Państwowy egzamin certyfikatowy

Opis

Szanowni Państwo,

z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną oraz obostrzenia sanitarne wprowadzone przez władze rektorskie na terenie Uniwersytetu Warszawskiego, egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego w sesji czerwcowej  2021 r. nie zostanie zorganizowany przez Podmiot Uprawniony Uniwersytet Warszawski. 

Z wyrazami szacunku
Komisja egzaminacyjna
Uniwersytet Warszawski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM zamierza zorganizować w dniach 19.06 – 20.06.2021 r. państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego na poziomie B1, B2, C1 (w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych) – jeśli pozwolą na to decyzje władz Uniwersytetu Warszawskiego.

Rejestracja kandydatów przez formularz rejestracyjny: rejestracja rozpocznie się w okolicy maja. (Prosimy o nierejestrowanie się we wcześniejszym terminie. Wszystkie zgłoszenia wysłane przed tą godziną będą usuwane). Każda osoba, która zostanie przyjęta na egzamin otrzyma potwierdzenie mailowe wraz ze szczegółowymi informacjami o egzaminie najpóźniej następnego dnia roboczego po rejestracji kandydata. Jeśli aplikant w ciągu 3 dni nie otrzyma od Centrum Polonicum potwierdzenia przyjęcia na egzamin oznacza to, że aplikant nie jest przyjęty na egzamin.

Miejsce Egzaminu: Egzamin pisemny: 19.06.2021 – Warszawa, ul. Dobra 55, Budynek Neofilologii (Główny Hol). Egzamin rozpoczyna się o godzinie 10.00. Prosimy o przybycie na miejsce o godzinie 9.30.  Egzamin ustny: 20.06.2021 – Warszawa, Centrum Poloncium, ul. Krakowskie Przedmieście 32. Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu ustnego wszyscy uczestnicy otrzymają w czasie egzaminu pisemnego 19.06.2021.

Kto może zdawać egzamin? Cudzoziemcy lub obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą, którzy w dniu egzaminu mają ukończone 18 lat.

Dokumentem uprawniającym do udziału w egzaminie jest tylko paszport.

Pierwszą literę imienia i nazwiska proszę wpisać wielką literą według przykładu: Jan Kowalski

Adres e-mail i telefon kontaktowy: certyfikatpolski@uw.edu.pl, (22) 55 21 530, (22) 55 21 533

Termin przesyłania opłat: Osoby, które otrzymały potwierdzenie mailowe rejestracji powinny dokonać opłaty do 3 dni od otrzymania potwierdzenia przyjęcia na egzamin. Osoby, które zarejestrują się po …… muszą dokonać natychmiastowej opłaty

Cena egzaminu:

Poziom B1 –
Poziom B2 –
Poziom C1 –

* Wpłaty (egzamin + certyfikat) należy dokonać jednorazowo, w jednym przelewie w polskich złotych; w treści przelewu należy podać tylko imię i nazwisko zdającego oraz poziom egzaminu. Przykład: Jan Kowalski, B1.

kurs euro – … zł zgodnie ze średnim kursem euro NBP z dnia 30.04.2021 r.

Konto bankowe, na które należy przesyłać wpłaty:

Uniwersytet Warszawski
Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa

Bank Millennium

Numer konta: 85 1160 2202 0000 0000 3686 8683
SWIFT: BIGBPLPWXXX BIC: PL85 1160 2202 0000 0000 3686 8683
BIC: PL85 1160 2202 0000 0000 3686 8683
Tytuł wpłaty: imię i nazwisko, poziom egzaminu, przykład: Jan Kowalski, B1

CENTRUM POLONICUM nie wysyła potwierdzeń dokonanych wpłat

Informacje o egzaminie

Wskazówki dla zdających

Testy przykładowe

Regulamin dla zdających

Warunki i forma przeprowadzania egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego dla osób o specjalnych potrzebach:
Warunki_egzaminu_j_polskiego_dla_osob_o_specjalnych_potrzebach

 

Harmonogram egzaminów na 2021 r.

  • 30-31 stycznia 2021 r.: poziom B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
  • 27-28 marca 2021 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych
  • 19-20 czerwca 2021 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych
  • 20-21 listopada 2021 r.: poziomy B1, B2 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.