku. Tabu seksualności w praktyce glottodydaktyki polonistycznej, w: red. A. Małyska, K. Sobstyl, Tabu w procesie globalizacji kultury, Lublin 2016 [with Aneta Stępień].
 4. Pophistoria, poppolityka i politrozrywka w kształceniu humanistycznym cudzoziemców, „Acta Universitatis Lodziensis – Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, 23/2016.
 5.  Le concept >aca-fan< dans l’enseignement des langues dites >minoritaires<, w: red. A. Ciesielska-Ribard i in., Enseigner et apprendre une langue Slave, Paris 2017.
 6. Budowanie bazy fanów języka polskiego i kultury polskiej w Azji – przypadek indyjski i południowokoreański, w: red. Y. Mao, Spotkania Polonistyk Trzech Krajów – Chiny, Korea, Japonia – Rocznik 2016/2017, Kanton 2017.
 7. System certyfikacji języka polskiego jako obcego po 2015 roku: doświadczenia Podmiotu Uprawnionego Uniwersytet Warszawski, w: red. Y. Kim, Spotkania Polonistyk Trzech Krajów – Chiny, Korea, Japonia – Rocznik 2018/2019, Seul 2018.
 8. Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Warszawskim (po 2015 roku), „Poradnik Językowy” 6/2019 [with Anna Domańska].
 9. Tworzenie materiałów dydaktycznych do nauki języka polskiego dla dzieci i młodzieży na Ukrainie na przykładzie serii „Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz Ty!”, w: red. D. Lech-Kirstein, M. Makuchowska, Bariery i pomosty w glottodydaktyce polonistycznej, Opole 2019.
 10. „Gloire à l’art de rue” – o hiphopologii polonistycznej słów kilka, w: red. M. Ivanova, A. Kobylińska Anna, P. Pająk, Słowacja, Europa Środkowa i jeszcze dalej. Tom dedykowany Profesor Joannie Goszczyńskiej, Warszawa 2019.
 11. Polish+. Program nowych studiów polskich na Uniwersytecie Syczuańskim w Chengdu, „Poradnik Językowy” 3/2020.
 12. Teksty i treści kultury popularnej w nauczaniu JPJO, w: II Ogólnochińskie Warsztaty Glottodydaktyczne (Pekin, 7-10 kwietnia 2019 r.). Materiały powarsztatowe, Pekin 2020 (Instytut Polski – Wydział Kultury Ambasady RP w Pekinie i Centrum Studiów Polskich Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych).
 13. How to Teach Less Commonly Taught Languages: The Case of Polish as a Foreign Language, in Interdisciplinary Approaches to Russian, Eastern European and Central Asian Studies (跨学科视野下俄罗斯东欧中亚研究), Beijing 2021.
 14. Instrumenty promocji polszczyzny w świecie: „Spotkania polonistyk trzech krajów – Chiny, Korea, Japonia”, „Poradnik Językowy” 5/2021.
 15. Teaching Polish Language in China: Educating Proponents of Poland-China Academic Exchange in the 21st Century, w: Piotr Grzebyk (ed.), Global education – how to connect Asia and CEE? Conference proceedings, Warszawa 2021.
 16. Współdziałanie dyplomacji publicznej z glottodydaktyką polonistyczną na przykładzie Chin [w:] A. Jasińska, P. Kajak, T. Wegner (red.), Język polski w Chinach. Z doświadczeń nauczania polszczyzny w Azji Wschodniej, Warszawa 2021.
 17.  Studia polskie na Uniwersytecie Syczuańskim w Chengdu. Studium przypadku [w:] A. Jasińska, P. Kajak, T. Wegner (red.), Język polski w Chinach. Z doświadczeń nauczania polszczyzny w Azji Wschodniej, Warszawa 2021.
 18. Zanim powstało Polonicum. Przyczynek do historii warszawskiej glottodydaktyki polonistycznej, w: Bezdroża glottodydaktyki polonistycznej. Studia, rozprawy i szkice, red. G. Leszczyński, A. Zieniewicz, Warszawa 2021.
 19. Upowszechnianie języka polskiego w Azji Wschodniej i Południowej, w: Bezdroża glottodydaktyki polonistycznej. Studia, rozprawy i szkice, red. G. Leszczyński, A. Zieniewicz, Warszawa 2021.
 20. „Narzędzia” dyplomacji publicznej: Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, „Philologica LXXVIII. Zborník Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského”, Bratysława 2021.
 21. Glottodydaktyka polonistyczna składową dyplomacji państwa polskiego, w: ĄĘ” – (Wirtualny) Festiwal Języka Polskiego w Gruzji, red. P. Kajak, T. Wegner, Warszawa 2022.
 22. Rap-lekcje kultury polskiej jako obcej, „Polski w Niemczech. Pismo Federalnego Związku Nauczycieli Języka Polskiego”, 10/2022.
 23. Zakopane 1928 – pierwszy w historii wakacyjny kurs kultury polskiej (i języka polskiego) dla cudzoziemców, w: Wiele dalekich rejsów. Kultura polska dla cudzoziemców, red. P. Potasińska, Warszawa 2023.
 24. Co było pierwsze – jajko czy kura, czyli rozważania chronologiczne nad początkami nauczania języka polskiego jako obcego w Łodzi i Warszawie, „Acta Universitatis Lodziensis – Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, 2023.

 

 • Textbooks
 1. Editor of the series Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz Ty! Podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci i młodzieży na Ukrainie (vol. I – Lwów 2015, vol. II – Lwów 2016, vol. III – Lwów 2017; vol. IV – Lwów 2018; vol. V – Lwów 2019).
 2. Co-author E-book do nauki języka polskiego jako obcego wraz z ćwiczeniami interaktywnymi dla poziomu A, red. A. Rabczuk, Warszawa 2016.
 3. Author Poradnik innowacyjnego nauczyciela: Tworzenie plakatu edukacyjnego na lekcjach języka polskiego, Warszawa 2017.

 

Piotr Kajak Ph.D.

Assistant Professor (Research Stream)

Tuesday, 9:45-11:15

22 552-15-30

p.kajak@uw.edu.pl